Kronika parafialna - październik 2020

Zapoznaj się z wydarzeniami, które miały miejsce w tym miesiącu.

Kronika Parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach – październik 2019

1 października – Rozpoczynamy całomiesięczną, codzienną, wytrwałą modlitwę różańcową w naszej Parafii.

3 i 10 października – Odbywają się wycieczki rowerowe szlakiem zabytków Górnego Śląska i Małopolski będące elementem unijnego programu kulturalno edukacyjnego związanego z projektem renowacyjnym z lat 2018-19. Za zaangażowanie dziękuję panu Zbigniewowi Szaszkowskiemu i wszystkim uczestnikom wycieczek.

4 października – W Parafii przeprowadzamy doroczne liczenie wiernych. W niedzielnych Mszach świętych w tym dniu uczestniczy 791 osób (o około 240 mniej, niż w październiku 2019 – kontekst epidemii). Do Komunii świętej przystępuje 300 osób.

8 października – Comiesięczna modlitwa sanktuaryjna u Matki Bożej Zbrosławickiej w październiku sprawowana jest w intencji niewiast oczekujących na narodziny dziecka. Modlimy się: aby matki oraz całe rodziny z ufnością przyjmowały i realizowały swoje zadanie rodzicielskie włączające człowieka w stwórcze plany Boga; aby matki odnajdywały duchowe i materialne wsparcie dla swojego macierzyństwa; aby mocą Boga zniweczone zostały wszelkie działania prowadzące do zabijania dzieci nienarodzonych.

16 października – Wojewódzki Konserwator Zabytków, p. Iwona Wiloch, Powiatowy Konserwator Zabytków, p. Celina Maryńczuk, Diecezjalny Konserwator Zabytków, p. Anna Szadkowska, wraz z przedstawicielami wykonawców dokonują końcowych odbiorów prac wykonanych na murach zewnętrznych świątyni i dzwonnicy w latach 2019 i 2020. Konserwatorzy odbierają też odrestaurowane drzwi główne kościoła. Podczas spotkania przekazany jest też projekt konserwatorski i wniosek formalny dotyczący renowacji wnętrza naszej świątyni. Wszystkie prace zostały zaakceptowane i w całości przyjęte.

18 października – Podczas niedzielnego Różańca modlimy się wraz z pielgrzymami na szlaku do Santiago de Compostela oraz z ich górnośląskim duszpasterzem, ks. Grzegorzem Lepiorzem.

18 października – Władze państwowe powtórnie wprowadzają ograniczenia sanitarne w kościołach. W naszej świątyni może jednocześnie przebywać 125 osób. Wierni powinni zachowywać wzajemny dystans oraz zasłaniać usta i nos. Diecezja Gliwicka utrzymuje dyspensę od niedzielnej obecności na Mszy świętej dla seniorów, osób z oznakami infekcji i osób odczuwających uzasadniony lęk przed infekcją. Uczestniczenie dzieci we Mszach świętych szkolnych jest dobrowolne, formacja przedsakramentalna jest zawieszona.

25 października – Liczba osób przebywających jednocześnie w świątyni jest administracyjnie ograniczona do 71 osób. Pozostałe przepisy są zachowane.

 

wstecz