Do wnętrza naszego Sanktuarium Macierzyństwa Maryi powróciły piękno, harmonia i blask barokowego zdobnictwa i wyposażenia. Parafianie mogą modlić się w miejscu, które jawi się naszym oczom, jako przedsionek nieba, a pielgrzymi i wszyscy przybywający mogą podziwiać jeden z najpiękniejszych barokowych kościołów Górnego Śląska. Galeria stanowi zaproszenie do odwiedzenia Matki Bożej Zbrosławickiej oraz spotkania nas, którzy żyjemy pod płaszczem Jej opieki.