Diakonia Kancelaryjna pod opieką św. Floriana

Diakonia Kancelaryjna - to zespół parafian wspomagających ks. proboszcza w sprawach dokumentacji i inwentarza parafii.

Diakonia Żywego Różańca pod opieką Wszystkich Świętych

Diakonia Żywego Różańca - to nailiczniejsza wspólnota modlitewna parafian, którzy każdego dnia biorą do ręki różaniec, by przez swoją dziesiątkę włączyć się we wspólne duchowe dzieło modlitwy. Poszczególne Róże Różańcowe wybrały swoich patronów danej Róży, spotykają się w I soboty miesiąca na Eucharystii sprawowanej w intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca.W naszej parafii obecnie mamy następujące 11 RÓŻ: Róża św. Jana Pawła II; Róża Męska bł. kard. Stefana Wyszyńskiego; Róża św. Antoniego; Róża św. Hiacynty; Róża św. Matki Teresy z Klakuty; Róża św. Tersy od Dzieciątka Jezus; Róża św. Rity; Róża św. O. Pio; Róża św. Siostry Faustyny Kowalskiej; Róża bł. Karoliny Kóżkównej; Róża bł. Anieli Salawy.

Diakonia Kulturalna pod opieką św. Jadwigi Śląskiej

Diakonia Kulturalne - to grupa parafian zainteresowana wspólnymi wyjazdami do kina, teatru, na koncert do Filharmonii.

Diakonia "Camino" pod opieką św. Jakuba, Apostoła

Diakonia "Camino" - to grupa osób z parafii i nie tylko, którzy pielgrzymują szlakiem Jakubowym i zatroskani są o przebiegający także przez naszą parafię SZLAK oraz pielgrzymów nawiedzających Zbrosławice.

Diakonia Pamięci i Cmentarza pod opieką św. Barbary

Diakonia Pamięci i Cmentarza - to parafianie zatroskani o pamięć o ludziach, któzy odeszli do wieczności, a zostali pochowani na naszym Parafialnym Cmentarzu.

Diakonia Charytatywna pod opieką św. Antoniego z Padwy

Diakonia Charytatywna - to zespół parafian na czele z siostrą Pią, który przygotowuje paczki świąteczne oraz stara się wspomagać najbardziej potrzebujących parafian przy współpracy z ks. proboszczem.

Diakonia Gazetki Parafialnej "Parafianina" pod opieką św. Ewangelistów Mateusza, Marka, Łukasza i Jana

Diakonia Gazetki Parafialnej "Parafianina" - to skład redakcyjny naszej lokalnej, parafialnej Gazetki, która jest miesięcznikiem - wydawanym w "DRUKPOLU" w Tarnowskich Górach.

więcej

Diakonia Sanktuaryjna pod opieką Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny

Diakonia Sanktuaryjna - to zespół parafian, który dba o kult Matki Bożej Zbrosławickiej oraz zajmuje się rozwojem naszego Sanktuarium.

Diakonia Historyczna pod opieką św. Franciszka z Asyżu

Diakonia Historyczna - to zespół ludzi pasjonujących się historią parafii, kościoła i ludzi związanych przez wieki z naszą parafią.

Diakonia Misyjna pod opieką św. Jana Nepomucena

Diakonia Misyjna - to grupa osób wspierająca misje i misjonarzy modlitwą, także mateirlanie przez adopcję duchową dzieci w Kamerunie. Diakonia otacza modlitwą o. Zbigniewa Łasia, klerytyna, który niedawno wyruszył na misje na Madagaskar. Diakonię wspiera siostra Melania.