1 styczeń – Pierwszy dzień Nowego Roku - to Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, którą świętowaliśmy w czasie Eucharystii oraz na sobotniej ślubowanej Nowennie ku czci Matki Bożej Zbrosławickiej. Nie zabrakło również modlitwy o pokój z racji przypadającego Światowego Dnia Modlitwy o Pokój.

2-6 styczeń – Wieczorem odbywały się nabożeństwa kolędowe dla parafian z poszczególnych ulic. Oprócz śpiewu kolęd i rozważań każda rodzina podchodziła do ołtarza, by przyjąć błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem oraz otrzymać pamiątkę tego spotkania z modlitwą do odmówienia w domu rodzinnym oraz kredą, by zapisać na drzwiach swojego domu, że Chrystus nasze mieszkania błogosławi.

do 25 stycznia – Codziennie sprawowane były w naszym kościele Msze św. gregoriańskie w intencji + śp. ks. Marcina Gruszki. Większość Eucharystii sprawował o. Jerzy Kuk MI.

5 styczeń – Przeprowadzone zostały prace serwisowe przy piecu gazowym na probostwie przez pana Henryka z Sośnicowic.

5 styczeń – ukazał się pierwszy tegoroczny numer „Parafianina” z kolorowymi zdjęciami z całego roku, statystyką, intencjami oraz wywiadem z nowym proboszczem. W składzie redakcyjnym „Parafianina” ofiarnie posługują siostry: Ariela i Dagmara, panie: Agnieszka Bilińska i Dominika Kupka oraz ks. proboszcz.

7 styczeń – formację seminaryjną do kapłaństwa w okresie propedeutycznym rozpoczął nasz parafianin Patryk dla archidiecezji Glasgow.

7-17 styczeń – Pomimo dwóch szczepień ks. proboszcz z przeziębieniem udał się na test koronawirusa (wymaz) i okazał się pozytywny - stąd przebywał na izolacji domowej przez 10 dni. Czuł się dobrze i codziennie sprawował Eucharystię w kaplicy domowej na probostwie. W kościele na Mszach św. i w czasie odwiedzin chorych zastąpił proboszcza o. Jerzy Kuk MI.

9 styczeń – Pierwszy raz w niedzielę (święto Chrztu Pańskiego) sprawowana była Eucharystia Sanktuaryjna w intencji rodzin oraz próśb i podziękowań składanych Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej Zbrosławickiej o godz. 18:00. Wcześniej o godz. 17:30 odmówiony został różaniec. Przewodniczył i kazanie wygłosił o. Jerzy Kuk.

18-25 styczeń – W czasie Mszy św. włączaliśmy się w przeżywany w Kościele Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, przeżywany pod hasłem: Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2).

18 styczeń – Na popołudniowym spotkaniu w świątyni zgromadziły się przedszkolaki z rodzicami, by uczestniczyć we wspólnym kolędowaniu.

19 styczeń – Do naszego kościoła przybyło kilkudziesięciu podopiecznych z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej wraz z OO. Kamilianami. Śpiew kolęd i opowieść o historii Matki Bożej Zbrosławickiej wypełniła godzinne spotkanie pielgrzymów z ks. proboszczem.

20 stycznia – Po raz pierwszy w tym roku - w czwartek w klasztorze Sióstr Opatrzności Bożej trwała przez godzinę adoracja Najświętszego Sakramentu.

styczeń – ukończono instalację gazowego pieca w klasztorze Sióstr sfinansowanego przez parafię. Prace wykonali ojciec i syn Michał i Wojciech Michalik oraz Krzysztof Michalczok.

22 styczeń – po porannej Eucharystii odbyło się na probostwie spotkanie przełożonych Róż Różańcowych a następnie zbiórka ministrantów. Niestety sporo dzieci - ministrantów i Dzieci Maryi przebywa na kwarantannach i izolacjach co utrudnia spotkania i systematyczną służbę.

22 styczeń – szczególną modlitwą w czasie Nowenny do Matki Bożej objęliśmy babcie i dziadków z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Około 10 minut trwa przeczytanie wszystkich próśb i podziękowań zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej.

23 styczeń – odbyła się Msza św. kolędowa w intencji parafian z Wilkowic.

24 styczeń – w kościele spotkali się rodzice dzieci pierwszokomunijnych z ks. proboszczem. Najtrudniejszym tematem była propozycja, by z racji trwającej epidemii podzielić dzieci na dwie klasowe grupy, na co wszyscy wyrazili zgodę.

25 styczeń – we wtorek o godz. 17:10 odbyła się pierwsza w tym roku Msza św. szkolna dla dzieci ze szkoły podstawowej.

26 styczeń – w związku z ogłoszonym przez papieża Franciszka dniem modlitwy o pokój zaśpiewaliśmy po porannej Mszy św. suplikacje i włączyliśmy się w tą modlitwę.

30 styczeń – w Światowy Dzień Trędowatych nasze siostry zakonne po mszach św. zebrały do skarbonek ofiary dla trędowatych w Kamerunie, wśród których posługują Siostry Zgromadzenia Opatrzności Bożej.

30 styczeń – odbyły się Msze św. kolędowe w intencji parafian z Ptakowic i ze Zbrosławic.