Proboszcz Parafii

Ks. Marcin Wojtczak

Kapelan Aresztu Śledczego w Gliwicach

Ojcowie Kamilianie

O. Jerzy Kuk MI, dyrektor
O. Kamil Mróz MI, kapelan

O. Władysław Taras MI, senior

O. Józef Gatzki MI, senior

wraz z ojcami posługują bracia

Br. Robert Kukułka MI
Br. Krzysztof Otremba MI

(Klasztor i Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Wolności 34 - Zbrosławice, telefon +48 32 233 70 42)

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

S. Maria Dagmara CSDP - przełożona domu i zakrystianka
S. Maria Melania CSDP - katechetka w szkole i przedszkolach
S. Maria Pia CSDP - formacja młodych

S. Maria Rachela CSDP - organistka

(Klasztor przy ulicy Kościelnej 3 - Zbrosławice, telefon +48 32 233 76 60)

 

DAWNI KAPŁANI PARAFII ZBROSŁAWICE - od rekatolicyzacji Parafii po zgorszeniu luterańskim

Ks. Adam Brankowitz (1629-1651)

Proboszcz w Zbrosławicach i Kamieńcu (rezydujący w Zbrosławicach). Posługiwał po przywróceniu kościoła katolikom na mocy edyktu z 6 marca 1629.

Ks. Walenty Klos (1652-1685)

Urodzony w 1621 w Gliwicach. Rozpoczynał studia w Ołomuńcu, Nysie i Pradze (studiów nie ukończył "bowiem mało pojmował"). Wyświęcony w 1645 w Nysie. Wizytacja z 1679 wystawia mu złą opinię - zaniedbanego pijaka o lekkich obyczajach, który sporadycznie głosił kazania i nie nauczał. Odesłany z Parafii w 1685.

Ks. Tomasz Antoni Niemtzyk (1685-1691)

Urodzony w Głogowie, studiował we Wrocławiu. Wyświęcony w 1684 we Wrocławiu. Krótko posługiwał w Pyskowicach. Zmarł w Zbrosławicach.

Ks. Tomasz Paweł Schnura (1691-1715)

Urodzony w 1664 w Toszku, studiował we Wrocławiu. Wyświęcony w 1689 w Nysie. Krótko posługiwał w Toszku. Posługiwał się językiem niemieckim. Wybudował nowe probostwo.

Ks. Andrzej Horoba (1716-1728)

Urodzony w 1671 w Kuźni Raciborskiej, studiował w Krakowie. Wyświęcony w 1700.

Ks. Jan Aleksy Kudera (1728)

Urodzony w 1669 w Głogówku. Wyświęcony w 1697 we Wrocławiu. Administrator w Kamieńcu, tymczasowo sprawujący posługę w Zbrosławicach.

Ks. Józef Rossol (1729-1733)

Wpierw administrator Zbrosławic, następnie proboszcz. W 1733 przeszedł na inną Parafię.

Ks. Florian Evanetzki (1734-1736)

Pochodził z Grodziszcz. Wyświęcony w 1723 w kaplicy domowej ks. bpa Sommerfelda. Administrator Sierot, Kopienicy i Zbrosławic.

Ks. Walenty Ignacy Rischeck (1736-?)

Wyświęcony w 1734 dla dóbr wioski Księży Las. Z 1737 pochodzi spisany przez niego inwentarz kościoła i Parafii. Rozpoczął gruntowną przebudowę kościoła Zbrosławickiego. Zmarł nagle.

Ks. Mateusz Scholz (1772-?)

Kontynuator prac budowlanych przy kościele. Wybudował także nowe probostwo.

Ks. Józef Barthusel (1808-1835)

W księgach metrykalnych odnajdujemy jego podpisy. Przez krótki czas (X 1809-II 1810) widoczne są też podpisy o. Wacława Przemyskiego, franciszkanina. Umiera na zawał serca.

Ks. Bucke (1836)

Jako proboszcz figuruje w jednym z pism landratury tarnogórskiej.

Ks. Jerzy Ruski (?-1839)

Ks. Franciszek Żurek (1839-1872)

Urodzony w 1807 w Opolu. Wyświęcony w 1834. Wprowadził w Parafii sobotnie nabożeństwo maryjne. Wybudował mur wokół terenu kościelnego, powiększył cmentarz. Wspomagali go kapłani: ks. Franciszek Cieslik, ks. Grynastel, ks. Kirchniawy. Po śmierci pochowany w wybudowanej przez siebie kaplicy grobowej na zbrosławickim cmentarzu.

Ks. Nowak (1872-1874)

Administrator Parafii.

Ks. Reinhold Paul (1874-?)

Urodzony w 1837 w Krapkowicach. Wyświęcony w 1864. Dbał o życie religijne parafian. W okresie kulturkampfu wielokrotnie więziony. Po zakończeniu proboszczowania w Zbrosławicach posługiwał w Łubowicach i Reptach. Jako emeryt umiera w Zbrosławicach w 1911.

Ks. Antoni Duczek (1893-1900)

Urodzony w 1863 w Pławniowicach. Wyświęcony w 1889. Początkowo wikariusz w Zbrosławicach, następnie, od 1893, proboszcz. Znał też język polski. W 1893 dokonał renowacji wnętrza i wstawił w kościele nowe witraże (zostały uszkodzone w roku 1945 na skutek wybuchu bomby). Zrezygnował z proboszczowania z powodu choroby. Korzystał z pomocy ks. Wojtoka z Rept i ks. Komora z Wieszowy.

Ks. Florian Sobotta (1900-1954)

Urodzony w 1870 w Zakrzowie. Uczył się w Koźlu i Raciborzu, studiował we Wrocławiu. Wyświęcony w 1896 we Wrocławiu. Posługiwał w Parafiach Miechowice, Goldmnnsdorf i Pawłowice. W Zbrosławicach w latach 1903-1904 wybudował obecny budynek probostwa. W pracy duszpasterskiej wspomagali go ks. Franciszek Nowak, ks. Matyschok i ks. Warmons. Radca duchowny. Pochowany na cmentarzu parafialnym.

Ks. Alfons Rymer (1954-1986)

Urodzony w 1912 w Bottrop. W czasie wojny, w 1943 otrzymał święcenia w prywatnej kaplicy ks. kard. Teodora Innitzera w Wiedniu. W 1948 ukończył magisterskie studia rolnicze na uniwersytecie w Poznaniu. W 1954 był kuratusem przy katedrze w Opolu. W 1960 roku w czasie remontu kościoła wprowadził złocone sztukaterie i malunek na sklepieniu prezbiterium. W 1970 przebudował ołtarz po reformie Soboru Watykańskiego. W roku 1978 powiększył cmentarz. W 1979 zlecił naprawę organów, odnowił kruchtę kościoła i wykonał nowe konfesjonały, odrestaurował stacje drogi krzyżowej. W posłudze pomagali mu ks. Stiller, ks. Henryk Mitka, ks. Zbigniew Kowalski, ks. Reinhold Gallus i ks. Alojzy Politowski. Radca duchowny. Pochowany na cmentarzu parafialnym.

Ks. Werner Goriwoda (1986-2000)

Urodzony w 1942 w Mikulczycach. Wyświęcony w 1971 w Opolu. Posługiwał w Otmuchowie, Niemodlinie, Zabrzu, Gorzowie Śl. i Niwnicy. W 2000 wymienił instalację elektryczną kościoła i zlecił malowanie wnętrza. Zmarł w szpitalu 21.11.2022r. Pochowany na cemntarzu parafialnym.

Ks. Romuald Kokoszka (2000-2019)

Urodzony w 1960 w Kotulinie. Uczył się w technikum w Gliwicach, studiował w Nysie. Wyświęcony w 1986 w Opolu. Posługiwał w Opolu, Mikulczycach, Gliwicach i Bytomiu. Rozpoczął wydawanie miesięcznika "Parafianin". W roku 2005 zorganizował obchody 700 lecia Parafii. Zlecił całkowity remont budynku klasztornego. Zadbał o uporządkowanie otoczenia kościoła, remont kanalizacji deszczowej, brukowanych chodników i parkingów. W 2017 zaplanował całkowity remont budynku kościoła, zlecił wymianę dachu i naprawę spękanych murów i sklepień kościoła. Nagła choroba i śmierć nie pozwoliły mu na przeprowadzenie prac. Pochowany na cmentarzu parafialnym.

Ks. Marcin Gruszka (2019-2021)

Urodzony w 1971 w Gliwicach. Wyświęcony w 1997 w Gliwicach. Posługiwał w Mikulczycach, Zabrzu, Sośnicy, Gliwicach, Bytomiu-Karbiu, Łabędach i w Bytomiu-Suchej Górze. Kontynuował zaplanowany remont kościoła i pomyślnie ukończył go. Nagła i nieoczekiwana śmierć zakończyła jego posługę. Pochowany na cmentarzu parafialnym.