Pielgrzymka wakacyjna krajowa, 3 - dniowa 14-16 lipca

   Sanktuaria mazowieckie min. Niepokalanów, Warszawa, Grodzisk Maz.

Pielgrzymka wakacyjna zagraniczna, 4 - dniowa 17-20 sierpnia

   Sanktuaria: IMBACH, Mariazell, Maria Taferl, Sankt Florian, Wiedeń