1 marzec – odbyła się całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele. W południe różaniec prowadził ks. proboszcz, podobnie Godzinę Miłosierdzia; o godz. 17:00 modlili się ministranci. W marcu w naszej parafii odprawiana najczęściej przez o. Jerzego będzie msza św. gregoriańska w int. śp. Magdaleny Pyrlik, która zmarła w naszym kościele. O godz. 19:00 pani Dominika Kupka z siostrą Arielą prowadziła adorację dla pracujących w ciągu dnia. Adoracja zakończyła się błogosławieństwem o 20:00.

2 marzec – Środa popielcowa zapoczątkowała Rekolekcje Parafialne, które prowadził o. Dominik Ochlak OMI z Kokotka. Temat rekolekcji: Idźcie w pokoju Chrystusa. W czasie czterech Eucharystii dużo było obecnych wiernych. Przed kościołem odbyła się zbiórka na pomoc Ukrainie i uchodźcom ukraińskim. Zebrane w środę i niedzielę ofiary finansowe, przelane zostały na konto Caritasu Diecezji.

3 marzec – drugi dzień rekolekcji – oprócz nauk ogólnych podczas Mszy świętych, spotkanie i nauka dla dzieci, a wieczorem dla rodziców.

4 marzec – I piątek miesiąca w czasie rekolekcji – odwiedzili 26 chorych z Panem Jezusem - proboszcz wraz z rekolekcjonistą. Popołudniu o. Dominik odprawił drogę krzyżową. Wieczorem nauka stanowa dla młodzieży i pierwsze spotkanie diakonii Rady Parafialnej Młodych – uczestniczyło 11 młodych.

5 marzec – I sobota miesiąca w czasie rekolekcji – po porannej Mszy św. i nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi odbyło się spotkanie Róży Różańcowej Męskiej, która wybrała na patrona bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. O godz. 9:00 Eucharystia w czasie której około 100 osób przyjęło sakrament namaszczenia chorych. O godz. 10:00 kilkanaście osób z grona Dzieci Maryi oraz Ministrantów wzięło udział w nauce rekolekcyjnej. Po wieczornej Eucharystii odbyło się spotkanie diakonii kulturalnej – brało udział 6 parafian.

6 marzec – W niedzielę zakończyły się rekolekcje, ofiary wierni złożyli na rzecz Oblackiego Centrum Młodych w Kokotku. Popołudniu pierwsze kazanie pasyjne wygłosił o lenistwie duchowych ks. Adrian Pietrzyk, wikariusz parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Gliwicach Sośnicy.

7 marzec – 87 urodziny obchodziła siostra Gaudencja. Msza św. o godz. 7:00 sprawowana była w jej intencji. Pani Maria Ziaja złożyła życzenia imieniu parafian.

8 marzec – po posłudze w Areszcie w Gliwicach ks. proboszcz spotkał się z p. dyrektor Przedszkola w Zbrosławicach i miał okazję zobaczyć Przedszkole oraz otrzymał od dzieci pokolorowane kwiatki. W czasie Mszy szkolnej dziewczynki otrzymały cukierki w związku z Dniem Kobiet.

9 marzec – odbyło się spotkanie w Drukarni w Tarnowskich Górach, gdzie omówiono kilka pomysłów do realizacji w przyszłości.

10 marzec – siostra Ariela wzięła udział w szkoleniu w Grodzisku Mazowieckim. Wieczorem diakonia techniczna miała spotkanie wyjazdowe z ks. proboszczem.

11 marzec – w Areszcie w Gliwicach proboszcz brał udział w odprawie związanej z przyjściem nowego dyrektora jednostki oraz rocznego sprawozdania.

12 marzec – po porannej Mszy św. ks. proboszcz pojechał na uroczystości 100 rocznicy śmierci bł. Anieli Salawy do Krakowa. Sprawował Eucharystię w bazylice franciszkańskiej oraz wziął udział w sympozjum na temat bł. Anieli Salawy. Wieczorną Eucharystię w int. Śp. mamy z okazji 1 rocznicy śmierci sprawował o. Waldemar SJ pochodzący z naszej parafii.

13 marzec – kolekta składana była na Ośrodek Niepełnosprawnych w Rusinowicach, a do skarbonek na dzieci Afryki; obchodziliśmy 9 rocznicę wyboru papieża Franciszka i odczytaliśmy list biskupa na Wielki Post. Popołudniu: Gorzkie Żale, różaniec o pokój i Eucharystia Sanktuaryjna o godz. 18:00 – druga intencja dziękczynna za wyproszone nowe życie siedmiomiesięcznej Marysi z Krakowa – rodzice byli obecni.

14-16 marzec – proboszcz prowadził rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży w parafii w Leszczynach (trzy grupy wiekowe) temat: OTWARTOŚĆ NA BLIŹNIEGO, NA BOGA i SIEBIE...

17 marzec – w godzinach wieczornych odbyło się spotkanie diakonii sanktuaryjnej, w czasie której omawiano pomysły związane z rozwijaniem kultu Matki Bożej Zbrosławickiej.

18 marzec – Po drodze krzyżowej spotkanie diakonii dekoracyjnej na probostwie poprowadziła s. Dagmara.

19 marzec – w Uroczystość św. Józefa nasze siostry wzięły udział w skupieniu wielkopostnym osób konsekrowanych w Gliwicach w kościele św. Alberta Wielkiego oraz odwiedziły razem z proboszczem kościół św. Józefa w Zabrzu oraz ks. Józefa Dorosza w dniu imienin.

21 marzec – W Zbrosławicach zmarł prof. Marian Zembala, wybitny lekarz i przed laty minister zdrowia. Rodzina zdecydowała pochować go na naszym cmentarzu. W Częstochowie zakupione zostały do naszego kościoła: Maryjna kapa, 3 białe ornaty, 3 alby oraz fioletowy ornat.

22 marzec – Diakonia dekoracyjna przygotowywała kwiatki, ołtarz oraz wywiesiła flagi Maryjne. Rozpoczęła się popołudniu wizytacja klasztoru sióstr Opatrzności Bożej przez Matkę Generalną s. Halinę Modelską. Po Mszy św. szkolnej w kaplicy klasztoru ks. proboszcz sprawował Eucharystię o dary Ducha Św. dla Matki Generalnej oraz sióstr, które towarzyszą matce w czasie wizytacji.

23 marzec – Poranna Eucharystia rozpoczęła Triduum Maryjne, któremu przewodniczył o. Henryk Kałuża, werbista. Środa stała się Parafialnym Dniem Kobiet, stąd zaproszenie kobiet i dziewcząt na naukę stanową wieczorem po Mszy św. o godz. 18:00. Spowiedź, wystawienie Najśw. Sakramentu i różaniec odbył się rano o godz. 6:30 oraz popołudniu o 17:00.

24 marzec – Drugi dzień Triduum Maryjnego miał podobny plan, z tym jednak, że wieczorem odbyła się nauka stanowa dla mężczyzn i młodzieńców. Nauki o. Henryka połączone były z piosenką śpiewaną i graną na gitarze. Dzisiaj o. Henryk wspomniał o kandydacie na ołtarze o. Marianie Żalasko, który przed laty głosił kazanie w Zbrosławicach. O. Henryk jest wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym o. Żelasko.

25 marzec – Trzeci dzień Triduum Maryjnego – to wspomnienie 195 rocznicy obecności figurki Matki Bożej Zbrosławickiej w naszym kościele. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 315 lat temu figurka została odnaleziona w Imbach, skąd pochodzi. 30 lat temu powstała diecezja gliwicka – uroczystości w katedrze w Gliwicach. Nasza uroczystość powiązana była z zawierzeniem parafii i rodzin Matce Bożej Zbrosławickiej oraz zawierzeniem Rosji i Ukrainy Matce Bożej. Poranna Eucharystia sprawowana była przez o. Daniela i o. Henryka. Msze święte poprzedzała modlitwa różańcowa. O godz. 9.00 odprawiał ks. proboszcz. O godz. 11:00 na probostwie odbyło się spotkanie z Matką Generalną Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej Haliną Modelską. Omówione zostały również szczegóły współpracy sióstr z parafią i proboszczem. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze w towarzystwie sióstr z zarządu Zgromadzenia z Grodziska Mazowieckiego. Popołudniu przywitaliśmy w kaplicy klasztoru sióstr obraz Jezusa Miłosiernego, który pielgrzymuje po domach Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej – przybył z Częstochowy. Popołudniu o godz. 17:00 w łączności z papieżem Franciszkiem i Kościołem dokonaliśmy aktu zawierzenia Ukrainy i nawrócenia Rosji Matce Najświętszej. O godz. 17:10 w kościele odbyła się droga krzyżowa o tematyce związanej z trwającą wojną na Ukrainie. Następnie o godz. 18:00 celebrowaliśmy uroczystą SUMĘ, której przewodniczył o. dziekan Grzegorz Wodarczyk, klaretyn z Miedar. Eucharystię sprawowali także o. Henryk, kaznodzieja, o. Jerzy, kamilianin oraz proboszcz. W czasie procesji z darami 133 kobiety MATKI przeszły z zapalonymi świecami, nawiązując do tradycji z dawnych czasów, kiedy Matki ofiarowywały świece do kościoła. Na czele procesji ze świecami szła Matka Generalna wraz z s. Przełożoną naszej wspólnoty Sióstr s. Arielą. Po zakończonej uroczystej Eucharystii, którą uświetniła orkiestra i liczny udział parafian odbyła się jeszcze nauka o świętości życia i kilkanaście osób podjęło się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, składając swoje zobowiązanie przed Matką Najświętszą.

26 marzec – Wspomnienie Dobrego Łotra połączone było z trwającą peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego w kaplicy klasztoru a popołudniu także w naszym kościele. O godz. 15:00 Godzina Miłosierdzia zgromadziła wiernych na wspólnej modlitwie. Przedpołudniem w archikatedrze katowickiej sprawowana była Eucharystia pogrzebowa śp. prof. Mariana Zembali, której przewodniczył ks. abp Wiktor Skworc, kazanie wygłosił nasz biskup gliwicki ks. bp Jan Kopiec. Uczestniczył również nasz proboszcz. O godz. 13:30 w naszym kościele w Zbrosławicach ks. biskup Jan Kopiec przewodniczył obrzędowi Ostatniego Pożegnania oraz procesji i pochówku na cmentarzu zbrosławickim. W tej części pogrzebu uczestniczyła najbliższa rodzina. Delegacje rządowe, polityczne, społeczne i medyczne obecne były w Katowicach zgodnie z życzeniem rodziny zmarłego. Popołudniu przyjechał z wystawą do naszego kościoła o słudze Bożym kleryku Alfonsie Mańce - o. Lucjan Osiecki OMI.

27 marzec – Goszcząc o. Lucjana Osieckiego słuchaliśmy słowa Bożego, w które wplecione było życie sługi Bożego kleryka Alfonsa. Dwie Msze święte sprawowane były o beatyfikację – jedną sprawował o. Lucjan, drugą ks. proboszcz, który poznał życie kleryka Mańki w czasie posługi wikariusza w Lubecku.

28 marzec – Wieczorem odbyło się na probostwie spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Drogi Jakubowej CAMINO.

29;31 marzec – Do naszej świątyni przyszły pieszo wycieczki klasowe ze Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach na wystawę i katechezę o Słudze Bożym kleryku Alfonsie Mańce.

30 marzec – W czasie Eucharystii o godz. 7:00 dziękowaliśmy Bogu za dar życia ks. proboszcza w dniu urodzin. Mszę św. ubogaciła orkiestra parafialna.  O godz. 18:00 odbyło się spotkanie urodzinowe dla Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

31 marzec – ks. proboszcz wziął udział w spotkaniu w Kinie Roma w Zabrzu poświęcone promocji książki o ofiarach 1945 r. z terenu parafii zabrzańskich. Głównym autorem pozycji jest ks. prof. Piotr Górecki, nasz proboszcz napisał dwa rozdziały.