2 luty – obchodziliśmy z całym Kościołem święto Ofiarowania Pańskiego oraz Światowy Dzień Osób Konsekrowanych. W naszej parafii poranną Eucharystię - sprawowaliśmy w intencji naszych drogich Sióstr Zakonnych; wieczorem Msza św. sprawowana była w intencji braci i ojców Kamilianów – byli obecni o. Józef oraz o. Mariusz. O Jerzy, który najbardziej wspiera nas sprawowaniem Eucharystii przebywał na krótkim wypoczynku.

2 luty – ks. proboszcz brał udział w spotkaniu Mniejszości Niemieckiej (DFK) w naszej parafii. Rozpoczęły się w kancelarii parafialnej indywidualne spotkania proboszcza z rodzicami i dziećmi komunijnymi.

3 luty – W czasie Eucharystii tradycyjnie udzielane było błogosławieństwo św. Błażeja, orędownika w chorobach gardła. W sprawowanych Mszach świętych wspierał nas o. Daniel, kamilianin z Tarnowskich Gór. W kościele i na zewnątrz diakonia techniczna, porządkowa i dekoracyjna posługiwały, by uporządkować świątynię z dekoracji świątecznej.

3 luty – ks. proboszcz wraz z s. Arielą, przełożoną naszego klasztoru spotkał się z Matką Generalną Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim. Matka mogła się zapoznać z działalnością naszych sióstr w parafii zanim przyjedzie do Zbrosławic na oczekiwaną wizytację. Siostra Ariela wzięła udział w rekolekcjach zakonnych w Grodzisku.

4 luty – pierwszy piątek miesiąca oprócz spowiedzi i modlitwy ku czci Serca Jezusowego związany jest z odwiedzinami chorych z posługą sakramentalną. Podobnie i w tym miesiącu proboszcz udał się do domów ponad dwudziestu chorych.

4 luty – odbyło się na probostwie pierwsze spotkanie diakonii muzycznej. Brali w nim udział organiści z s. Chrystianą na czele oraz p. Jerzy Miczka, który podjął się organizacji (wskrzeszenia) parafialnej orkiestry.

5 luty – we wspomnienie św. Agaty tradycyjnie w czasie Mszy św. poświęcona została woda i chleb – przyniesione do kościoła; w pierwszą sobotę miesiąca spotkała się na probostwie Róża Różańcowa z Ptakowic, która obrała sobie za patrona św. Jana Pawła II.

5 luty – popołudniu w naszym kościele parafialnym odbyła się Msza św. w intencji sołtysa Ptakowic p. Ludwika Janoszki z okazji 60 rocznicy urodzin.

8 luty – w Domu Pomocy Społecznej OO. Kamilianów w Zbrosławicach ks. proboszcz spotkał się ze wspólnotą zakonną, pracownikami oraz grupą mieszkańców.

10 luty – ks. proboszcz uczestniczył we Mszy św. eksportacyjnej śp. o. Piotra Morcińca, klaretyna z Miedar. Eucharystii przewodniczył ks. biskup Jan Kopiec.

12 luty – w naszej świątyni pierwszy raz w tym roku sprawowany był sakrament małżeństwa oraz sakrament chrztu świętego.

13 luty – Msza św. Sanktuaryjna przez wstawiennictwo Matki Bożej Zbrosławickiej odbyła się w niedzielę o godz. 18:00. Przed Eucharystią modliliśmy się na różańcu, a na zakończenie zaśpiewaliśmy wezwania do Matki Bożej: Zbrosławicka Pani, patronko naszych codziennych spraw. Wsparciem dla naszej siostry organistki był p. Łukasz – organista z Kamieńca.

14 luty – w małej grupie pojechaliśmy (proboszcz z parafianami) na mecz Górnika Zabrze w czapkach z napisem ZBROSŁAWICE :-).

15 luty – naszą parafię i szkołę odwiedził diecezjalny duszpasterz Rodzin ks. Michał Zarzycki, by przygotować szczegóły Diecezjalnego Konwentu Wielkanocnego.

16-18 luty – w piwnicy probostwa oraz na ogrodzie z problemami kanalizacyjnymi wsparli proboszcza fachową pomocą parafianie: p. Krystian, p. Krzysztof, p, Michał, p. Roland z koparką oraz p. Marian. Wiele godzin pracy - wymiana rur na nowe po 60-ciu latach zakończyła się powodzeniem.

17 luty – wieczorem na probostwie spotkała się diakonia Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Do dotychczasowego jej składu ks. proboszcz dołączył również: p. Barbarę Lepszy z Ptakowic, p. Damiana Nowarę z Wilkowic, p. Krystiana Puchałę oraz Krzysztofa Michalczoka ze Zbrosławic. Ks. proboszcz przedstawił na spotkaniu kalendarz wydarzeń na cały rok, przedyskutowano również pomysł nowego sztandaru parafialnego oraz powołano Parafialną Radę Ekonomiczną w skład której weszli: s. Ariela, przełożona klasztoru, p. Agnieszka Bilińska, dyrektor Szkoły Podstawowej oraz p. Grzegorz Ziaja, pracujący w DPS oo. Kamilianów.

18 luty – W piecu gazowym w kościele została wymieniona pompa przez serwisanta z Kopienicy.

19 i 25 luty – swoje spotkania w czasie ferii zimowych przy grach planszowych mieli ministranci w sobotę oraz Dzieci Maryi w piątek.

19 luty – ks. proboszcz wziął udział w walnym zebraniu OSP Zbrosławice.

Luty – tygodniowe urlopy zimowe miały nasze siostry: Ariela i Dagmara.

22 luty – swoje 31 urodziny w rodzinnej parafii obchodził pochodzący z naszej parafii ks. Łukasz Puchała, pracujący w Niemczech.

24 luty – nasze zabudowania gospodarcze odwiedzili fachowcy budowlańcy oceniając stan techniczny budynku.

25 luty – w małej grupie diakonii kulturalnej z naszej parafii pojechaliśmy na ciekawy koncert muzyki dawnej do filharmonii w Katowicach (NOSPR-u).

26 luty – po porannej Mszy św. na probostwie odbyło się spotkanie prowadzących adorację Najświętszego Sakramentu przygotowujące do nabożeństwa 40-godzinnej adoracji.

27-28 luty – w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu wierni, siostry i ks. proboszcz modlili się zwłaszcza o pokój, w związku z wojną na Ukrainie.