Kronika parafialna - lipiec 2020

Zapoznaj się z wydarzeniami, które miały miejsce w tym miesiącu.

Kronika Parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach – lipiec 2020

1 lipca – W ostatnich tygodniach odżywa ruch pielgrzymkowy związany z wędrówką do Santiago de Compostela oraz ukierunkowany na nasze lokalne sanktuaria, w tym Sanktuarium Macierzyństwa Maryi w Zbrosławicach. Każdego tygodnia pojawia się kilku lub kilkunastu pielgrzymów.

8 lipca – Comiesięczna modlitwa sanktuaryjna w intencji rodzin pozwala powrócić nam do opuszczonych w kwietniu wezwań modlitewnych o ducha pokuty oraz o pojednanie w naszych rodzinach i w środowisku życia.

10 lipca – Po kilkumiesięcznej przewie przywrócone zostają domowe odwiedziny starszych Parafian. Parafianie trwale przebywający w domu mogą wyrazić wolę przystąpienia do spowiedzi, namaszczenia chorych i Komunii świętej.

20 lipca – Staraniem naszych Parafian, panów Jana i Mariana zostaje wybrukowane otoczenie ołtarza polowego i kwatera grobów naszych kapłanów. Prace brukarskie oraz związane z zazielenieniem tego miejsca uzupełniają wcześniejszą przebudowę ołtarza polowego. Składamy podziękowanie za zaangażowanie.

25 lipca – Rozpoczyna się renowacja zabytkowej bramy głównej do kościoła. Prace prowadzone są zgodnie z planem konserwatorskim zatwierdzonym przez ŚWKZ w Katowicach.

26 lipca – W niedzielę, zarazem w dzień uroczystości świętej Anny, mieszkańcy Ptakowic obchodzą swój doroczny odpust. Tym razem wierni gromadzą się na modlitwie na terenach zielonych przy blokach mieszkalnych, ul. Wyzwolenia 4ab.

 

wstecz