1 maja – Gościliśmy w naszym kościele o. Mirosława Piątkowskiego, werbistę, który sprawował Eucharystie i głosił słowo Boże. Ks. proboszcz głosił kazanie odpustowe i przewodniczył Sumie Odpustowej ku czci św. Józefa w Zabrzu. Pierwsze majowe nabożeństwo odbyło się popołudniu jako: Powitanie Maryi, Królowej Maja.

2 maja – Nasze Siostry pojechały z ks. proboszczem do Kalwarii Zebrzydowskiej – do sanktuarium Pasyjnego i Maryjnego.

3 maja – W Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski popołudniowe nabożeństwo majowe odbyło się przy klasztorze Sióstr, przy figurze Maryi Niepokalanej. W nabożeństwie wzięło udział około 80 osób, a po nim siostry poczęstowały nas swoimi wypiekami i herbatą.

4 maja – We wspomnienie św. Floriana popołudniu 44 osoby pieszo w pielgrzymce poszły do Miedar do kościoła córki. Ks. Proboszcz sprawował Eucharystię w intencji naszych parafii razem z o. Grzegorzem, proboszczem z Miedar.

7 maja – W I Sobotę miesiąca spotkała się Róża Różańcowa, której przełożoną jest pani Urszula Gralla, która wybrała sobie za patronkę św. Ritę. Przedpołudniem spotkali się na zbiórce ministranci, a następnie dzieci klas trzecich po raz pierwszy przystąpiły do spowiedzi świętej.

8 maja – Niedziela Dobrego Pasterza w naszej parafii związana była z uroczystością I Komunii Świętej. Msze św. sprawowane były w dwóch grupach o godz. 10:30 oraz 12:00. Po raz pierwszy Pana Jezusa w Eucharystii przyjęło 31 dzieci. Popołudniu na nabożeństwie dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki komunijne. Wieczorem odbył się różaniec, Msza św. sanktuaryjna oraz procesja z kopią figurki Matki Bożej wokół kościoła.

9 maja – Popołudniowe Msze św. i nabożeństwa majowe w Białym Tygodniu sprawowane były z dziećmi komunijnymi.

11 maja – Popołudniu odbyło się spotkanie z konserwatorem, który przygotuje program renowacji krzyża w Ptakowicach oraz program konserwatorski ołtarza głównego w naszym kościele. Do naszego kościoła przyjechał również pan Paweł Zaręba znawca płyt nagrobnych w tym naszej – Jerzego Larysza. Wieczorem na probostwie próbę miała nasza parafialna orkiestra.

12 maja – Wraz z dziećmi komunijnymi ks. proboszcz, siostra Ariela i wychowawczynie pojechali na Pielgrzymkę dziękczynną do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy Śląskiej. Po Eucharystii w sanktuarium wypiliśmy herbatę, zjedliśmy drożdżówki i pomodliliśmy się różańcem. Wróciliśmy radośni popołudniu.

13 maja – Po majowym nabożeństwie odmówiliśmy Różaniec Fatimski. Wieczorem w gronie 20 osób Busem wyjechaliśmy do Częstochowy z siostrami Arielą i Chrystianą na Jasną Górę na czuwanie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Po Apelu Jasnogórskim wysłuchaliśmy ciekawej konferencji na temat Eucharystii oraz modliliśmy się przed Najświętszym Sakramentem. Pasterkę o północy ks. proboszcz odprawiał w intencji Zgromadzenia Sióstr oraz powołań. Wróciliśmy do Zbrosławic o godz. 3:00.

15 maja – Niedzielne Eucharystie (II intencje) pod nieobecność o. Jerzego sprawowali księża Salezjanie z Rept. Na popołudniowe nabożeństwo zaprosił do farskiego ogrodu ks. proboszcz. Niespodzianką była obecność naszej orkiestry parafialnej. Poświęcona została nowa figura Matki Bożej z Lourdes. W nabożeństwie uczestniczyło 136 osób. Po modlitwie wszyscy napili się herbaty i zjedli dobry kołocz. To było radosne spotkanie w niedzielne popołudnie, w którym uczestniczyli i starsi i młodzi parafianie.

16 maja – Poranna Eucharystia sprawowana była również w intencji solenizanta pana Mariana Twardawy, zaangażowanego od lat w diakonię techniczną naszej parafii. Ks. proboszcz odwiedził również w Urzędzie Gminy z życzeniami urodzinowymi naszego wójta pana Wiesława Olszewskiego. Wieczorem majowe nabożeństwo prowadziły siostry. Ks. proboszcz brał udział w Eucharystii w Leszczynach ku czci patrona parafii św. Andrzeja Boboli wraz z kapłanami pochodzącymi z rodzinnej parafii.

17 maja – Popołudniowe nabożeństwo majowe ubogaciła obecność pielgrzymów z Górnośląskiego Stowarzyszenia Drogi Jakubowej Camino. Ks. Grzegorz Lepiorz przewodniczył nabożeństwu a następnie kolorowymi kanapkami ugościliśmy pielgrzymów pod naszą wiatą. W przygotowaniach pomagały nasze siostry, pani Anna Kycia i pani Wioleta Scholtysik.

19 maja – Przez dwa dni odmawiana była Litania przez wstawiennictwo św. Jana Nepomucena, by przygotować się do wspomnienia sobotniego – wspominając dawną zapomnianą tradycję parafialną. Wieczorem odbyło się spotkanie diakonii kulturalnej – przyszło kilka nowych osób zainteresowanych wyjazdami do kina, teatru.

20 maja – ks. proboszcz wziął udział w Straży Pożarnej w Zbrosławicach w uroczystości przywitania nowego wozu. Uroczystość poświęcenia ma odbyć się w późniejszym czasie.

21 maja – We wspomnienie św. Jana Nepomucena poranna Eucharystia sprawowana była w kościele przy bocznym ołtarzu, gdzie w ołtarzu są złożone relikwie św. Jana. Po Mszy św. parafianie z proboszczem przeszli pod figurę św. Jana Nepomucena przy sklepie przemysłowym Miller-Janoszka, gdzie odmówiliśmy Litanie ku czci św. Jana. Popołudniu w naszej świątyni odbyła się Msza św. dziękczynna z okazji 50 rocznicy Komunii św. z rocznika 1972 – uczestniczyły 22 osoby, otrzymały pamiątkowy obrazek Matki Bożej Zbrosławickiej.

22 maja – Popołudniowe nabożeństwo majowe odbyło się tym razem przed figurą Matki Bożej na terenie Domu Pomocy Społecznej OO. Kamilianów. Nabożeństwo prowadził o. Mariusz Kwiatkowski, kapelan. Zgromadziło się kilkadziesiąt parafian, niektórzy chętni zostali oprowadzeni po domu. Przynieśliśmy również podarunki domownikom.

23 maja – Poranna Eucharystia sprawowana była również w intencji pani Teresy Patas z okazji urodzin. Pani Teresa posługuje w diakonii porządkowej.

23-25 maj – Dni Krzyżowe w parafii odbyły się przy naszych krzyżach. W poniedziałek procesja z kościoła parafialnego poszła pod krzyż przy ul. Wilkowickiej w Zbrosławicach. We wtorek o godz. 18:00 spotkaliśmy się pod krzyżem w Ptakowicach a w środę pod krzyżem w Wilkowicach. W poniedziałek modliliśmy się o potrzebny deszcz, jak się okazało skutecznie, gdyż w następnych dniach nie brakowało deszczu.

24 maja – Do naszego sanktuarium popołudniu przyjechała autokarem pielgrzymka dzieci komunijnej z parafii św. Józefa w Zabrzu z proboszczem ks. Józefem Doroszem, który sprawował Eucharystię w intencji dzieci. Po duchowej stronie pielgrzymki w naszym ogrodzie farskim dzieci zjadły kiełbaski z grilla, napiły się herbaty. Wieczorem swoje spotkanie na probostwie miała diakonia historyczna. Spotkanie poświęcone było kronikom oraz najciekawszym paramentom liturgicznym i krzyżom.

26 maj – Dzień Matki zbiega się w naszej parafii z 3 rocznicą śmierci ks. proboszcza Romualda Kokoszki. Poranna Msza św. sprawowana była w jego intencji, koncelebrował o. Jerzy Kuk MI. Popołudniowe majowe nabożeństwo majowe zatytułowane było w zaproszeniu w Gościu Niedzielnym: „Z różą do Matki i z modlitwą za matki”. Dorośli uczestnicy nabożeństwa przynieśli Maryi róże i złożyli je w czasie pieśni: Maryjo ja Twe dziecię... dzieci narysowały laurki Matce Bożej. Wieczorem przyjechał ks. Edward Pawołka, proboszcz w parafii Gronau, w Niemczech, kolega rocznikowy proboszcza. Przez dwa tygodnie będzie w Zbrosławickiej parafii.

27 maj – O godz. 18:00 w Ptakowicach odbyło się zebranie wiejskie. Proboszcz w czasie spotkania przedstawił mieszkańcom sprawę renowacji krzyża. Do Rady sołeckiej Ptakowic włączony został Sebastian Lepszy.

28 maj – O godz. 8:00 wyruszyła I AUTOKAROWA PIELGRZYMKA PARAFIALNA. W programie pielgrzymki Sanktuaria Archidiecezji Katowickiej. Nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie Śląskiej Kochłowicach, gdzie nas przywitał i opowiedział o tym miejscu ks. Wojciech Grzywocz – misjonarz z Afryki. Eucharystię przeżyliśmy w Sanktuarium Matki Boskiej Uśmiechniętej i Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie. Kolejne miejsce naszej pielgrzymki to Sanktuarium św. Teresy d Dzieciątka Jezus w Chwałowicach. W Zajeździe u Danusi zjedliśmy zamówiony bogracz i napiliśmy się kawy. Następnie nawiedziliśmy Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Jankowicach Rybnickich. W tej drewnianej świątyni modliliśmy się przed wystawionym Najśw. Sakramentem a następnie pojechaliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Ochrony Środowiska Naturalnego w Bujakowie. Ostatnim miejscem niespodzianką była kaplica Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej w Zabrzu Rokitnicy, gdzie popołudniu odbywał się festyn. Odprawiliśmy majowe nabożeństwo i zgodnie z planem o 19:00 wróciliśmy do Zbrosławic. 55 pielgrzymów przeżyło radośnie pielgrzymowanie.

29 maj – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego ubogacona została obecnością dwóch kleryków MWSD z Opola – Rafał z IV roku oraz Oliwer z I roku z Tarnowskich Gór z konwiktu. Głosili świadectwo swego powołania. Ponadto Schola, śpiewacy z Ukrainy śpiewali w czasie Mszy świętych oraz koncertu o godz. 15:00, w którym wziął udział też organizator ks. Jan Podstawka z Pyskowic. Przed kościołem zbierali ofiary dla potrzebujących z Ukrainy. Popołudniu przybyła pieszo Pielgrzymka z parafii św. Floriana w Miedarach. Przybyło około 60 pielgrzymów wraz z o. Grzegorzem, proboszczem i o. Tomaszem, wikariuszem. Po nabożeństwie majowym na pielgrzymów czekała kawa i ciastka pod naszą wiatą. O pielgrzymów zatroszczyła się diakonia sanktuaryjna.

30 maj – Po majowym nabożeństwie proboszcz odprawił Eucharystię w klasztorze u Sióstr w int. + siostry Faustyny.

31 maj – przedpołudniem ks. proboszcz zaproszony został i wziął udział w uroczystości bierzmowania i komunii świętej dzieci z ośrodka w Zbrosławicach. Uroczystość odbyła się w Kamieńcu przewodniczył ks. Marcin Kazanowski. Msza św. szkolna sprawowana była również w intencji Uczniów klas ósmych, rozpoczynających przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Po majowym nabożeństwie odbyło się spotkanie proboszcza z kandydatami do bierzmowania.

1 czerwiec – W Gliwicach – w parafii NMP Matki Kościoła o godz. 8:15 odbyła się Msza św. pogrzebowa śp. Lidii Gruszka, lat 84 – mamy śp. Ks. Marcina Gruszki. W delegacji naszej zbrosławickiej parafii byli: ks. proboszcz, o. Jerzy Kuk, s. Ariela, p. Barbara Lepszy, p. Gabriela Suski oraz ministrant Adam Kycia.

2 czerwiec – w I czwartek miesiąca przypadła 21 rocznica święceń kapłańskich ks. proboszcza Marcina Wojtczaka oraz przebywającego przez dwa tygodnie w Zbrosławicach ks. Edwarda Pawołki. Msza św. w intencji kapłanów sprawowana była o godz. 7:00. Życzenia, wraz z kwiatkami wręczyła p. Maria Ziaja – przedstawicielka Rady Parafialnej.

3 czerwiec – ks. proboszcz wziął udział w Eucharystii sprawowanej w intencji śp. ks. prałata Augusta Duffka w 1 rocznicę śmierci w kościele św. Mikołaja w Pyskowicach.

4 czerwiec – Po porannym nabożeństwie na probostwie spotkała się Róża Różańcowa, której przełożoną jest p. Barbara Ochman. Róża wybrała sobie za patronkę św. Matkę Teresę z Kalkuty. Ks. proboszcz wziął udział w katedrze gliwickiej w święceniach kapłańskich. W tym roku ks. biskupa Jan Kopiec wyświęcił 6 diakonów, w tym diakona Dawida Pytlika z parafii św. Józefa w Zabrzu, gdzie przez ponad dwa lata wikariuszem był ks. proboszcz.

5 czerwiec – Po sprawowanych niedzielnych Eucharystiach ks. proboszcz pojechał na Mszę św. prymicyjną do kościoła św. Józefa w Zabrzu.

6 czerwiec – W naszej parafii obchodziliśmy II Odpust ku czci Matki Bożej Zbrosławickiej. Kazania wygłosił na Mszach świętych ks. Edward Pawołka, proboszcz w Gronau. Na Mszy św. o godz. 7:00 świętowaliśmy urodziny o. Jerzego Kuka, kamilianina, który często sprawuje Eucharystie w naszym kościele. O godz. 17:10 odbyły się Nieszpory Maryjne i nabożeństwo.

7 czerwiec – Po mszy św. szkolnej spotkała się na dworze pod wiatą Parafialna Rada Młodych, a wieczorem w świetlicy w Wilkowicach proboszcz wziął udział w spotkaniu Rady Sołeckiej.

9 czerwiec – Nasza kancelaria parafialna ma nowy komputer, monitor oraz oprogramowanie. Mamy również w kancelarii zakupiony w 2009r. przez ks. Kokoszkę specjalny program FARA, który zostanie rozbudowany o cmentarz oraz księgę intencji mszalnych. Popołudniu o godz. 16:00 w atmosferze burzy i opadów deszczu ks. proboszcz wraz s. Arielą wziął udział w Pikniku Rodzinnym w Przedszkolu w Zbrosławicach.

11 czerwiec – Poranne zbiórki Marianek i Ministrantów przerwał przyjazd grupy pielgrzymów z parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu wraz z ks. proboszczem Piotrem Kopcem. Pielgrzymów oprowadził po sanktuarium ks. proboszcz. Popołudniu proboszcz kibicował „Dramie Zbrosławice”, która przegrała swój ostatni mecz, ale awansowała do IV Ligii – niektórzy działacze i kibice mieli ubrane ciekawe koszulki z napisem wracamy do IV Ligii. Tymczasem „Sokół Zbrosławice” zagrożony jest spadkiem do B klasy.

12 czerwiec – W Niedzielę Trójcy Świętej gościliśmy w naszej parafii diakona Marka z Żernik, który głosił słowo Boże i dziękował za ofiary składane na rzecz seminarium duchownego w Opolu. Nasz ks. proboszcz przewodniczył Nieszporom odpustowym w Wieszowie oraz odwiedził zespoły piłkarskie młodzików, rozgrywające w Wieszowie turniej piłkarski. Wieczorem w naszym kościele modliliśmy się na różańcu oraz odbyła się Msza św. Sanktuaryjna w intencji Rodzin i procesja w figurą Matki Bożej wokół kościoła.

13 czerwiec – Przedpołudniem ks. proboszcz pojechał do Raciborza, by odebrać od konserwatorów i złotników monstrancję. Monstrancja jest piękna po renowacji – wiadomo również, że górna część pochodzi z 1679r. natomiast nodus i podstawa jest późniejsza (jak się udało ustalić z 1835r.). Popołudniu w kościele odmawialiśmy Różaniec fatimski w rocznicę czerwcowych objawień Matki Bożej.

14 czerwiec – po Mszy św. wieczornej na dworze pod wiatą spotkała się diakonia sanktuaryjna oraz diakonia Gazetki Parafialnej „Parafianina”. Dyskutowano nad przygotowaniami do odpustu i kolejnym numerem gazetki.

15 czerwca – Ze Zbrosławic wyjechał do swojej parafii w Niemczech ks. Edward Pawołka. Po porannej Mszy św. ks. proboszcz ugościł kawą pracowników, którzy kilka razy w miesiącu wywożą śmieci, okazuje się, że w większości mieszkają w Wodzisławiu Śląskim. Wieczorem przy zaplanowanych ołtarzach trwały prace przygotowawcze, a przy kościele pomagali także ministranci i Dzieci Maryi. Sporo wysiłku wkładają również panowie z diakonii technicznej: Krystian Puchała, Marian Twardawa, Jan Jergla, Krzysztof Konopka, Krzysztof Michalczok oraz Adam Nietsch.

16 czerwca – Uroczystość Bożego Ciała przy ołtarzu świętowaliśmy mszą św. wigilijną w środę o godz. 17:10, w czwartek o godz. 7:00 oraz 9:00. W tym roku procesja Bożego Ciała udała się nową trasą i z zaangażowaniem wielu parafian. W procesji uczestniczyło z przekazu wiernych więcej niż zwykle parafian. Kazanie ks. proboszcz wygłosił na temat nowo odrestaurowanej monstrancji. Pana Jezusa w procesji do pierwszego ołtarza poniósł o. Jerzy Kuk. Pierwszy ołtarz przygotowany został przez parafian z Ptakowic. Do ołtarza przy domu p. Michalczoków Pana Jezusa poniósł o. Józef. Ołtarz trzeci podobnie jak i drugi przygotowali mieszkańcy Zbrosławic – trzeci u p. Czubasiewiczów na ul. Cmentarnej. Najdłuższe przejście – Pana Jezusa poniósł ks. proboszcz, mijając boisko, na którym młodzi chłopcy rozgrywali mecz piłki nożnej . Pana Jezusa do czwartej stacji poniósł o. Mariusz. Czwarty ołtarz przygotowali parafianie z Wilkowic. Przywieźli figurę Serca Jezusa i zdjęcia krzyży Wilkowickich. Na koniec ks. proboszcz wszystkim podziękował za świadectwo wiary. Uroczystość ubogaciła nasza parafialna orkiestra z panem Jerzym Miczką na czele. Wieczorem ks. proboszcz z częścią diakonii kulturalnej pojechał do Teatru Śląskiego na spektakl zatytułowany ”Pokora”.

17 czerwca – ks. proboszcz z s. Arielą oraz 30 ministrantami i mariankami pojechał autobusem komunikacji miejskiej do Gliwic, do Forum, gdzie poszliśmy do kina, na film. Podzieliliśmy się na dwie grupy: jedna zobaczyła film o dinozaurach, a druga bajkę o rekinach. Najlepsze w klasyfikacji Marianki kupiły sobie w nagrodę sukienki w wybranym sklepie.

18 czerwca – pod tą datą co roku kryje się Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu. Więcej niż zwykle przybyło parafian na adorację Jezusa ukrytego w Eucharystii. Dyżury zostały zaproponowane kolejnymi Różami Różańcowymi. Ks. proboszcz wziął udział w Eucharystii w rodzinnej parafii w Leszczynach, której przewodniczył ks. abp Wiktor Skworc i wyświęcił dwóch mężczyzn na diakonów stałych. Koronkę do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00 poprowadził w czasie adoracji ks. proboszcz.

19 czerwca – Poranna Eucharystia sprawowana była w intencji p. Rafała Breitkopfa, organisty z Kamieńca, który bezinteresownie czasem wspiera naszą parafią grą przy organach. Kazania głosił ks. Krzysztof Dulęba – ojciec duchowny z naszego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Po sprawowanej Eucharystii w kaplicy Aresztu w Gliwicach i procesji Bożego Ciała po oddziałach, gdzie osadzeni przygotowali ołtarze – nabożeństwo i procesja odbyła się w naszym kościele parafialnym.

21 czerwca – W programie obchodów 90-lecia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki nie zabrakło dziękczynienia na Eucharystii, sprawowanej o godz. 13:00. Uroczystość ubogacił swoją obecnością na Mszy św. były proboszcz i pracownik szkoły ks. Werner Goriwoda. W tym roku będzie obchodził 80-te urodziny. We Mszy św. wzięło udział wielu uczniów wraz z nauczycielami. Kazanie o wdzięczności głosił ks. proboszcz i ofiarował szkole 10 egzemplarzy Pisma Św. Biblii Tysiąclecia. O godz. 15:00 w szkole odbyła się uroczysta akademia, następnie posadzenie drzewa przy szkole oraz zwiedzanie szkoły i świętowanie. Pamiętaliśmy w tym dnu o rocznicy święceń śp. ks. Romualda Kokoszki.

23 czerwca – Kilka okazji zgromadziło liczną wspólnotę Eucharystyczną popołudniu w kościele. Pamiętaliśmy w modlitwie o ojcach z okazji Dnia Ojca. Wraz z uczniami i nauczycielami dziękowaliśmy Panu Bogu za kończący się rok szkolny i katechetyczny. Po Mszy św. zakończyliśmy procesją z Najświętszym Sakramentem Oktawę Bożego Ciała i poświęciliśmy przyniesione do kościoła wianki. Na koniec absolwenci Szkoły Podstawowej otrzymali swoje świadectwa ukończenia katechezy na tym etapie edukacji. W tym upływającym roku szkolnym katechizowała s. Ariela w szkole i przedszkolu oraz p. Kacper z Tarnowskich Gór katechizował w szkole. Po uroczystościach w kościele ministranci i Dzieci Maryi spotkali się przy ognisku. Radość i zabawa trwała do 21:30. Najlepsi ministranci w klasyfikacji to Adam Kycia, Oskar Czubasiewicz, Kevin Kucharczyk oraz starszy ministrant Piotr Kycia.

25 czerwca – z Pielgrzymką do Matki Bożej przyjechali ministranci z parafii św. Andrzeja Boboli w Leszczynach. Oprócz nawiedzenia kościoła i modlitwy ministranci rozpalili ognisko, upiekli sobie kiełbasy i miło spędzili kilka godzin.

26 czerwca – W pierwszą niedzielę wakacji tradycyjnie pobłogosławione zostały pojazdy oraz kierowcy przez wstawiennictwo św. Krzysztofa. Po każdej Mszy św. kierowcy stali i czekali przy swoich samochodach oczekując na pokropienie. Odpust w Kamieńcu kończył misje parafialne u sąsiadów. Popołudniu o godz. 15:00 w Wilkowicach odbyła się Msza św. odpustowa ku czci Serca Pana Jezusa. Pięknie przygotowane miejsce pod krzyżem dla księdza i wiernych. Po sprawowanej Mszy św. został poświęcona świetlica oraz zawieszono krzyż podarowany przez ks. proboszcza. Cała uroczystość pięknie się udała, zgodnie z zapowiedzią proboszcz przywiózł kawę, siostry mleko i cukier a gospodynie pięknie upiekły ciasto. Były także napoje oraz goście w tym sołtysi ze Zbrosławic i Ptakowic oraz zastępca wójta p. Katarzyna Sosada. Wiele wysiłku włożyła w organizację uroczystości Rada Sołecka oraz sołtys Wilkowic Damian Nowara. Siostra Ariela pojechała do Grodziska Mazowieckiego na imieniny Matki Generalnej Haliny Modelskiej.

27 czerwca – Na szkolnym boisku popołudniu ministranci wygrali mecz piłki nożnej z DPS oo. Kamilianów 8:3.