2021 Barokowe wnętrze świątyni - jak w zamyśle dawnych mistrzów

Do wnętrza naszego Sanktuarium Macierzyństwa Maryi powróciły piękno, harmonia i blask barokowego zdobnictwa i wyposażenia. Parafianie mogą modlić się w miejscu, które jawi się naszym oczom, jako przedsionek nieba, a pielgrzymi i wszyscy przybywający mogą podziwiać jeden z najpiękniejszych barokowych kościołów Górnego Śląska. Galeria stanowi zaproszenie do odwiedzenia Matki Bożej Zbrosławickiej oraz spotkania nas, którzy żyjemy pod płaszczem Jej opieki.

więcej

2021 Renowacja wnętrza kościoła

Od 15 stycznia do 1 czerwca 2021 wewnątrz naszej świątyni zostały przeprowadzone kompleksowe prace konserwatorsko remontowe. Przed Wielkanocą renowacji poddano węższą część kościoła obejmującą prezbiterium, dwie zakrystie i lożę kolatorską. Po wielkanocy odremontowano nawę główną kościoła, chór organowy i kruchtę. Prace główne wykonała Firma p. Michała Potysza z Gorzyczek. Prace poboczne wykonali nasi Parafianie, p. Ryszard Kozłowski z Laryszowa oraz firma p. Wiesława Kątnego z Pyskowic.

więcej

2020 Sanktuarium Macierzyństwa Maryi - w pełnym blasku

W roku 2020 zakończył się ponad dwuletni remont zewnętrznej strony zabytkowego kościoła Wniebowzięcia Maryi w Zbrosławicach. Nasze oczy mogą ujrzeć pierwotny zamysł budowniczych tego pięknego barokowego kościoła. Niespełna 20 kilometrów od Gliwic, Zabrza, Bytomia i Tarnowskich Gór znajduje się to cudowne miejsce kultu i perełka śląskiej architektury.

więcej

2019 Odnowienie tynkowania, elementów zdobniczych i kolorystyki kościoła

Począwszy od czerwca 2019 roku prace naprawcze wykonywane przy kościele w Zbrosławicach są uzupełniane pracami odnawiającymi wygląd kościoła oraz przywracającymi jego pierwotne piękno. Zgodnie z projektem budowlanym i założeniami konserwatorskimi wykonywane są nowe tynki, odbudowywane są zabytkowe gzymsy, sztukaterie i elementy dekarskie oraz odnawiana jest kolorystyka zezwnętrznych ścian kościoła. Projekt jest realizowany środkami własnymi Parafii.

więcej

2019 Ratowanie konstrukcji murów kościoła

Naprawa licznych spękań w murach kościoła parafialnego w Zbrosławicach została wykonana przez Firmę p. Michała Potysza z Gorzyczek. Były to prace ratujące konstrukcję kościoła. Inwestycja została przeprowadzona przez Parafię w Zbrosławicach z pomocą finansową UE.

więcej

2018 - 19 Remont dachu kościoła

Całkowita renowacja dachu kościoła została wykonana od końca 2017 roku do końca 2019 roku przez Firmę Braci Kątnych z Pyskowic. Inwestycja została przeprowadzona przez Parafię w Zbrosławicach z pomocą finansową UE.

więcej