Kronika parafialna - czerwiec 2020

Zapoznaj się z wydarzeniami, które miały miejsce w tym miesiącu.

Kronika Parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach – czerwiec 2020

1 czerwca – Świętujemy odpust parafialny ku czci Matki Bożej Zbrosławickiej, który zwyczajowo przypada na dzień święta NMP Matki Kościoła. Parafianie wyrażają wdzięczność przed Bogiem, że ustały już przepisy krajowe i diecezjalne ograniczające dostęp wiernych do własnego kościoła parafialnego.

1 czerwca – Msze święte, nabożeństwa, obrzędy sakramentów i pogrzebu zostają przywrócone do formy praktykowanej w naszej Parafii przed ogłoszeniem stanu epidemii. Obowiązują zalecenia dotyczące ostrożności i dystansu pozwalającego na bezpieczeństwo sanitarne. Ojcowie Kamilianie i kapłani emeryci pomocni przy posłudze duszpasterskiej w naszej Parafii znów są obecni na wspólnej modlitwie. Szafarze Komunii świętej są ponownie dopuszczeni do swojej służby – po części włączają się w posługiwanie. Także ministranci i lektorzy ochotnie podejmują służbę zgodnie z obowiązującym dawniej planem. Przekazane zostało też rozporządzenie dotyczące organizacji tegorocznej procesji Bożego Ciała.

5 czerwca – Trzeci miesiąc z rzędu niemożliwe są planowe odwiedziny domowe z sakramentami świętymi dla starszych Parafian – obowiązuje rozporządzenie kościelne dotyczące tej kwestii.

6 czerwca – Firma budowlana „M. Potysz” kończy trwające od ponad roku prace tynkarskie, sztukatorskie i malarskie po zewnętrznej stronie kościoła oraz przy wolnostojącej dzwonnicy kościelnej. Zrealizowany zostaje zlecony i sfinansowany przez Parafię duży projekt, który stanowił dopełnienie wcześniejszego projektu naprawy pęknięć w konstrukcji murów i sklepień świątyni. Bóg zapłać Firmie za wykonanie prac oraz licznym Parafianom i darczyńcom za sfinansowanie przedsięwzięcia. Obecnie trwa faza projektowa i przygotowawcza do realizacji projektu renowacji wewnętrznych ścian świątyni. Zadanie to będzie wykonywane w roku 2021.

6 czerwca – Ksiądz Proboszcz wraz z Siostrą Arielą zawożą do Wrocławia około trzydziestu kartonów z materiałami medycznymi, przyborami szkolnymi i innymi cennymi darami naszych Parafian, przeznaczonymi dla Misji katolickiej w Essingebot w Kamerunie.

8 czerwca – Czerwcowa modlitwa w intencji rodzin w naszym Sanktuarium ofiarowana jest w intencji seniorów. Modlimy się za starszych Parafian: abyśmy sami uczyli się zrozumienia dla godnego przeżywania starości; aby nasi seniorzy doznawali ulgi w swoich chorobach, cierpieniach oraz ograniczeniach ciała i ducha; aby w naszych rodzinach była zachowana więź między pokoleniami.

8 czerwca – Firma kamieniarska „Polok” z Sadowa wykonuje granitowe schody prowadzące do przebudowanego i odnowionego ołtarza polowego przy kościele parafialnym. Zostaje też wykonany nowy granitowy kamień nagrobny na miejscu pochówku ks. Alojzego Politowskiego.

11 czerwca – Świętujemy uroczystość Bożego Ciała. Msze święte o godz. 7:00 i 9:00, następnie procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy, które w tym roku są umieszczone wokół kościoła. W kolejnych dniach po uroczystości będziemy obchodzić oktawę Bożego Ciała z wieczornymi Mszami świętymi i nabożeństwami eucharystycznymi. Parafianie licznie pomagają przy udekorowaniu otoczenia kościoła. Tegoroczna procesja odbywa się w otoczeniu świątyni, przy której zewnętrzne prace renowacyjne zakończyły się zaledwie kilka dni wcześniej. Kościół zbrosławicki prezentuje się na zewnątrz w pełnej krasie, która była zamierzona przez budowniczych świątyni przed około trzystu laty.

16 czerwca – Firma „Rduch” montuje zamówione przez Parafię nowe nagłośnienie zewnętrzne na naszym kościele.

20 czerwca – Parafianie zebrani na porannej Mszy świętej dokonują aktu osobistego zawierzenia życia Niepokalanemu Sercu Maryi. Ten akt ofiarowania odnawiany jest podczas regularnych nabożeństw pierwszosobotnich.

21 czerwca – Wraz z mieszkańcami Wilkowic świętujemy doroczny odpust ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Popołudniowa Msza święta sprawowana jest tym razem w odpowiednio przygotowanej remizie strażackiej – tegoroczna pogoda jest wyjątkowo kapryśna.

23 czerwca – Parafia otrzymuje zgodę Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na renowację głównej bramy kościoła.

28 czerwca – Przed wyjazdami wakacyjnymi dokonujemy błogosławieństwa uczestników ruchu drogowego oraz poświęcenia pojazdów ku czci świętego Krzysztofa. Przy tej okazji Parafianie składają datki na rzecz misjonarzy.

29 czerwca – Nasi parafianie wykonują kraty zabezpieczające przestrzeń izolującą mury przed wodami gruntowymi przy ołtarzu polowym.

30 czerwca – 7 lipca – Ksiądz Marcin prowadzi w Rabce rekolekcje dla małżeństw i rodzin organizowane przez Stowarzyszenie „Spotkania małżeńskie”. Rekolekcje gromadzą pod opieką kapłana i animatorów świeckich około 60 uczestników z całej Polski. Czas rekolekcyjne wypełniony jest różnorodnymi zadaniami duchowymi, formacyjnymi i warsztatowymi oraz radosną rekreacją – zwiedzaniem, wycieczkami górskimi, zajęciami sportowymi, biesiadowaniem przy ognisku i innymi.

 

wstecz