Modlitwa w intencji naszych rodzin

 

W sanktuarium Macierzyństwa Maryi w Zbrosławicach parafianie kultywują pobożny zwyczaj modlitwy w intencji własnych rodzin. Dotychczas każdego ósmego dnia miesiąca gromadzili się w naszej świątyni, aby Bogu, przez wstawiennictwo Maryi zawierzyć to wszystko, co aktualnie jest naszą troską i naszym zadaniem. Oczywiście możemy dostrzec te rodziny, które modlą się we własnych intencjach oraz te rodziny, które nie widzą takowej duchowej potrzeby. Od stycznia 2022r. zgodnie z pomysłem śp. ks. Marcina Gruszki gromadzić się będziemy na EUCHARYSTII I MODLITWIE DO MATKI NAJŚWIĘTSZEJ w KAŻDĄ II NIEDZIELĘ MIESIĄCA. Rozpoczniemy od modlitwy różańcowej o godz. 16.30 przed figurką Matki Boskiej, następnie o godz. 17.00 sprawować będziemy MSZĘ ŚWIĘTĄ w intencjach naszych rodzin oraz intencjach powierzanych Maryi. Po Eucharystii zakończymy czuwanie modlitewne NABOZEŃSTWEM do Matki Boskiej Zbrosławickiej (w miesiącach od maja do października pójdziemy w procesji ze świecami). Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich parafian oraz miłych gości naszego Sanktuarium do włączenia się w to wieczorne CZUWANIE przy Maryi.

PROPONOWANE INTENCJE POSZCZEGÓLNYCH MIESIĘCY:

W kolejnych miesiącach roku szkolnego będziemy się modlić w następujących intencjach:

 

Wrzesień – modlitwa w intencji młodzieży i dzieci

 • aby proces wychowania dzieci i młodzieży prowadził je do dojrzałego, odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego
 • aby środowiska odpowiedzialne za wychowanie: rodzina, szkoła i parafia tworzyły spójny przekaz treści i wartości chrześcijańskich
 • aby dzieci i młodzież zostały uchronione od destrukcyjnych wpływów zaprzeczających wychowaniu

 

Październik – modlitwa w intencji niewiast oczekujących na narodziny dziecka

 • aby matki oraz całe rodziny z ufnością przyjmowały i realizowały swoje zadanie rodzicielskie włączające człowieka w stwórcze plany Boga
 • aby matki odnajdywały duchowe i materialne wsparcie dla swojego macierzyństwa
 • aby mocą Boga zniweczone zostały wszelkie działania prowadzące do zabijania dzieci nienarodzonych

 

Listopad – modlitwa o odpowiedzialne ojcostwo

 • aby młodzieńcy i mężczyźni uczyli się odpowiedzialnej postawy za życie własne oraz życie wszystkich w ich otoczeniu
 • aby odpowiedzialne ojcostwo było naturalnym, stabilnym wsparciem dla pełnego miłości macierzyństwa
 • aby mężczyźni doskonalili się w okazywaniu miłości, wrażliwości i wszystkich pożądanych uczuć wobec niewiast i dzieci

 

Grudzień – modlitwa o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla naszych rodzin

 • aby nasze rodziny zostały zachowane od chorób i innych trudnych do przyjęcia trosk
 • aby rodziny, które wspólnym staraniem troszczą się o chore lub niepełnosprawne dzieci albo wspomagają chorych dorosłych członków rodziny, uczyniły z dojrzale ukształtowanej miłości fundament swojej jedności i wierności.
 • aby uroczystość Narodzenia Pańskiego zjednoczyła nasze rodziny we wzajemnej radości, bliskości i oddaniu.

 

Styczeń – modlitwa za matki lub ojców samotnie wychowujących dzieci

 • aby osobom samotnie podejmującym macierzyństwo lub ojcostwo nigdy nie zabrakło miłości i motywacji do spełnienia swoich zadań
 • aby więzy bliższego i dalszego pokrewieństwa mobilizowały całe rodziny do wspierania samotnych matek i ojców
 • aby dzieci przyjmowały z wdzięcznością i posłuszeństwem wychowawczy trud spełniany przez samotnych ojców lub matki

 

Luty – modlitwa rodzeństwa nawzajem za siebie

 • aby dzieci wychowujące się w jednym domu zrozumiały, że są tak samo kochane przez rodziców i ich wzajemna zgoda cieszy matki i ojców
 • aby rodzeństwo potrafiło troszczyć się o siebie
 • aby dorośli bracia i siostry zachowywali przez całe życie wzajemną miłość i bliskość

 

Marzec – modlitwa za dziewczęta i niewiasty

 • aby dziewczęta pielęgnowały swoją duchową postawę delikatności, wrażliwości i czystości
 • aby dziewczęta uczyły się od swoich matek miłości, która objawia się w troskliwości
 • aby niewiasty łączące zadania spełniane w rodzinie z pracami poza domem cieszyły się pomocą mężczyzn oraz czasem wytchnienia i rekreacji

 

Kwiecień – modlitwa pokutujących ojców i matek, synów i córek

 • abyśmy uczyli się przeciwstawiania naszym grzesznym przyzwyczajeniom
 • abyśmy na modlitwie i w czynie pomagali naszym bliskim, którzy tkwią w grzechach i nałogach
 • abyśmy sami uczynili szczery rachunek sumienia, który przywiedzie nas do prawdziwej pokuty

 

Maj – modlitwa za narzeczonych

 • aby młodzi uczyli się szczerego okazywania miłości, która wyklucza wszelki egoizm
 • aby chłopcy i dziewczęta trwale i wiernie okazywali swoją miłość i wszystkie uczucia jej towarzyszące
 • aby dobry przykład życia dorosłych był dla młodych najlepszym wzorem kształtowania miłości

 

Czerwiec – modlitwa za seniorów

 • abyśmy sami uczyli się zrozumienia dla godnego przeżywania starości
 • aby nasi seniorzy doznawali ulgi w swoich chorobach, cierpieniach oraz ograniczeniach ciała i ducha
 • aby w naszych rodzinach była zachowana więź między pokoleniami