Kronika parafialna - sierpień 2021

Zapoznaj się z wydarzeniami, które miały miejsce w tym miesiącu.

Kronika Parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach – sierpień 2021

2 sierpnia – Parafianie przychodzący na codzienną modlitwę do kościoła parafialnego mogą zyskać odpust zupełny "Porcjunkuli".

8 sierpnia – Siostry Christiana i Gaudencja obchodzą w tych dniach 40 rocznicę swojej stałej obecności i posługi w Parafii NMP w Zbrosławicach. Staje się to okazją do wspólnej modlitwy i świętowania. Rzeczą niespotykaną w praktyce Kościoła jest pozostawanie przez tak długi czas Sióstr na jednej placówce. Możemy domniemywać, że przez wszystkie lata Siostrom było dobrze wśród Zbrosławiczan. Siostra Christiana na przestrzeni lat spełniała posługę katechetyczną i organistowską, Siostra Gaudencja spełniała posługę w zakrystii kościoła.

8 sierpnia – Comiesięczna modlitwa w intencji rodzin w Sanktuarium Macierzyństwa Maryi gromadzi wiernych podczas Mszy świętej sprawowanej o godzinie 19:00, a następnie podczas Różańca.

14 sierpnia – Rozpoczynamy uroczystości odpustowe. W godzinach popołudniowych wierni są zaproszeni do uczestniczenia w sakramencie pokuty. O godzinie 19:00 odprawiamy wieczorną Mszę świętą wigilijną, zaś o godzinie 20:00 sprawujemy Nieszpory Maryjne, a następnie Różaniec ofiarowany za zmarłych połączony z procesją na cmentarz.

15 sierpnia – Dzień odpustu Wniebowzięcia NMP zachęca parafian oraz miłych gości naszej Parafii do uczestniczenia w przedpołudniowych Mszach świętych oraz w Nieszporach o Wniebowzięciu Maryi sprawowanych o godzinie 15:00. Liturgii przewodniczy oraz homilię głosi ojciec Waldemar Szczygioł SJ z Bytomia, nasz tegoroczny Rekolekcjonista. W uroczystościach biorą udział niemal wszyscy kapłani dekanatu pyskowickiego. Barwnym urozmaiceniem odpustu są liczne stragany znajdujące się na ulicach Kościelnej i Wolności.

20 sierpnia – Nasz Parafianin, pan Jan Warunek zadeklarował swoją pomoc przy utrzymaniu porządku w otoczeniu naszego kościoła. Dziękujemy mu za poświęcanie swojego czasu. Proszę zarazem Parafian, by dbali o porządek i nie zaśmiecali placu kościelnego, cmentarza i parkingów.

23 sierpnia – Firma renowacyjno konserwatorska "Potysz" zakończyła renowację ławek kościelnych. W związku z malowaniem kościoła konieczne było usunięcie z wnętrza świątyni całego umeblowania, co pozwoliło na odnowienie podestów pod ławkami, elementów ogrzewania kościoła i samych ławek.

25 sierpnia – Panowie Marian Twardawa i Radosław Goly pomogli przy odnowieniu zabudowań w przyparafialnym ogrodzie. Zostały oczyszczone i odmalowane altanka i drewutnia oraz usunięto zniszczone pozostałości ogrodzenia metalowego przy wiacie ogrodowej. Udało się także oczyścić oczko wodne (ku wielkiej radości pływających tam żabek i karasi...)

 

wstecz