Kronika parafialna - maj 2021

Zapoznaj się z wydarzeniami, które miały miejsce w tym miesiącu.

Kronika Parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach – maj 2021

1 maja – Rozpoczynamy całomiesięczną modlitwę podczas nabożeństw majowych. Każdego dnia towarzyszy nam kolejna intencja bliska sercu wiernych. Parafianie chętnie i licznie uczestniczą w modlitwie maryjnej.

8 maja – Modlimy się u Matki Bożej Zbrosławickiej, tym razem w intencji ludzi młodych przygotowujących się do małżeństwa i życia rodzinnego.

9 maja – Radością naszej Parafii jest sprawowanie uroczystości pierwszej Komunii świętej. Grupa 44 dzieci wspólnie świętuje, ciesząc się sakramentalną łaską. Mniejsza grupa 6 dzieci będzie świętować w późniejszym terminie, 12 czerwca – jest to podyktowane prośbą rodziców.

10 – 14 maja – W ramach obchodów białego tygodnia po pierwszej Komunii świętej dzieci modlą się podczas Mszy świętych i nabożeństw maryjnych, otrzymują pamiątkowe obrazki, przynoszą do poświęcenia dewocjonalia, ofiarują dar na misje oraz podejmują się zadania systematycznego spowiadania i przyjmowania Komunii w pierwsze piątki miesiąca. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych ofiarowali dar (ponad 6000 zł) przeznaczony na dofinansowanie renowacji ławek kościelnych.

10 – 12 maja – Trwają Dni krzyżowe. Modlimy się każdego dnia o pogodę, urodzaj i błogosławieństwo w pracy – odpowiednio, w Wilkowicach, Zbrosławicach i Ptakowicach.

24 maja – Dzień po zesłaniu Ducha świętego, w święto NMP Matki Kościoła przeżywamy odpust Matki Bożej Zbrosławickiej. Podczas parafialnej uroczystości zostaje przywitany o. Mariusz Kwiatkowski MI, który rozpoczyna posługiwanie w Zbrosławicach.

24 maja – Podczas niedzielnego nabożeństwa majowego towarzyszy nam śpiew Chóru ze Zbrosławic. Chórzyści wykonują polskie, niemieckie i łacińskie śpiewy maryjne.

26 maja – Liczni Parafianie i Goście naszej Parafii uczestniczą we Mszy świętej sprawowanej w pierwszą rocznicę śmierci Księdza Proboszcza Romualda Kokoszki.

27 maja – W dniu Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana, ksiądz Proboszcz przywozi z gliwickiej katedry oleje święte, które w tym dniu zostały poświęcone przez Księdza Biskupa Jana Kopca.

 

wstecz