Kronika parafialna - marzec 2021

Zapoznaj się z wydarzeniami, które miały miejsce w tym miesiącu.

Kronika Parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach – marzec 2021

1 marca –  Liczne pary planujące zawarcie sakramentu małżeństwa w ciągu najbliższych miesięcy uczestniczą w naukach przedmałżeńskich prowadzonych przez Księdza Proboszcza. Spotkania prowadzone są wyłącznie indywidualnie z pojedynczymi parami, co stwarza atmosferę zaufania i poufności treści, o których mówią kapłan i narzeczeni. Na spotkania zgłaszają się pary z naszej Parafii, a także z Zabrza, Gliwic i okolicznych miejscowości.

8 marca –  Odprawiamy comiesięczną Mszę świętą sanktuaryjną w intencji rodzin. W tym miesiącu jest to modlitwa za niewiasty i dziewczęta: aby dziewczęta pielęgnowały swoją duchową postawę delikatności, wrażliwości i czystości, aby dziewczęta uczyły się od swoich matek miłości, która objawia się w troskliwości, aby niewiasty łączące zadania spełniane w rodzinie z pracami poza domem cieszyły się pomocą mężczyzn oraz czasem wytchnienia i rekreacji.

19 marca – Po zimowej przerwie odbywają się ponownie spotkania dla ósmoklasistów – kandydatów do sakramentu bierzmowania. W tym roku przygotowuje się 17 kandydatów.

19 marca – Ekstremalna Droga Krzyżowa – ogólnopolska inicjatywa duszpasterska – odbywa się także na terenie naszej Diecezji, jest organizowana m.in. w Tarnowskich Górach i przebiega przez naszą Parafię. Parafianie są zapraszani do uczestniczenia w takiej formie modlitwy.

19 marca – Kończy się pierwszy etap prac renowacyjnych wewnątrz kościoła. Odremontowane są: prezbiterium z wąską „gotycką” częścią kościoła, północna zakrystia i boczny chór z lożą kolatorską. Ponadto zostały wykonane prace tynkarsko sztukatorskie na chórze kościoła i w kruchcie. Od Niedzieli Palmowej wierni modlą się w całej przestrzeni kościoła

28 marca – Niedziela Palmowa staje się radosną uroczystością, w której uczestniczą liczni Parafianie. Szczególnie uroczysta jest „suma” z obrzędami na ołtarzu polowym i procesją z palmami. Podczas Mszy świętych Parafianie słuchają ogłoszeń zapowiadających, że główne obrzędy Triduum Paschalnego odbędą się na ołtarzu polowym (przepisy państwowe ograniczające gromadzenie się w kościołach). Od kilku dni trwa już spowiedź wielkanocna – szansa na sakramentalne pojednanie z Bogiem.

29 marca – Siostra Dagmara i Parafianie konstruują Ciemnicę i Boży Grób. Ksiądz Proboszcz umieszcza na ołtarzu polowym nowy stół ołtarza, stół pod Najświętszy Sakrament i stolik na paramenty liturgiczne. Siostra Chrystiana przygotowuje do użytkowania nowe organy przenośne i wzmacniacz przeznaczone na ołtarz polowy.

wstecz