Rok 2020

1 - 30 I - Konkurs plastyczny i wystawa prac plastycznych dzieci naszej Parafii

 • Dzieci wykonały ponad 300 ozdób choinkowych - serduszek wykonanych w różnych technikach plastycznych - które stanowią dekorację choinek w parafialnej stajence betlejemskiej.

1 I - godz. 15:00 - Modlitwa o pokój w łączności z Papieżem Franciszkiem

 • Cały Kościół katolicki obchodzi dzisiaj Światowy Dzień Pokoju. W naszej Parafii zostało przygotowane nabożeństwo w oparciu o przesłanie Papieża Franciszka zawarte w Orędziu ogłaszanym corocznie na dzień tej uroczystości. Zawarte w nim zostały treści odwołujące się do braterstwa ludzi wszystkich kultur i wyznań, pojednania w duchu chrześcijańskim, przebaczenia i woli współdziałania, troski ekologicznej oraz pojednania w wymiarze sakramentalnym będącym darem Chrystusa dla wierzących.

5 I - godz. 15:00 - Kolędowanie z chórami Canzona i Słowiczek 

 • Zaproszeni goście - chórzyści z Tarnowskich Gór prowadzeni przez p. Adama Szeligę przedstawiają naszym Parafianom bogactwo katolickiej bożonarodzeniowej tradycji muzycznej. Koncert kolędowy ma znaczny walor duchowy i artystyczny.

6 I - godz. 15:00 - Nabożeństwo kolędowe z uczniami Naszej Szkoły

 • Wychowawcy i uczniowie Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach przygotowali przedstawienie teatralne ukazujące wartość świętowania chrześcijańskiego w naszych, współczesnych rodzinach. Przedstawienie przeplatają kolędy i pastorałki wykonywane przez uczniów.

8 I - godz. 19:00 - Comiesięczne Nabożeństwo w intencji Rodzin

 • Cykliczne nabożeństwo wieczorne jest okazją do modlitewnego spotkania Rodzin, które w ten sposób wyrażają wzajemną troskę o swój rozwój. Tematyka każdego miesiąca ukierunkowuje naszą uwagę na inne zagadnienie będące wyrazem dobrej woli postępu w duchowym wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. Wieczorne spotkanie składa się ze sprawowanej wspólnotowo Mszy świętej oraz nabożeństwa różańcowego. Czas spędzony w świątyni oraz jej otoczeniu daje też sposobność do podziwiania piękna Naszego Sanktuarium w ramach nocnego zwiedzania.

12 I - godz. 15:00 - Kolędowanie z duetem Duo Gloria

 • Młodzi wykonawcy, duet Deo Gloria, przedstawiają program słowno muzyczny pogłębiający nasze przeżywanie świąt Bożego narodzenia. Prosta, ascetyczna forma ekspresji muzycznej sprzyja pełnemu zadumy zrozumieniu treści, którą przekazuje sama Ewangelia.

19 I - godz. 15:00 - Kolędowanie z zespołem Niespasowani

 • Nasi parafianie od kilku lat współtworzą zespół muzyczny Niespasowani, który poczas prób i warsztatów przygotowuje wiele przedstawień, koncetów i nabożeństw, które łączą piękno muzyki z głębią duchowości. Tym razem prezentują szerokiemu gronu mieszkańców naszej Parafii program muzyczny złożony z kolęd i pastorałek.

31 I - Zwiedzanie indywidualne połączone z nawiedzeniem Sanktuarium

 • Wizyty osób odwiedzających indywidualnie nasz kościół w miesiącu styczniu łączą doznania duchowe podczas modlitwy i uczestniczenia w nabożeństwach i koncertach z doznaniami estetycznymi powiązanymi z oglądaniem stajenki betlejemskiej i świątecznego wystoju kościoła.

2 II - Spotkanie i wspólne świętowanie Dnia Życia Konsekrowanego z gośćmi naszej Parafii - Siostrami ze Zgromadzenia Opatrzności Bożej

 • Goście Parafii - Siostry przybyłe z Misji Katolickiej z Kamerunu oraz z domu formacyjnego w Grodzisku Mazowieckim zaprezentowały Parafianom specyfikę swojej posługi wraz z zachętą do duchowego i materialnego wsparcia misji. Siostry zarazem koncertowały, przygotowując oprawę muzyczną liturgii.

2 II - godz. 15:00 - Wystawa i prezentacja fotografii z Misji Katolickiej w Essiengbot (Kamerun)

 • Zaprezentowane fotografie tworzyły bardzo interesującą całość wraz ze słowami prelegantki, która obszernie objaśniła skalę zaangażowania misjonarzy w dziełach duszpasterskich, edukacyjnych i medycznych.

2 II - godz. 17:00 - Warsztaty formacyjne dla małżonków i animatorów Stowarzyszenia "Spotkania Małżeńskie"

 • Proboszcz Parafii posługuje jako duszpasterz diecezjalny Stowarzyszenia "Spotkania Małżeńskie". Animatorzy tego stowarzyszenia systematycznie uczestniczą w warsztatach formacyjnych. Parafia w Zbrosławicach jest gospodarzem takich warsztatów.

8 II - godz. 19:00 - Comiesięczne Nabożeństwo w intencji Rodzin

 • Cykliczne nabożeństwo wieczorne jest okazją do modlitewnego spotkania Rodzin, które w ten sposób wyrażają wzajemną troskę o swój rozwój. Tematyka każdego miesiąca ukierunkowuje naszą uwagę na inne zagadnienie będące wyrazem dobrej woli postępu w duchowym wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. Wieczorne spotkanie składa się ze sprawowanej wspólnotowo Mszy świętej oraz nabożeństwa różańcowego. Czas spędzony w świątyni oraz jej otoczeniu daje też sposobność do podziwiania piękna Naszego Sanktuarium w ramach nocnego zwiedzania.

11 II - godz. 7:00 - Światowy Dzień Chorego

 • W łączności z Papieżem Franciszkiem i całym Kościołem w naszej Parafii modlimy się dzisiaj z chorymi i w intencji chorych.

26 II - 1 III - Rekolekcje wielkopostne przygotowane i przeprowadzone przez ks. Pawła Kosowskiego SDB ze Staniątek

 • Rekolekcje wielkopostne tworzą rozbudowany cykl spotkań tematycznych, przygotowanych w tym roku przez ks. Pawła Kosowskiego, salezjanina, przeznaczonych dla poszczególnych grup współtworzących całą naszą Parafię. Przeprowadzane kilkakrotnie w ciągu każdego dnia konferencje, czuwania medytacyjno modlitewne, nabożeństwa i indywidualne spotkania poradnictwa duchowego tworzą wszechstronną odpowiedź na potrzeby duchowe wyrażane przez mieszkańców Zbrosławic, Ptakowic i Wilkowic.

29 II - Zwiedzanie indywidualne połączone z nawiedzeniem Sanktuarium

 • Wizyty osób odwiedzających indywidualnie nasz kościół w miesiącu lutym łączą doznania duchowe podczas modlitwy wielkopostnej z zainteresowaniem konferencjami rekolekcyjnymi. Zajęcia te przyciągają nie tylko mieszkańców naszych trzech miejscowości, ale także gości naszej wspólnoty.

1 i 8 III - godz. 14:15 - Nabożeństwa pasyjne "Gorzkie żale" z konferencjami ascetycznymi przygotowanymi przez o. Tomasza Siłucha CMF

 • Zakorzenione w tradycji polskiej nabożeństwo Gorzkich żali daje sposobność do modlitewnego i medytacyjnego włączenia się wiernych w śpiewy tworzące spuściznę liturgiczną minionych wieków, z czasem refleksji podczas konferencji ascetycznych będących integralną częścią tej modlitwy. Cykl spotkań przewidziany również na kilka kolejnych niedziel musiał zostać skrócony z powodu gwałtownie rozwijającej się pandemii wirusa SARS-CoV-2 i zdecydowanych zaleceń sanitarnych polskiego rządu.

1 III - godz. 17:00 - Warsztaty formacyjne dla małżonków i animatorów Stowarzyszenia "Spotkania Małżeńskie"

 • Proboszcz Parafii posługuje jako duszpasterz diecezjalny Stowarzyszenia "Spotkania Małżeńskie". Animatorzy tego stowarzyszenia systematycznie uczestniczą w warsztatach formacyjnych. Parafia w Zbrosławicach jest gospodarzem takich warsztatów.

2 III - 5 IV - Konkurs plastyczny dla dzieci naszej Parafii

 • Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach zostali zaproszeni do udziału w konkursie plastycznym, wykonywanym w dowolnej technice plastycznej, na przedstawienie jednej, wybranej stacji Drogi krzyżowej (zgodnie z katolicką tradycją ikonograficzną). Od 12 IV dzieci swoją pracę kontynuują w domach w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych na czas trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2 .

6 i 13 III - godz. 17:10 - Nabożeństwa pasyjne "Droga krzyżowa"

 • Nabożeństwo Drogi krzyżowej bazuje na rozważaniach konfrontujących historyczny opis ukrzyżowania Jezusa Chrystusa z przeżyciami współczesnego człowieka. Cykl modlitewny przewidziany również na kilka kolejnych piątków musiał zostać skrócony z powodu gwałtownie rozwijającej się pandemii wirusa SARS-CoV-2 i zdecydowanych zaleceń sanitarnych polskiego rządu.

8 III - godz. 19:00 - Comiesięczne Nabożeństwo w intencji Rodzin

 • Cykliczne nabożeństwo wieczorne jest okazją do modlitewnego spotkania Rodzin, które w ten sposób wyrażają wzajemną troskę o swój rozwój. Tematyka każdego miesiąca ukierunkowuje naszą uwagę na inne zagadnienie będące wyrazem dobrej woli postępu w duchowym wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. Wieczorne spotkanie składa się ze sprawowanej wspólnotowo Mszy świętej oraz nabożeństwa różańcowego. Czas spędzony w świątyni oraz jej otoczeniu daje też sposobność do podziwiania piękna Naszego Sanktuarium w ramach nocnego zwiedzania.