Modlitwa w intencji naszych rodzin

 

W sanktuarium Macierzyństwa Maryi w Zbrosławicach parafianie kultywują pobożny zwyczaj modlitwy w intencji własnych rodzin. Każdego ósmego dnia miesiąca gromadzimy się w naszej świątyni, aby Bogu, przez wstawiennictwo Maryi zawierzyć to wszystko, co aktualnie jest naszą troską i naszym zadaniem. Oczywiście możemy dostrzec te rodziny, które modlą się we własnych intencjach oraz te rodziny, które nie widzą takowej duchowej potrzeby. Tym bardziej serdecznie zapraszam wszystkich moich parafian oraz miłych gości naszego Sanktuarium do włączenia się w tą wieczorną modlitwę.

Układ każdego nabożeństwa jest następujący. O godzinie 1900 (o godzinie 1700 jeśli modlitwy przypadają na sobotę) sprawujemy Mszę świętą, podczas której słowo wstępne i krótka homilia przedstawiają modlitewny temat danego dnia. Po Komunii kończącej Mszę świętą rozpoczynamy modlitwę różańcową, w której wprowadzenia do poszczególnych tajemnic są kontynuacją głównego tematu homilii. Przy dobrych warunkach pogodowych różaniec odprawiamy na zewnątrz kościoła. Na modlitwę zabieramy ze sobą świece. Godzina modlitwy jest tak dobrana, by zdążyły na nią osoby powracające z pracy wykonywanej w mieście.

 

W kolejnych miesiącach roku szkolnego będziemy się modlić w następujących intencjach:

 

Wrzesień – modlitwa w intencji młodzieży i dzieci

 • aby proces wychowania dzieci i młodzieży prowadził je do dojrzałego, odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego
 • aby środowiska odpowiedzialne za wychowanie: rodzina, szkoła i parafia tworzyły spójny przekaz treści i wartości chrześcijańskich
 • aby dzieci i młodzież zostały uchronione od destrukcyjnych wpływów zaprzeczających wychowaniu

 

Październik – modlitwa w intencji niewiast oczekujących na narodziny dziecka

 • aby matki oraz całe rodziny z ufnością przyjmowały i realizowały swoje zadanie rodzicielskie włączające człowieka w stwórcze plany Boga
 • aby matki odnajdywały duchowe i materialne wsparcie dla swojego macierzyństwa
 • aby mocą Boga zniweczone zostały wszelkie działania prowadzące do zabijania dzieci nienarodzonych

 

Listopad – modlitwa o odpowiedzialne ojcostwo

 • aby młodzieńcy i mężczyźni uczyli się odpowiedzialnej postawy za życie własne oraz życie wszystkich w ich otoczeniu
 • aby odpowiedzialne ojcostwo było naturalnym, stabilnym wsparciem dla pełnego miłości macierzyństwa
 • aby mężczyźni doskonalili się w okazywaniu miłości, wrażliwości i wszystkich pożądanych uczuć wobec niewiast i dzieci

 

Grudzień – modlitwa o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla naszych rodzin

 • aby nasze rodziny zostały zachowane od chorób i innych trudnych do przyjęcia trosk
 • aby rodziny, które wspólnym staraniem troszczą się o chore lub niepełnosprawne dzieci albo wspomagają chorych dorosłych członków rodziny, uczyniły z dojrzale ukształtowanej miłości fundament swojej jedności i wierności.
 • aby uroczystość Narodzenia Pańskiego zjednoczyła nasze rodziny we wzajemnej radości, bliskości i oddaniu.

 

Styczeń – modlitwa za matki lub ojców samotnie wychowujących dzieci

 • aby osobom samotnie podejmującym macierzyństwo lub ojcostwo nigdy nie zabrakło miłości i motywacji do spełnienia swoich zadań
 • aby więzy bliższego i dalszego pokrewieństwa mobilizowały całe rodziny do wspierania samotnych matek i ojców
 • aby dzieci przyjmowały z wdzięcznością i posłuszeństwem wychowawczy trud spełniany przez samotnych ojców lub matki

 

Luty – modlitwa rodzeństwa nawzajem za siebie

 • aby dzieci wychowujące się w jednym domu zrozumiały, że są tak samo kochane przez rodziców i ich wzajemna zgoda cieszy matki i ojców
 • aby rodzeństwo potrafiło troszczyć się o siebie
 • aby dorośli bracia i siostry zachowywali przez całe życie wzajemną miłość i bliskość

 

Marzec – modlitwa za dziewczęta i niewiasty

 • aby dziewczęta pielęgnowały swoją duchową postawę delikatności, wrażliwości i czystości
 • aby dziewczęta uczyły się od swoich matek miłości, która objawia się w troskliwości
 • aby niewiasty łączące zadania spełniane w rodzinie z pracami poza domem cieszyły się pomocą mężczyzn oraz czasem wytchnienia i rekreacji

 

Kwiecień – modlitwa pokutujących ojców i matek, synów i córek

 • abyśmy uczyli się przeciwstawiania naszym grzesznym przyzwyczajeniom
 • abyśmy na modlitwie i w czynie pomagali naszym bliskim, którzy tkwią w grzechach i nałogach
 • abyśmy sami uczynili szczery rachunek sumienia, który przywiedzie nas do prawdziwej pokuty

 

Maj – modlitwa za narzeczonych

 • aby młodzi uczyli się szczerego okazywania miłości, która wyklucza wszelki egoizm
 • aby chłopcy i dziewczęta trwale i wiernie okazywali swoją miłość i wszystkie uczucia jej towarzyszące
 • aby dobry przykład życia dorosłych był dla młodych najlepszym wzorem kształtowania miłości

 

Czerwiec – modlitwa za seniorów

 • abyśmy sami uczyli się zrozumienia dla godnego przeżywania starości
 • aby nasi seniorzy doznawali ulgi w swoich chorobach, cierpieniach oraz ograniczeniach ciała i ducha
 • aby w naszych rodzinach była zachowana więź między pokoleniami

 

Ks. Marcin Gruszka