1 listopada - Popołudniu w Uroczystość Wszystkich świętych odbyło się nabożeństwo za zmarłych. W procesji wziął udział także o. Józef, kamilianin. O godz. 15:00 przy ołtarzu polowym sprawowana była dodatkowa Msza św. w intencji zmarłych zalecanych.

2 listopada – na probostwie rozpoczął się remont ogrzewania. Zajęła się tym firma KAMTERM z Kopienicy. Dużą pomocą byli panowie z diakonii technicznej, głównie pan Krystian, Marian i Krzysztof. Przez oktawę dni listopadowych odmawiany był codziennie różaniec z wypominkami za zmarłych.

3 listopada – w I piątek miesiąca odbyły się odwiedziny chorych, a po wieczornej Eucharystii spotkanie z bierzmowańcami – gośćmi spotkania byli państwo Maria i Grzegorz Ziaja.

4 listopada – W I sobotę miesiąca odbyło się spotkanie kolejnej Róży Różańcowej, której przełożoną była pani Sosada, a obecnie będzie pani Teresa Patas – Róża wybrała za patronkę bł. Karolinę Kózkównę.

5-6 listopada – W Dekanalnym Kursie Lektorskim w Nędzy, prowadzonym przez ks. Pawła Kowalika z Pyskowic wzięli udział nasi ministranci: Łukasz Biliński, Mieszko Gabryś i Samuel Pudło.

6 listopada – W naszej parafii gościliśmy o. Dominika Ochlaka, Oblata Maryi Niepokalanej, który głosił słowo Boże i rozprowadzał kalendarze misyjne.

8 listopada – Dzieci uczestniczące we Mszy św. szkolnej otrzymały drugą sprawność różańcową – było ich 62. W dalszym ciągu dzieci otrzymują torby wędrowca.

11 listopada – W czasie porannej Mszy św. sołtysi ze Zbrosławic i Wilkowic złożyli życzenia imieninowe ks. proboszczowi.

12 listopada – Przedpołudniem w sobotę do naszego sanktuarium przyjechała pielgrzymka (55 osób z ks. Grzegorzem) z parafii w Suchej Górze i z Zabrza Helenki. Najpierw nawiedzili groby księży, którzy posługiwali na Suchej Górze a następnie w kościele modlili się i wysłuchali historii figurki Matki Najświętszej, którą przedstawił ks. proboszcz. Po wspólnym zdjęciu na schodach przy kościele pielgrzymi zostali ugoszczeni przez diakonię sanktuaryjna kawą, herbatą i ciastkami.

13 listopada - O godz. 16:30 modliliśmy się w kościele różaniec, a o godz. 17:00 odbyła się Msza św. Sanktuaryjna w intencji Rodzin oraz próśb i podziękowań składanych przez wstawiennictwo Matki Bożej Zbrosławickiej.

14 listopada – najczęściej raz w tygodniu przez kilka godzin spotyka się diakonia kancelaryjna, która wspomaga proboszcza w uzupełniana danych do programu komputerowego Fara. Pan Dariusz Makosz, konserwator dokonał oględzin ołtarza, potrzebnych do napisania programu konserwatorskiego dotyczącego renowacji naszego głównego ołtarza. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach podjął decyzję w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych województwa śląskiego – zespołu ołtarza głównego pod numerem B/450/2022. Nasza siostra organistka Chrystiana pojechała do Rept na rehabilitację na trzy tygodnie, w tym czasie zastępują ją panowie: Łukasz Bisz i Klaudiusz Sowa.

16 listopad – przedpołudniem ks. proboszcz odbył rozmowę z redakcją „Niedzieli”, która chce napisać artykuł w ogólnopolskim numerze czasopisma o naszej parafii i Matce Bożej Zbrosławickiej. Siostra Pia wzięła udział w Ogólnopolskim Spotkaniu, szkoleniu osób odpowiedzialnych za powołania. Kilkudniowe spotkanie odbyło się w Kokotku.

17 listopada – wieczorem odbyła się konferencja dekanalna kapłanów dekanatu Pyskowice. Konferencję wygłosił ks. Janusz Czenczek, diecezjalny egzorcysta, nabożeństwo poprowadził gospodarz ks. Karol Kudlek z Kopienicy Łubia.

18 listopada – przypadała 5 rocznica poświęcenia kaplicy w klasztorze sióstr. W tym dniu siostry wraz z ks. proboszczem adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

19 listopada – Popołudniu w Pyskowicach w kościele św. Stanisława odbyła się uroczystość ustanowienia lektorami naszych ministrantów Mieszka Gabrysia i Samuela Pudło. W posługę lektorów wprowadził ministrantów dekanalny opiekun LSO ks. Paweł Kowalik. We Mszy św. wziął udział ks. proboszcz. Wieczorem odwiedził Zbrosławice i sprawował Eucharystię ks. kanonik Józef z Międzyrzecza Podlaskiego, który przybył z rodziną podziękować Matce Bożej za łaski, jakie otrzymali.

20 listopada – poranna Eucharystia sprawowana była w intencji + ks. proboszcza Franciszka Żurka w 150 rocznicę śmierci. Przez cały dzień pamiętaliśmy w modlitwie o ks. Wernerze Goriwodzie, który w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. O godz. 11:00 odbyła się Eucharystia z udziałem i w intencji Chóru DFK Zbrosławice. Popołudniu odprawialiśmy uroczyste Nieszpory w intencji ministrantów z okazji zbliżającego się święta patronalnego św. Tarsycjusza. Do wspólnoty zostali przyjęci kandydaci – Wojciech Badura, Łukasz Gładysz, Filip Mazur i Szymon Koba. Dołączy do nich jeszcze Michał Nawrat. Lektorem zostanie również Łukasz Biliński. Po nabożeństwie przedstawienie wystawiły Dzieci Maryi i Ministranci, którzy pod opieką siostry Pii przygotowali opowieść o życiu Służebnicy Bożej Matki Antoniny Mirskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Na probostwie spotkali się przy ciastkach i napojach ministranci, by poświętować przyjęcie do służby.

21 listopada – zmarł ks. Werner Goriwoda, proboszcz w Zbrosławicach w latach 1986-2000.

22 listopada – poranna Msza św. sprawowana była w intencji organistów i muzyków kościelnych z okazji święta św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej.

23 listopada – Msza św. była sprawowana w wigilię 80-tych urodzin ks. Wernera Goriwody, prosząc dla niego o zdrowie, o wypełnienie się woli Bożej. Kamieniarze z Suchej Góry (KAMbud) postawili w ten dzień na cmentarzu przy kościele pomnik śp. ks. Marcinowi Gruszce.

24 listopada – Msza św. była celebrowana w intencji zmarłego ks. Marcina Gruszki z okazji 1 rocznicy śmierci. Msza św. wieczorna eksportacyjna w intencji zmarłego ks. Wernera Goriwody - przewodniczył ks. dziekan Stanisław Knura ze Strzybnicy, kazanie wygłosił kapelan z Rept ks. Tomasz Rak.

25 listopada – odbył się w naszym kościele pogrzeb ks. Wernera Goriwody. Przewodniczył ks. biskup Andrzej Iwanecki. Ks. Goriwoda spoczął na parafialnym cmentarzym, zgodnie z Jego wolą.

26 listopada – ks. proboszcz wygłosił kazanie i wziął udział w uroczystości poświęcenia tablic, związanych z pamięcią o parafianach, którzy doświadczyli tragedii górnośląskiej. Uroczystość odbyła się przedpołudniem w kościele w Leszczynach.

27 listopada – rozpoczął się nowy Rok kościelny, adwent oraz Odwiedziny Duszpasterskie – kolęda od ul. Wolności w Zbrosławicach. W tygodniu będą odbywać się poranne roraty dla dzieci, we wtorki także popołudniu dla przedszkolaków.

GRUDZIEŃ 2022

29 listopada – ks. proboszcz wziął udział popołudniu w pogrzebie matki kapłana. W tym czasie złodziej (e) włamał (li) się na probostwo i ukradli pieniądze. Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie.

1 grudnia – w czasie porannej Eucharystii ks. proboszcz dziękował Bożej Opatrzności i Matce Bożej Zbrosławickiej za pierwszy rok posługi w Zbrosławicach.

2 grudnia – popołudniu w I piątek miesiąca w Eucharystii brała udział młodzież przygotowująca się do bierzmowania. Po Mszy św. odbyło się spotkanie na probostwie.

3 grudnia – po Eucharystii spotkała się Róża Różańcowa, której przełożoną jest pani Teresa Domin. Patronem tej róży został św. Antoni Padewski.

4 grudnia – w II niedzielę adwentu obchodziliśmy również wspomnienie św. Barbary, patronki górników. Msza św. w intencji górników i ich rodzin odbyła się o godz. 11:00. Uroczystość ubogaciła nasza orkiestra. Po Eucharystii górnicy wypili kawę i częstowali się babeczkami, które upiekła pani Anna Strzodka. Przygotowaniami zajęły się panie z diakonii sanktuaryjnej: Wioleta Scholtysik i Anna Kycia. W ten dzień urodziny obchodziła s. Chrystiana – nie była obecna, gdyż była na rehabilitacji w Reptach przez kilka tygodni.

6 grudnia – dzieci na Roratach rano i popołudniu przedszkolaków odwiedził św. Mikołaj. Przyniósł dobre słowo i słodycze. Popołudniu nasze sanktuarium odwiedził Caritas Diecezji z dyrektorem ks. Janem Łojczykiem oraz pracownikami Caritas. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. proboszcz. Następnie pracownicy uczestniczyli w zaplanowanym i przygotowanym przez siebie spotkaniu przedświątecznym u „Kucharza Gastronoma”.

7 grudnia – przedpołudniem na Eucharystii spotkał się Związek Emerytów i Rencistów ze Zbrosławic, a następnie u „Kucharza Gastronoma” odbyło się spotkanie. Oprócz proboszcza obecny był również pan wójt Wiesław Olszewski oraz zastępca wójta pani Katarzyna Sosada. Na Eucharystii wieczornej wigilijnej z Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny świętowały Dzieci Maryi z naszej parafialnej wspólnoty wraz z siostrą Pią. Do wspólnoty zostały włączone nowe Marianki, niektóre dziewczęta zmieniły wstążeczkę medalika. Po Mszy św. spotkanie świąteczne odbyło się na probostwie.

8 grudnia – w Uroczystość Maryi Niepokalanej sporo osób przybyło na Godzinę Łaski w południe do naszego kościoła. Ks. proboszcz razem z siostrą przełożoną oraz rodziną z Wodzisławia Śląskiego udali się do Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej do Grodziska Mazowieckiego na pierwsze śluby zakonne s. Róży Kaczyńskiej. Uroczystość bardzo podniosła i radosna.

9 grudnia – w godzinach wieczornych w Muzeum w Tarnowskich Górach odbyła się wystawa szopek naszego parafianina Jana Drechslera. Spotkanie ubogaciły śpiewane pastorałki, których teksty napisał pan Jan. W spotkaniu brało wielu zaproszonych gości, wśród nich także ks. proboszcz.

10 grudnia – w sobotnie przedpołudnie ks. proboszcz wziął udział w święceniach biskupich kolegi rocznikowego ks. Waldemara Musioła w Opolu. W uroczystościach brali udział arcybiskupi i biskupi, duchowieństwo i wierni z diecezji opolskiej, którzy w osobie ks. Waldemara otrzymali nowego biskupa pomocniczego.

11 grudnia – kazanie wygłosił w III niedzielę adwentu o. Jerzy Kuk, kamilianin na co dzień pomagający w naszej parafii. Popołudniu w czasie kolędy Mszy św. sanktuaryjnej przewodniczył ks. Edward Pawołka z Niemiec, kolega kursowy ks. proboszcza. Wieczorem po odwiedzinach duszpasterskich zdążył ks. proboszcz na spotkanie opłatkowe księży, posługujących w naszym pyskowickim dekanacie.

12 grudnia – dodatkową Mszę św. popołudniu zamówili radni naszej gminy – ofiarowali swoją modlitwę za zmarłych radnych.

14 grudnia – ks. proboszcz wziął udział w spotkaniu opłatkowym w Urzędzie Gminy, gdzie był zaproszony wraz z proboszczami posługującymi w parafiach z naszej gminy.

15 grudnia – w czasie Eucharystii świętowaliśmy urodziny siostry Pii, polecając Jej posługę dobremu Bogu i Matce Bożej Zbrosławickiej. Wieczorem spotkała się na probostwie Parafialna Rada Duszpasterska, na której ks. proboszcz przedstawił między innymi projekt konserwatorski ołtarza i przedstawił dokonania i działania parafialne ostatnich tygodni.

18 grudnia – swoje 75-te urodziny obchodził ks. biskup Jan Kopiec. Pamiętaliśmy w modlitwie o ks. biskupie, który w tym roku przechodzi na emeryturę oraz o wyborze nowego biskupa dla naszej diecezji.

19 grudnia – 16 osób brało udział w świątecznym przygotowaniu kościoła i nie tylko. Osoby z diakonii dekoracyjnej, technicznej, porządkowej i inne. Od godz. 17:00 w naszej Szkole Podstawowej odbywał się Jarmark świąteczny, gdzie można było zakupić świąteczne ozdoby, a nawet napić się kawy i zjeść upieczone ciasto.

21-24 grudnia – spowiedź przedświąteczna była doskonałą okazją, by przygotować się duchowo na święta Bożego Narodzenia. Wiele osób skorzystało ze spowiedzi. Pomagał w sakramencie pokuty i pojednania o. Jerzy.

23 grudnia – w przedświątecznych odwiedzinach chorych wzięła udział także s. Pia. Oprócz Eucharystii i spowiedzi 35 naszych chorych otrzymało również świąteczne podarunki. Diakonia charytatywna z siostrą Arielą rozwiozła także paczki dla najbardziej potrzebujących z naszej parafii.

24 grudnia – ksiądz proboszcz przedpołudnie spędził w Areszcie w Gliwicach odwiedzając 370 osadzonych z opłatkiem wigilijnym i życzeniami świątecznymi. O godz. 12:30 proboszcz wziął udział w spotkaniu wigilijnym z seniorami w Domu Opieki Senior Plus na ul. Wolności. Po spowiedzi popołudniowej ks. proboszcz spędził wigilijny wieczór w klasztorze naszych sióstr. Uroczystą Pasterkę ubogaciła swoją grą orkiestra; koncelebrowali o. Jerzy oraz solenizant (71 lat) o. Józef.

25 grudnia – W Uroczystość Bożego Narodzenia oprócz świątecznych Eucharystii, wspomnienia urodzin śp. ks. Marcina Gruszki oraz rocznicy śmierci śp. Floriana Sobotty, adorowaliśmy Boża Dziecinę przy żłóbku w czasie popołudniowych Nieszporów Kolędowych. Swoim talentem – grą na skrzypcach ubogacił nabożeństwo Dominik Sowa.

27 grudnia – w czasie porannej Mszy św. poświęcone zostało wino. Wszyscy uczestnicy otrzymali małe butelki z poświęconym winem.

31 grudnia – wieczorna Msza św. dziękczynna składała się oprócz Najświętszej Ofiary ze sprawozdania duszpasterskiego i gospodarczego ks. proboszcza, przedstawienia statystyki parafialnej za upływający 2022 rok, nowenny do Matki Bożej Zbrosławickiej, nabożeństwa przed Najświętszym Sakramentem oraz dla najbardziej wytrwałych prezentacji zdjęć z całego roku. Ks. proboszcz dziękował wszystkim za materialne i duchowe wsparcie naszej parafii.

2023

STYCZEŃ

1 stycznia – Nowy Rok powitaliśmy w naszym kościele w ciszy w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Ks. proboszcz udzielił błogosławieństwa i grupa około 20 osób spotkała się pod wiatą w ogrodzie probostwa, by złożyć sobie wzajemne życzenia noworoczne. Z racji tego, że pierwszy dzień roku przypadł w niedzielę – pierwsza Msza św. sprawowana była o godz. 7:00. Popołudniu pierwszą Eucharystię za parafian odprawiał proboszcz w kaplicy Aresztu Śledczego w Gliwicach. O godz. 15:00 odbyło się nabożeństwo o pokój – w Światowy Dzień Modlitwy o Pokój – jakże ważna intencja w związku z wojną na Ukrainie.

2 - 21 styczeń – w tych dniach kontynuowane były odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. W tygodniu kolęda rozpoczynała się o godz. 15:00, w sobotę od godz. 11:00 a w niedzielę od godz. 14:00. Z modlitwą i błogosławieństwem ks. proboszcz przez 31 dni dotarł do 738 rodzin i spotkał się w domach z 1993 parafianami. Kolęda odbyła się na 75 ulicach naszej parafii, w tym po raz pierwszy na 5 nowych ulicach: w Ptakowicach – SEZAMKOWA, w Wilkowicach - SĄSIEDZKA, w Zbrosławicach – BAJKOWA, LAWENDOWA i SREBRNA. W Ptakowicach kolędę przyjęło 72,55% rodzin, w Wilkowicach – 70,63%, a w Zbrosławicach – 69,06% rodzin.

5 stycznia – w Watykanie odbył się pogrzeb śp. papieża seniora Benedykta XVI. Łączyliśmy się duchowo ze Stolicą Apostolską na porannej Eucharystii sprawowanej w intencji śp. papieża Benedykta. W tym dniu na naszym cmentarzu firma kamieniarska postawiła nowy pomnik ks. Alfonsowi Rymerowi – proboszczowi w Zbrosławicach w latach 1954-1986.

6 stycznia – w Uroczystość Objawienia Pańskiego w czasie każdej Mszy św. pobłogosławione zostały: woda, kreda i kadzidło. W czasie Eucharystii o godz. 11:00 i po niej koncertował z kolędami Chór „Harfa” z Radzionkowa. Marianki rozprowadzały przed kościołem za dobrowolną ofiarą małe zestawy kadzidła i kredy.

7 stycznia – poranna Msza św. sprawowana była w intencji śp. ks. Alojzego Politowskiego w 57 rocznicę śmierci. Jego grób jest na naszym cmentarzu. Marianki wraz z s. Pią wybrały się na lodowisko w Tarnowskich Górach.

8 stycznia – w Niedzielę Chrztu Pańskiego Mszy św. sanktuaryjnej w intencji rodzin oraz nabożeństwu różańcowemu przewodniczył ks. Adrian Pietrzyk, wikariusz z Gliwic Sośnicy.

14 stycznia – w sobotni wieczór odbyło się walne zebranie Straży Pożarnej w Zbrosławicach, na które zaproszony został także ks. proboszcz.

15 stycznia – w czasie Eucharystii o godz. 11:00 i po niej z kolędami koncertował Zespół Wokalno-Instrumentalny z parafii św. Jana Chrzciciela w Gliwicach Żernikach.

16 - 18 stycznia – nasze Marianki wraz z s. Pią i s. Arielą wybrały się do Szczawnicy. Wyjazd w części był finansowany z funduszy uzyskanych podczas kiermaszu świątecznego.

22 stycznia – popołudnie niedzielne uświetnił swoim występem najpiękniejszych kolęd i pastorałek Chór mieszany „Allegro” z Tarnogórskiego Centrum Kultury.

23 stycznia – nasi Ministranci wraz z ks. proboszczem pojechali do kina.

28 stycznia – na zbiórce ministranci wraz z ks. proboszczem podsumowali czas kolędowy oraz 10 kolejek Zbrosławickiej Ligi Ministrantów. Najlepszymi ministrantami w służbach przy ołtarzu są: Adam Kycia, Samuel Pudło, Kamil Nawrat, Janek Górczak i Mieszko Gabryś.

29 stycznia – ks. proboszcz zaproszony został na kolędę do DFK Zbrosławice.