Od 15 stycznia do 1 czerwca 2021 wewnątrz naszej świątyni zostały przeprowadzone kompleksowe prace konserwatorsko remontowe. Przed Wielkanocą renowacji poddano węższą część kościoła obejmującą prezbiterium, dwie zakrystie i lożę kolatorską. Po wielkanocy odremontowano nawę główną kościoła, chór organowy i kruchtę. Prace główne wykonała Firma p. Michała Potysza z Gorzyczek. Prace poboczne wykonali nasi Parafianie, p. Ryszard Kozłowski z Laryszowa oraz firma p. Wiesława Kątnego z Pyskowic.