CZERWIEC:

1 czerwca – ks. proboszcz obchodził 22 rocznicę święceń kapłańskich razem z kolegami kursowymi w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Grzędzinie, w diecezji opolskiej.

2 czerwca – poranna Eucharystia była dziękczynieniem za 22 lata kapłaństwa ks. proboszcza. Przedpołudniem odbyły się odwiedziny chorych i starszych parafian.

3 czerwca – w I sobotę miesiąca po porannym nabożeństwie na probostwie spotkanie formacyjne miała Róża Różańcowa bł. Anieli Salawy. Popołudniu na nabożeństwo Nowenny do Matki Bożej z pieszą pielgrzymką przybyli Drogą Jakubową pątnicy, idący szlakiem z Piekar Śląskich, by uczcić 10 lat istnienia szlaku Camino.

4 czerwca – gościliśmy w naszej parafii o. Jerzego Wilka, kamilianina, misjonarza z Madagaskaru. Popołudniu w nagrodę za udział w majowych nabożeństwach Dzieci Maryi, s. Pia, ks. proboszcz i s. Chrystiana pojechali do Tarnogórskiego Centrum Kultury na film o bł. Carlo Acutis oraz na lody.

5 czerwca – w naszym Przedszkolu w Zbrosławicach odbył się festyn rodzinny.

6 czerwca – w dzień urodzin o. Jerzego Kuka modliliśmy się i dziękowaliśmy za Niego dobremu Bogu w czasie porannej Eucharystii.

7 czerwca – popołudniu w kościele była Msza św. wigilijna z uroczystości Bożego Ciała, a po niej trwały przygotowania i strojenia ołtarzy.

8 czerwca – w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa poświęcony został Tron pod Najświętszy Sakrament. Waży 14 kg i jest ofiarowany przez rodzinę z naszej parafii, wykonany w Warszawie. Po Eucharystii o godz. 9:00 wyruszyła tradycja procesja z Najświętszym Sakramentem. W procesji oprócz parafian, proboszcza i sióstr zakonnych wzięli udział ojcowie Kamilianie (o. Jerzy, o. Józef i o. Kamil) górnicy ze sztandarem, Dzieci Maryi ze sztandarami, dzieci komunijne z poduszkami i sypiące kwiatki, parafianki ze Zbrosławic - niosące kopię figury MB Zbrosławickiej oraz parafianie z Wilkowic – niosący figurkę Serca Pana Jezusa oraz orkiestra, która uświetniła muzycznie procesję. Pierwszy ołtarz przygotowany był na ul. Wolności przy domu p. Sowa. Drugi ołtarz wykonali parafianie z Ptakowic przy DFK. Trzeci ołtarz na ul. Traugutta przy domu p. Twardawa przygotowywała także diakonia techniczna i dekoracyjna. Czwarty ołtarz przy ołtarzu polowym przygotowali parafianie z Wilkowic. Nad bezpieczeństwem procesji czuwali nasi strażacy ze Zbrosławic.

Od 9-15 czerwca – codziennie popołudniu sprawowane były Msze św., a wokół świątyni przeszły procesje z Najświętszym Sakramentem oraz odmawiana była Litania do Serca Pana Jezusa.

10 czerwca – przedpołudniem na rowerach przyjechali z pielgrzymką do Matki Bożej ministranci z Pyskowic z ks. Marcinem Kutkiem. Popołudniu swoje dziękczynienie na Eucharystii przeżywali Jubilaci z rocznika komunii św. 1973r., którzy przed 50-laty po raz pierwszy przyjęli w naszym kościele Pana Jezusa.

11 czerwca – w niedzielne popołudnie w kościele odmówiliśmy różaniec i sprawowana była Msza św. sanktuaryjna w intencji rodzin oraz próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Zbrosławickiej. przybyli wierni także z innych parafii.

12 czerwca – na probostwie odbyło się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej.

13 czerwca – Msza św. szkolna odprawiana była w intencji zmarłej mamy ks. Floriana Sobotty z okazji 100 rocznicy śmierci. Po Mszy św. i procesji odmawiany był Różaniec Fatimski.

16 czerwca – w uroczystość Serca Pana Jezusa Msze św. były rano i wieczorem. Ks. proboszcz pojechał do Paniówek na pogrzeb śp. ks. Jana Piwczyka, który był kiedyś wikariuszem w jego rodzinnej parafii.

17 czerwca – 40 dzieci, które zdobyło najwięcej sprawności za udział we Mszach św. szkolnych i niedzielnych pojechało w nagrodę z ks. proboszczem, s. Pią i s. Dagmarą na wycieczkę do Mini Zoo w Zabrzu.

18 czerwca – od rana do 14:30, pomiędzy Mszami trwała w kościele Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu. W naszej parafii tej niedzieli dziękowaliśmy siostrom za ich wieloletnią służbę pośród nas. S. Gaudencja Pater jako zakrystianka i seniorka przez 42 lata, s. Chrystiana Matysiak jako katechetka i organistka przez 39 lat oraz s. przełożona Ariela Rut jako katechetka w szkole i przedszkolu. Eucharystii o godz. 11:00 przewodniczył ks. Adam Kozak – moderator Sekcji Muzycznej w naszej diecezji gliwickiej; odprawiali również ks. proboszcz, o. Jerzy i o. Władysław. Ks. proboszcz oprócz swoich życzeń przeczytał życzenia ks. biskupa Sławomira Odera. Delegacje Rady Parafialnej i innych grup ze wzruszeniem, z kwiatami i prezentami dziękowały Siostrom za ich służbę w parafii. Na Mszy św. grała orkiestra oraz zaprzyjaźnieni z parafią organiści. Wydarzenie opisał „Gość Niedzielny”. S. Gaudencja udaje się do domu starszych Sióstr do Ireny, gdzie będzie miała opiekę sióstr. S. Chrystiana posługiwać będzie w Wielkiej Wsi a s. Ariela zostaje dyrektorką Przedszkola w Grodzisku Mazowieckim. W wakacje do parafii i wspólnoty zakonnej w Zbrosławicach przyjadą nowe siostry. Popołudniu o godz. 15:00 Mszy św. odpustowej ku czci Serca Pana Jezusa przy krzyżu w Wilkowicach przewodniczył o. Jerzy Kuk. Po uczcie duchowej parafianie wraz z proboszczem świętowali w świetlicy. Gospodynie upiekły ciasto, sponsorzy podarowali napoje, dla dzieci były przygotowane dmuchańce. Nie zabrakło akcentów wdzięczności wobec sióstr zakonnych. W przygotowanie uroczystości zaangażowani byli Sołtys i Rada Sołecka z Wilkowic.

20 czerwca klasztor Sióstr Opatrzności Bożej w Zbrosławicach odwiedziła s. ekonom Zgromadzenia, która oficjalnie przekazała posługę s. przełożonej naszej siostrze zakrystiance s. Dagmarze. Msza św. szkolna była dziękczynieniem uczniów i nauczycieli za kończący się rok szkolny i katechetyczny. W tym roku posługę katechetyczną w naszej szkole kończy oprócz siostry Arieli, pan Kacper Łaska. Po Mszy św. uczniowie klas ósmych odebrali świadectwa ukończenia katechizacji w szkole podstawowej.

24 czerwca – nasi Ministranci i Marianki pojechały w nagrodę do Fanzeum w Gliwicach. Kilka godzin zabawy, po powrocie do parafii zakończyło ognisko z kiełbaskami.

25 czerwca – 15 mężczyzn i młodzieńców z proboszczem pojechało busem na Pielgrzymkę na Górę Św. Anny. Nauki głosił proboszcz. Eucharystii przewodniczył biskup gliwicki Sławomir Oder. Pielgrzymka była także dziękczynieniem za wizytę św. Jana Pawła II i ukoronowanie obrazu Matki Boskiej Opolskiej przed 40 laty. Oprócz naszej oficjalnej delegacji parafialnej byli również mężczyźni swoimi samochodami. W parafii po mszach św. kapłani pobłogosławili samochody i kierowców na rozpoczęcie wakacji.

27 czerwca – odbyło się spotkanie z przedstawicielami Biura Podróży przed wyjazdem na Pielgrzymkę Parafialną do Austrii – do Imbach, Mariazell i Wiednia.

Czerwiec – trwały prace nad położeniem kostki brukowej między bramami przy kancelarii a parkingiem na cmentarzu oraz przy farskim ogrodzie. Pracami zajmuje się pan Roland Strzodka oraz pracownicy: pan Damian oraz panowie z Bobrownik. Diakonia techniczna zajmuje się pracami wokół kościoła, probostwa, klasztoru i ogrodu. Zostało wykonanych wiele drobnych prac remontowych dzięki wsparciu panów: Krystiana, Mariana, Krzysztofa, Michała, Krzysztofa, Jana, Daniela, Ryszarda, Dawida i Leszka. W pracach ogrodowych wspomaga s. Dagmara.

LIPIEC:

1 lipca – do naszego Sanktuarium przyjechała pielgrzymka rowerowa z parafii św. Józefa w Kaletach. 70 rowerzystów w specjalnych koszulkach wsłuchało się w historię cudownej figurki Matki Bożej, a następnie uczestniczyło w Eucharystii, którą sprawował ks. wikary z Kalet. Po Mszy św. w naszym farskim ogrodzie pielgrzymi ucztowali przy upieczonych kiełbaskach i pączkach przywiezionych i przygotowanych przez nich samych.

5 lipca – nasza s. Gaudencja wyjechała ze Zbrosławic. Zgodnie z decyzją Matki Generalnej odtąd przebywa w Irenie - w klasztorze starszych Sióstr, które mają opiekę medyczną oraz odpowiednie warunki co do wieku i możliwości.

6 lipca – siostra Chrystiana wyjechała na urlop, a następnie do klasztoru w Wielkiej Wsi, gdzie skierowana została przez Matkę Generalną Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Późnym popołudniem do naszego sanktuarium przyjechali górnicy z rodzinami z parafii Serca Jezusowego w Zabrzu Rokitnicy. Nawiedzili kościół i farski ogród.

7 lipca – oprócz comiesięcznych odwiedzin chorych w I piątek miesiąca odbyła się eksporta proboszcza śp. ks. Norberta Biadacza w Tarnowskich Górach Pniowcu. Uczestniczył w niej ks. proboszcz.

9 lipca – o godz. 5:00 z naszego kościoła wyruszyła piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej. O godz. 6:00 dołączyliśmy do naszych sąsiadów z Rept Śląskich i ks. Piotra Sikory. W drodze na gitarze grała pani Beata Żerdzińska z naszej parafii. Poszło nas w tym roku troszkę więcej niż w ubiegłym. Eucharystię przeżyliśmy w bazylice piekarskiej, której przewodniczył kustosz sanktuarium i proboszcz miejscowej parafii. Po przerwie i odpoczynku przeszliśmy Drogą krzyżową przez kalwarię i modliliśmy się za zmarłych zalecanych. Po tym nabożeństwie ks. proboszcz wrócił do Zbrosławic, bo o godz. 16:30 odprawiał z wiernymi różaniec a następnie Mszę św. sanktuaryjną w intencji rodzin oraz próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Zbrosławickiej. Przedpołudniem kazanie głosił i msze święte sprawował o. Jerzy Kuk.

13 lipca – popołudniu wierni zgromadzili się na wspólnie rozważanym różańcu fatimskim.

14-16 lipca – Ponad 50 osób wybrało się w trzydniową, autokarową pielgrzymkę po sanktuariach mazowieckich. Pielgrzymkę organizował ks. proboszcz. Najpierw nawiedziliśmy sanktuaria maryjne w Piotrkowie Trybunalskim, następnie w Domaniewicach przyjechał do nas ks. kustosz traktorem i opowiedział o historii tego miejsca. Kolejnym świętym miejscem była katedra w Łowiczu. Po czasie wolnym udaliśmy się do Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim. Każdy z pielgrzymów w czasie Eucharystii złożył jakiś dar np. kilogram cukru, komplet ręczników czy środki czystości. Siostry podjęły nas gościnnie kawą i słodyczami. Po miłym spotkaniu i dziękczynieniu za nasze drogie Siostry pojechaliśmy do Niepokalanowa, gdzie rozgościliśmy się w Domu Pielgrzyma i zjedliśmy obiadokolację. Wieczorem uczestniczyliśmy jeszcze w Misterium Męki Pańskiej. Sobotni dzień spędziliśmy w Warszawie – nawiedziliśmy sanktuarium narodowe św. Andrzeja Boboli, gdzie uczestniczyliśmy w południowej Eucharystii oraz Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki, po którym oprowadzała nas bardzo młoda i niezwykła przewodniczka – potrafiła z taką pasją i przekonaniem pomóc nam doświadczyć charyzmatu i życia błogosławionego kapłana i męczennika naszych czasów. Wyszliśmy poruszeni z wspomnianego muzeum. Nie zabrakło spaceru po starym rynku w Warszawie, nawiedziliśmy katedrę i sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Czas wolny każdy wykorzystał według własnego pomysłu i wróciliśmy do Niepokalanowa na obiadokolację. Wieczorne spotkanie pomogło nam wzajemnie się zintegrować. W niedzielne przedpołudnie w Niepokalanowie przeżyliśmy Eucharystię w sanktuarium św. Maksymiliana Kolbe oraz poszliśmy na Panoramę Tysiąclecia. Po obiedzie pojechaliśmy na Górę Kalwarię, gdzie od kustosza sanktuarium otrzymaliśmy dla naszej parafii relikwie św. Stanisława Papczyńskiego. Oglądaliśmy film o św. Stanisławie oraz zwiedzaliśmy muzeum o jego życiu i charyzmacie. Szczęśliwi i radośni wróciliśmy do domu. Podczas naszego pielgrzymowania niedzielne kazanie głosił w Zbrosławicach diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Marcin Paś oraz zbierał ofiary na rzecz duszpasterstwa młodzieży diecezji gliwickiej.

23 lipca – w Niedzielę popołudniu przy restauracji Czarny Pstrąg w Ptakowicach świętowaliśmy odpust ku czci św. Anny. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. proboszcz. Swoją grą ubogaciła uroczystość nasza orkiestra z panem Jerzym Miczką na czele. Po Mszy św. właściciele restauracji ugościli przybyłych gości.

26-27 lipca – na porannych Mszach św. błogosławieństwo przyjęły ku czci św. Anny babcie, ku czci św. Joachima dziadkowie.

30 lipca – w czasie Mszy św. niedzielnych uroczyście wprowadziliśmy relikwie św. Stanisława Papczyńskiego do naszego kościoła parafialnego. Ks. proboszcz w kazaniu przybliżył nam jego życie i sens jego obecności pośród nas.

Wakacyjny czas upłynął przy aktywności diakonii technicznej. Panowie: Krystian, Marian, Krzysztof, Krzysztof, Jan i Leszek oraz pani Anna zadbali o posianie trawy, koszenie trawy, ustawienie nowej furtki przy bramie wjazdowej na probostwo, porządkowali teren wokół kościoła oraz przygotowywali kościół do odpustu. Podobnie aktywnie działała diakonia porządkowa z p. Teresą w kościele, z pomocą pani Basi i Gabrysi, ze wsparciem s. Dagmary oraz na probostwie z p. Jolą oraz p. Wioletą. S. Dagmara z diakonią dekoracyjną również wykonała wiele prac.

SIERPIEŃ:

9 sierpnia – w Częstochowie w formacie diakonii sanktuaryjnej zakupiliśmy dewocjonalia dla naszego odpustowego stoiska, a w drodze powrotnej odebraliśmy nowo-uszyty sztandar parafialny u sióstr Boromeuszek w Piekarach Śląskich.

11-14 sierpnia – w kościele, przed, wokoło, w ogrodzie trwały prace przygotowawcze do obchodów naszego parafialnego odpustu. Oprócz diakonii wspomnianych powyżej zaangażowało się kilkanaście osób. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół i przygotowania do świętowania.

12 sierpnia – do naszej Zbrosławickiej parafii przyjechała s. Arleta. Ostatnio posługiwała jako przełożona domu generalnego Sióstr w Grodzisku Mazowieckim. Z Gliwic z dworca kolejowego odebrała s. Arletę – s. Dagmara i ks. proboszcz.

13 sierpnia niedzielne popołudnie zgromadziło w naszym kościele odmawiających fatimski różaniec oraz uczestników Mszy św. Sanktuaryjnej. Kazanie w tą niedzielę ks. proboszcz poświęcił nowemu sztandarowi parafialnemu. Próbował odpowiedzieć na pytanie: Po co nam ten sztandar?

14 sierpnia – po porannej Mszy św. ku czci św. Maksymiliana Kolbego uczestnicy podeszli pod płaskorzeźbę św. Maksymiliana umieszczoną w farskim ogrodzie – mija jej 40 rocznica. Wieczorną Eucharystię sprawował ks. prałat Franciszek Lerch z Biedrzychowic, który w latach 1963-1964 był wikariuszem naszej parafii. Po Mszy św. sprawowanej w intencji zmarłych kapłanów i parafian przeszliśmy procesją przez cmentarz z modlitwą za zmarłych. Ze wzruszeniem i radością ks. prałat dzielił się wspomnieniem czasów swojej posługi w Zbrosławicach.

15 sierpnia – Nasze parafialne świętowanie ku czci Wniebowzięcia NMP rozpoczęliśmy różańcem o godz. 6:00 rano w naszej świątyni; po odśpiewaniu Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP Eucharystie odpustowe. Sumie o godz. 11:00 przewodniczył i kazanie odpustowe głosił ks. prof. Dariusz Klejnowski-Różycki z Zabrza, profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Na sumie ks. proboszcz poświęcił nasz nowy parafialny sztandar, który nieśli sołtysi naszych wiosek. Po ugoszczeniu obiadem kapłanów dekanatu pyskowickiego w naszym farskim ogrodzie diakonia sanktuaryjna z paniami: Anną i Wioletą przygotowały kawę a parafialnie ze Zbrosławic przynieśli ciasto. Przed i po Nieszporach świętowaliśmy przy wspólnej kawie odpustowej. Bóg zapłać wszystkim, którzy przybyli oraz przyczynili się do tego świętowania.

16 sierpnia – do Zbrosławic przyjechała s. Melania, katechetka, która w ostatnich latach posługiwała w klasztorze i parafii w Kutnie.

17-20 sierpnia – parafianie wraz z ks. proboszczem i Biurem Podróży Altamira wybrali się na Pielgrzymkę do Austrii. W pierwszy dzień nawiedziliśmy Imbach – gdzie są korzenie figurki Matki Bożej Zbrosławickiej, spotkaliśmy tam ks. prof. Cisło z Kościoła w Potrzebie i sprawowaliśmy Eucharystię w kościele parafialnym. Nawiedziliśmy opactwo benedyktyńskie Melk i płynęliśmy Dunajem oraz spacerowaliśmy po miasteczku Durnstein. W drugi dzień zwiedzaliśmy Wiedeń z katedrą św. Szczepana i Kahlenbergiem, gdzie odprawiliśmy Eucharystię. W trzeci dzień pielgrzymowaliśmy do Mariazell a w niedzielę do bazyliki w Maria Taferl oraz Sankt Florian. 30 pielgrzymów z wrażeniami i wspomnieniami powróciło do swoich domów w niedzielny wieczór. Zastępstwo w parafii sprawował o. Jerzy Kuk.

22 sierpnia – odkryliśmy awarię wody, która uchodziła do kanalizacji, uszkodzona była rura, którą płynęła woda na cmentarz. Dzięki pomocy i wsparciu pracowników naszych wodociągów awarię usunięto, rurę wymieniono, na szczęście nie trzeba było rozbierać położonej kostki. Wsparciem była także nasza diakonia techniczna z panem Krystianem na czele.

23 sierpnia – odwiedził nasze sanktuarium i klasztor sióstr ks. kapelan Sióstr z Grodziska Mazowieckiego.

25-26 sierpnia – odbyły się w parafii św. Józefa w Zabrzu eksporta i pogrzeb ks. Infułata Pawła Pyrchały, w którym wziął udział ks. proboszcz.

28 sierpnia – do Zbrosławic przyjechała s. Rachela, nasza nowa organistka. Ostatnio posługiwała w Golinie.

30 sierpnia – pamiętaliśmy w modlitwie o siostrze Gaudencji w dniu jej imienin.