Kronika parafialna - czerwiec 2021

Zapoznaj się z wydarzeniami, które miały miejsce w tym miesiącu.

Kronika Parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach – czerwiec 2021

3 czerwca – Świętujemy uroczystość Bożego Ciała. Tego dnia modlimy się w naszej parafialnej świątyni oraz przy czterech ołtarzach przygotowywanych przez Parafian. Dzisiaj modli się razem z nami Ksiądz Neoprezbiter Adrian Kurzal z Górnik, który udziela błogosławieństwa prymicyjnego.

8 czerwca – Czerwcowa modlitwa w intencji rodzin w naszym Sanktuarium ofiarowana jest w intencji seniorów. Modlimy się za starszych Parafian: abyśmy sami uczyli się zrozumienia dla godnego przeżywania starości; aby nasi seniorzy doznawali ulgi w swoich chorobach, cierpieniach oraz ograniczeniach ciała i ducha; aby w naszych rodzinach była zachowana więź między pokoleniami.

9 czerwca – 17 kandydatów przystępuje do sakramentu bierzmowania. Na podstawie władzy delegowanej od Ks. Bpa Jana Kopca szafarzem sakramentu jest Ks. Marcin Gruszka. Świadkiem wspólnym dla wszystkich kandydatów jest Siostra Ariela – katechetka.

12 czerwca – Parafianie zebrani na porannej Mszy świętej dokonują aktu osobistego zawierzenia życia Niepokalanemu Sercu Maryi. Ten akt ofiarowania odnawiany jest podczas regularnych nabożeństw pierwszosobotnich.

12 czerwca – Mała grupka 6 dzieci przystępuje dzisiaj do pierwszej Komunii świętej. Ten termin został zaproponowany przez rodziców dzieci. W kolejnych dniach dzieci będą uczestniczyć w modlitwie w białym tygodniu.

12 czerwca – Firma „M. Potysz” przywozi do kościoła pierwsze cztery odnowione ławki. W najbliższych dniach będą organizowane kolejne transporty kolejnych ławek.

13 czerwca – W Wilkowicach sprawujemy doroczną Mszę świętą do Najświętszego Serca Jezusowego w intencji wszystkich mieszkańców tej miejscowości. Mieszkańcom Wilkowic składamy podziękowanie za podtrzymanie pobożnej tradycji.

16 czerwca Dekret Ks. Bpa Andrzeja Iwaneckiego odwołuje zbiorczo wszystkie dokumenty Kurii Diecezji Gliwickiej wydane pomiędzy 14 marca 2020, a 14 kwietnia 2021 dotyczące duszpasterstwa w czasie zagrożenia wirusem Covid-19. Zastosowanie będą mieć bieżące przepisy sanitarne obowiązujące w Polsce. Tym samym przywrócone zostają wszystkie zwyczajowe formy duszpasterstwa. Dekret wchodzi w życie 26 czerwca.

18 czerwca – Parafianie modlą się w ramach tzw. wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu.

22 czerwca – Podczas ostatniej przedwakacyjnej Mszy świętej szkolnej dzieci dziękują za dobrodziejstwo nauki i wychowania w wierze oraz dobrych obyczajach.

27 czerwca – Przed wyjazdami wakacyjnymi dokonujemy błogosławieństwa uczestników ruchu drogowego oraz poświęcenia pojazdów ku czci świętego Krzysztofa. Przy tej okazji Parafianie składają datki na rzecz misjonarzy.

28 czerwca – Odbywa się pierwsze po ponad rocznej przerwie spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

29 czerwca – P. Ryszard Kozłowski wykonuje prace renowacyjne przy konfesjonałach i boazerii w przedsionku kościoła.

wstecz