Kronika parafialna - czerwiec 2019

Zapoznaj się z wydarzeniami, które miały miejsce w tym miesiącu.

Kronika Parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach – czerwiec 2019

4 czerwca – Przy udziale Księży: Kanclerza i Ekonoma Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, Dziekana Dekanatu Pyskowice i nowego Proboszcza zostaje dokonany kanoniczny przekaz Parafii.

8 czerwca – Ojciec Jerzy Kuk MI przewodniczy comiesięcznym modlitwom w naszym Sanktuarium Macierzyństwa Maryi w intencji naszych rodzin.

10 czerwca – Święto NMP Matki Kościoła, tzw. „Mały odpust w Zbrosławicach” jest pierwszym dniem posługi ks. Marcina Gruszki w Parafii. Jest to okazja do wzajemnego powitania i modlitwy o owocną posługę duszpasterską.

15 czerwca – Ks. Marcin Gruszka wraz ze Stowarzyszeniem „Spotkania Małżeńskie” współorganizują doroczną Diecezjalną Pielgrzymkę Rodzin w Sanktuarium w Rudach Wielkich.

18 czerwca – Odbywa się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Parafianie przychodzą na skupioną, pobożną modlitwę, dzieląc swój czas pomiędzy codzienne zadania i modlitewną aktywność duchową.

18 czerwca – Wspólnie zorganizowane ognisko jest pierwszą okazją do bliższego poznania się ks. Marcina z osobami tworzącymi Liturgiczną Służbę Ołtarza w naszej Parafii.

20 czerwca – Gościem parafialnych uroczystości Bożego Ciała jest ksiądz neoprezbiter Paweł Knop z Opola. W dniu uroczystości głosi on Słowo Boże oraz udziela błogosławieństwa prymicyjnego.

24 czerwca – Ksiądz Proboszcz spotyka się z członkami Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Przedstawione zostały plany związane z kontynuowanym w Parafii projektem renowacyjnym: ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI CENNEGO OBIEKTU KULTUROWEGO REGIONU: ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W ZBROSŁAWICACH – POPRZEZ REALIZACJĘ PRAC REMONTOWO KONSERWACYJNYCH ORAZ WPROWADZENIE NOWEJ OFERTY KULTURALNO-EDUKACYJNEJ. Projekt UE: WND-RPSL.05.03.01-24-05C6/17-003.

26 czerwca – Podczas spotkania osób odpowiedzialnych za realizację projektu renowacji świątyni zaakceptowane zostały wszystkie dotychczasowe prace. O realizacji prac pozytywnie wypowiedziały się: p. Iwona Wiloch (Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków), p. Celina Maryńczuk (Powiatowy Konserwator Zabytków), p. Anna Szadkowska (Diecezjalny Konserwator Zabytków), p. Piotr Kowalski (Inspektor budowy), p. Marek Domogała (Kierownik budowy), p. Wiesław i Henryk Kątny, Michał Potysz (Firmy wykonawcze), p. Paweł Lewandowski (Obsługa prawna projektu) i ks. Marcin Gruszka. Podczas spotkania przedstawione zostały założenia i cele nowego projektu renowacyjnego przywracającego historyczny wygląd naszego kościoła (odtworzenie tynków i kolorystyki strony zewnętrznej świątyni i dzwonnicy). Nowy projekt będzie realizowany wyłącznie ze środków Parafii.

30 czerwca – Nasza Parafia gości misjonarkę pracującą w Kamerunie – s. Reginę Kozioł ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Siostra składa świadectwo o swojej posłudze w Afryce oraz organizuje spotkanie dla osób zainteresowanych pomocą edukacyjną dla młodzieży w Afryce, tzw. „Adopcją serca”.

30 czerwca – W przeddzień rozpoczęcia wakacji w naszej Parafii zostają poświęcone pojazdy oraz zostają pobłogosławieni wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Środki przekazane przez kierowców wspomogą misjonarzy katolickich.

30 czerwca – Przy kapliczce w Wilkowicach jest sprawowana doroczna Msza święta ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mieszkańcy wioski oraz goście Wilkowic modlą się o błogosławieństwo dla swoich rodzin.

 

wstecz