WAKACYJNA KRONIKA PARAFIALNA:

1 lipca – Comiesięczne odwiedziny chorych. 28 parafian przyjęło Pana Jezusa w swoich domach.

2 lipca – Po porannej Eucharystii i pierwszosobotnim nabożeństwie spotkała się na probostwie kolejna Róża Różańcowa, która obrała sobie za patrona św. O. Pio.

3 lipca – wakacyjna niedziela połączyła się z odpustowym świętowaniem w Pyskowicach w kościele i na probostwie parafii MB Nieustającej Pomocy. Wieczorem w ogrodzie farskim odbyło się spotkanie diakonii misyjnej – przybyli parafianie, którzy od lat zaadoptowali dzieci z Kamerunu i wspomagają duchowo i materialnie posługę Sióstr Opatrzności Bożej wśród tamtejszych dzieci. Odwiedziła nas siostra z Kamerunu opowiadając o atmosferze życia misyjnego. Były również kiełbaski z grilla i mile spędzony czas.

4 lipca – do naszego Sanktuarium przybyła grupa Odnowy w Duchu Świętym „Misericordia” z Zabrza. Uczestniczyła w Eucharystii, a następnie została ugoszczona w ogrodzie farskim.

5 lipca – zakończył się remont kancelarii parafialnej, oprócz malowania położone zostały panele, wymienione zostały kontakty. Zainstalowany został w kancelarii nowy stacjonarny komputer, który posłuży diakonii kancelaryjnej. Remont w kancelarii wykonali panowie: Krystian Puchała, Marian Twardawa i Michał Michalik.

7 lipca – pomiędzy kancelarią (budynkiem probostwa) a kościołem pokazała się woda. Interweniowali pracownicy wodociągów. Okazało się, że należy wymienić naruszoną rurę. Prace trwały kilka dni, w które zaangażowani byli parafianie z diakonii technicznej.

9 lipca – W południe przy zawieraniu sakramentu małżeństwa asystowali ks. proboszcz oraz wicedziekan dekanatu Pyskowice ks. Karol Kudlek.

10 lipca – O godz. 5:00 rano rozpoczęła się Parafialna Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej. To była pierwsza pielgrzymka od czasów XIX wieku, kiedy parafianie pielgrzymowali do Piekar. Z naszej parafii pielgrzymowało pieszo 35 osób wraz z ks. proboszczem. Po modlitwie przed figurką naszej Matki Bożej, pielgrzymi wyruszyli szybkim tempem, by przez Ptakowice zdążyć na godz. 6:00 do Rept Śląskich, by wspólnie z sąsiadami pójść razem na szlak, wiodący min. przez Segiet. Modlitwa, piosenka, chwila przerwy i po godz. 9:00 doszliśmy do celu pielgrzymowania. Msza św. w bazylice odbyła się o godz. 10:30, przewodniczył ks. proboszcz z Rept Piotr Sikora, a pielgrzymów przywitał ks. kustosz i proboszcz piekarski. Po Eucharystii czas na posiłek i na kalwarii uczestniczyliśmy w drodze krzyżowej. Większość pielgrzymów wróciła samochodami do domów. Eucharystiom przedpołudniowym przewodniczył i kazanie wygłosił o. Jerzy Kuk. O godz. 17:30 ks. proboszcz odmawiał już w naszym parafialnym kościele różaniec i przewodniczył Eucharystii Sanktuaryjnej w intencji rodzin oraz próśb i podziękowań do Matki Bożej Zbrosławickiej.

24 lipca – W czasie niedzielnych Eucharystii ks. proboszcz w kazaniu nawiązał do życia sługi Bożej Antoniny Mirskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w związku ze zbliżającą się 200 rocznicą urodzin Matki Założycielki. Popołudniu w Ptakowicach przy Restauracji Czarny Pstrąg odbyła się Msza św. odpustowa ku czci św. Anny. Uroczystość przygotował pan sołtys Ludwik Janoszka z udziałem właścicieli restauracji, którzy poczęstowali kawą i ciastem przybyłych parafian z Ptakowic, ale również ze Zbrosławic. Uroczystość ubogaciła swoim talentem orkiestra pod przewodnictwem pana Jerzego Miczki.

28 lipca – W godzinach porannych ks. proboszcz wraz z siostrą Dagmarą udał się na uroczystości 200 rocznicy urodzin Matki Antoniny Mirskiej do Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Po przyjeździe zjedliśmy śniadanie wraz z siostrą Arielą oraz siostrami i przybywającymi gośćmi. Uroczystości rozpoczęły się od akademii, przedstawienia życia Matki Antoniny malując na piasku. Eucharystii przewodniczył ks. abp Szal z Przemyśla. Wśród księży w koncelebrze ubranych w ornatach był również nasz ks. proboszcz. W czasie uroczystości trzy siostry złożyły również śluby czasowe. Po obiedzie i wspólnym świętowaniu późnym wieczorem ks. z siostrami wrócił do Zbrosławic, gdzie czekał już na nocleg ks. Grzegorz Lepiorz, który wybrał się w drogę pieszą do Wrocławia – idąc początkowo szlakiem św. Jakuba.

1 sierpnia – Odbyło się spotkanie ks. proboszcza z kamieniarzami w sprawie organizacji pomników kapłańskich na naszym cmentarzu.

3 sierpnia – wspólnotę Sióstr odwiedziła s. Kamila posługująca od wielu lat w Japonii. Wraz z siostrami ks. proboszcz pojechał do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

5 sierpnia – wieczorem odbyła się uroczystość poświęcenia figurki przywiezionej z Sanktuarium w Medjugorie. Pewna rodzina w parafii przygotowała kapliczkę, którą poświęcił ks. proboszcz wraz z zaproszonymi kapłanami.

12 sierpnia – ks. proboszcz wziął udział w uroczystej Eucharystii z okazji 90 rocznicy urodzin ks. Infułata Pawła Pyrchały w Zabrzu.

12-13-14 sierpnia – bezpośrednie przygotowania do odpustu parafialnego skupiły się na stałej diakonii technicznej oraz kilku osobach, które przyszły pomóc. Diakonia dekoracyjna z siostrą Dagmarą pięknie przygotowały kościół i wystrój ołtarza polowego. Panowie uporządkowali obejście, skosili trawę (proboszcz również objechał kosiarką cały farski ogród), przygotowali baner z wizerunkiem Matki Bożej, przynieśli ołtarz i ambonkę. Drogę krzyżową umyły Marianki. Popołudniu w sobotę była okazja do spowiedzi świętej. Niedzielne kazanie wygłosił pochodzący z naszej parafii ks. Łukasz Puchała, który w tym roku zmienia parafię – przechodzi do Lipska.

13 sierpnia - ks. proboszcz z naszymi siostrami wziął udział w Wieczorze fatimskim w parafii w Stolarzowicach, wygłosił słowo Boże i przewodniczył Eucharystii.

14 sierpnia – popołudnie przedodpustowe wypełniła modlitwa różańcowa przed Najświętszym Sakramentem oraz Msza św. sanktuaryjna z Wigilii Wniebowzięcia NMP. Po Eucharystii uczestnicy przeszli w procesji na cmentarz, gdzie modlili się za zmarłych parafian i kapłanów.

15 sierpnia – Uroczystość Odpustową ku czci Wniebowzięcia NMP rozpoczęli parafianie z proboszczem o 6:00 modlitwą różańcową oraz Godzinkami. Poruszające kazanie o Maryi, Matce spoglądającej na nas zza okna nieba głosił ks. Jerzy Faszczewski, proboszcz parafii św. Wawrzyńca. Na sumie obecnych było 6 kapłanów i kilkaset wiernych zgromadzonych przy ołtarzu polowym. Na organach zagrał pan Klaudiusz Sowa; orkiestra ubogaciła uroczystość swoją grą. Na obiad odpustowy (Kucharz Gastronom) przybyli zaproszeni kapłani oraz nasze siostry zakonne (24 osoby). Oprócz księży z dekanatu byli również księża z Rept Śląskich, ks. Marcin Paś i o. Daniel Czasz. Przy kościele diakonia sanktuaryjna z siostrą Arielą rozprowadzała nowe kalendarze parafialne na 2023r. oraz świece i inne religijne przedmioty. Popołudniu diakonia sanktuaryjna przygotowała kawę odpustową oraz upieczone i przynoszone od rana wypieki parafian z Ptakowic. Przed Nieszporami przyszło kilkadziesiąt osób, natomiast po Nieszporach ponad 100 osób – zabrakło miejsc siedzących, ale atmosfera była bardzo świąteczna i radosna. W Nieszporach wziął udział także ks. Piotr Sklarek, proboszcz z Czekanowa, a wierni pięknie śpiewali. Po zakończeniu spotkania przy kawie na cmentarzu spadł konar z drzewa i konieczna była interwencja zwyżki i panów, którzy zapewnili bezpieczeństwo przechodniom na cmentarzu. Nad wszystkim czuwał pan Krzysztof Michalczok. Za Urzędem Gminy od popołudnia trwał drugi dzień Festynu „W dolinie Dramy” organizowanego przez Stowarzyszenie, na czele, którego pani Sołtys Karina Respondek. Ks. proboszcz wieczorem wziął udział w festynie, ufundował również jedną z nagród.

19-21 sierpnia – Pielgrzymka autokarowa po Sanktuariach Ziemi Świętokrzyskiej wyruszyła w piątek o godz. 6:00 rano. Pielgrzymi odwiedzili najpierw Sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach, następnie Sanktuarium Grobu Pańskiego w Miechowie i Kolegiatę Narodzenia NMP w Wiślicy, wraz z Domem Jana Długosza. Kolejnym punktem programu było nawiedzenie Relikwii Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu oraz przyjazd do Kielc Karczówki, gdzie w klasztorze oo. Pallotynów jedliśmy i nocowaliśmy. Sobotnie pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od Świętej Katarzyny i spotkania z s. Krystyną, bernardynką klauzurową. Następnie nawiedziliśmy sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Świętokrzyskiej w Kałkowie Godowie, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. Odwiedziliśmy w tym dniu katedrę w Kielcach i Sanktuarium MB Łaskawej oraz zwiedziliśmy Muzeum Narodowe – Pałac Biskupów Krakowskich. W godzinach wieczornych odbył się wspólny pogodny wieczór. W niedzielę po Eucharystii zwiedzaliśmy Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Nawiedziliśmy sanktuaria Matki Bożej w Daleszycach i Piotrkowicach. Zatrzymaliśmy się również w Opactwie Cysterskim w Jędrzejowie. Pogoda udana i humory dopisywały wszystkim.

21 sierpnia – Gościliśmy w naszej parafii ks. neoprezbitera Dawida Pytlika, który głosił kazanie i udzielał błogosławieństwa prymicyjnego.

22 sierpnia – Odbyło się spotkanie z konserwatorami w sprawie renowacji ołtarza głównego.

23 sierpnia – ks. proboszcz wziął udział w pogrzebie mamy ks. dziekana Arkadiusza Kinela, który odbył się w parafii w Bobrownikach Śląskich.

25 sierpnia – Dzieci Maryi i Ministranci spotkali się w ogrodzie farskim.

27 sierpnia – ks. proboszcz został zaproszony i wziął udział w otwarciu nowej siedzimy Muzeum Techniki Militarnej w Zbrosławicach.

28 sierpnia – Nadzwyczajny szafarz Komunii pan Ginter Kreihs obchodził wraz z żoną Stefanią 50 rocznicę zawarcia małżeństwa.

29 sierpnia – Odbyło się spotkanie rodziców Ministrantów i Marianek z ks. proboszczem.