Kronika parafialna - październik 2019

Zapoznaj się z wydarzeniami, które miały miejsce w tym miesiącu.

Kronika Parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach – październik 2019

1 października – Rozpoczynamy całomiesięczną, codzienną, wytrwałą modlitwę różańcową w naszej Parafii.

7 października – Firma braci Wiesława i Henryka Kątnych z Pyskowic zakończyła prace przy wykonaniu nowej kopuły wieńczącej wieżyczkę przy chórze kościelnym. W kopule złożony został list dla potomnych upamiętniający naszą pobożność i zatroskanie o świątynię w przeżywanym obecnie roku 2019.

8 października – Comiesięczna modlitwa sanktuaryjna u Matki Bożej Zbrosławickiej w październiku sprawowana jest w intencji niewiast oczekujących na narodziny dziecka. Modlimy się: aby matki oraz całe rodziny z ufnością przyjmowały i realizowały swoje zadanie rodzicielskie włączające człowieka w stwórcze plany Boga; aby matki odnajdywały duchowe i materialne wsparcie dla swojego macierzyństwa; aby mocą Boga zniweczone zostały wszelkie działania prowadzące do zabijania dzieci nienarodzonych.

10 października – Przewidziane w unijnym projekcie ranowacyjnym prace związane z ratowaniem popękanych murów naszej świątyni przenoszą się do wnętrza. W ciągu dwóch miesięcy spojone zostaną liczne pęknięcia w sklepieniu nawy kościoła. Są to zarazem ostatnie prace powiązane z dotacją unijną. Obecnie wykonywane prace na zewnątrz kościoła – całe tynkowanie i malowanie ścian zewnętrznych świątyni – są prowadzone dzięki hojnemu wsparciu Parafian.

14 października – Grupa młodzieży z Diecezji Drezdeńsko – Miśnieńskiej, której przewodniczy ksiądz Łukasz Puchała, gości w Zbrosławicach. Pobyt młodzieży jest jednym z etapów wycieczki po Śląsku i Małopolsce.

23 października – Gościem naszej Parafii jest Ksiądz Biskup Heinrich Timmerevers, ordynariusz Diecezji Drezdeńsko – Miśnieńskiej. Odwiedza on naszą świątynię parafialną oraz dom rodzinny księdza Łukasza Puchały.

25 października – Grono specjalistów odpowiedzialnych za ocenę prac renowacyjnych przy obiektach zabytkowych dokonuje odbiorów budowlanych wykonanych na zewnątrz naszego kościoła. Podczas odbiorów stwierdzono, że prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie z założeniami konserwatorskimi oraz zgodnie z projektem budowlanym przygotowanym dla prac wykonywanych od roku 2018. Pozytywnie została też oceniona realizacja prac przy tynkowaniu i malowaniu zewnętrznych ścian kościoła trwająca od czerwca 2019 roku.

 

wstecz