Począwszy od czerwca 2019 roku prace naprawcze wykonywane przy kościele w Zbrosławicach są uzupełniane pracami odnawiającymi wygląd kościoła oraz przywracającymi jego pierwotne piękno. Zgodnie z projektem budowlanym i założeniami konserwatorskimi wykonywane są nowe tynki, odbudowywane są zabytkowe gzymsy, sztukaterie i elementy dekarskie oraz odnawiana jest kolorystyka zezwnętrznych ścian kościoła. Projekt jest realizowany środkami własnymi Parafii.