WRZESIEŃ

1 września – w naszej parafii w czasie codziennych kazań rozważaliśmy tematy Nowenny przed beatyfikacją męczenników z Markowej. Tradycyjne pierwszo-piątkowe odwiedziny 27 chorych z posługą sakramentalną. Po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas I i II szkoły średniej. Ks. proboszcz wieczorem o godz. 21:00 w swojej rodzinnej parafii w Leszczynach, w czasie nabożeństwa poświęcił tablicę pamiątkową upamiętniającą pochodzącego z parafii ks. Henryka Pawełka, misjonarza posługującego i zmarłego w Argentynie.

2 września – po porannym I-sobotnim nabożeństwie na probostwie odbyło się spotkanie Róży Różańcowej św. O. Pio, a następnie pierwsze po wakacje spotkanie ministrantów.

3 września – w czasie Eucharystii o godz. 11:00 uroczyście przywitaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej siostry: ARLETĘ, MELANIĘ i RACHELĘ. Popołudniu odbyła się Msza św. w intencji Gminy Zbrosławice w ramach Dramataliów i Dożynek Gminnych. Eucharystię ubogacił: śpiew i gra zespołu Miedarzanie, obecność koron żniwnych z naszych parafialnych wiosek oraz naszego parafialnego sztandaru. Następnie uczestniczy przeszli z kościoła pod Urząd Gminy, gdzie odbywał się program artystyczny Dramataliów.

4 września – rozpoczął się nowy rok szkolny 2023/24. Gminna inauguracja odbyła się w naszej Szkole Podstawowej w Zbrosławicach. W tym roku szkolnym lekcję religii naucza s. Melania w szkole i przedszkolach oraz ks. proboszcz w naszej szkole.

5 września – na Mszy św. szkolnej dzieci, rodzice i nauczyciele modlili się w intencji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego i katechetycznego. Poświęcone zostały tez przybory szkolne dzieci klas pierwszych. Dzieci w tym roku otrzymują paszporty, w których zbierają pieczątki za udział w Eucharystiach wtorkowych i niedzielnych.

9 września – do naszego Sanktuarium przybyła pielgrzymka z parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu Karbiu. Ks. proboszcz opowiedział historię cudownej figurki Matki Bożej oraz pośpiewał z pielgrzymami pieśni ku czci MB Zbrosławickiej. Ks. Konrad Krzyż – proboszcz z Karbia odprawił Msze św. a następnie pielgrzymi ugoszczeni zostali pod naszą wiatą. Po chwili wytchnienia pielgrzymi odprawili Drogę krzyżową. Pierwsze swoje spotkanie po wakacjach miały Dzieci Maryi z Siostrami Pią i Melanią. W Sanktuarium w Rudach nasi starsi ministranci Piotr i Adam Kycia zostali ustanowieni ceremoniarzami przez ks. biskupa Andrzeja Iwaneckiego.

10 września – rozpoczął się w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania; w naszej parafialnej wspólnocie odbyły się Dożynki. Gospodarzami Dożynek były Zbrosławice. Eucharystię ubogaciła obecność naszych sztandarów: parafialnego i górniczego. Popołudniu modliliśmy się na różańcu i odbyła się Msza św. sanktuaryjna w intencji rodzin oraz próśb i podziękowań składanych Bogu przez orędownictwo MB Zbrosławickiej z procesją z kopią figurki wokół kościoła.

12 września – delegacja naszej parafii z proboszczem, siostrami i sztandarem parafialnym wzięła udział w pogrzebie śp. Edwarda Waldon w Leszczynach koło Kielc (taty s. Pii).

13 września – po różańcu fatimskim rozważanym przed Najświętszym Sakramentem odbyło się spotkanie nauczycieli i katechetów poświęcone wychowaniu chrześcijańskiemu dzieci i młodzieży. Wieczorem zmarł ks. biskup senior Jan Wieczorek, pierwszy biskup gliwicki.

14 września – dzień odpustu w kaplicy naszych Sióstr pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego.

15 września – ks. proboszcz brał udział w katedrze gliwickiej w Uroczystości Nadania i Poświęcenia Sztandaru Aresztu Śledczego w Gliwicach. Przewodniczył ks. biskup Sławomir Oder. Wieczorem pod kaplicą Matki Bolesnej w Zbrosławicach przy ul. Traugutta odbyło się nabożeństwo. Przy pięknej pogodzie modliliśmy się i śpiewaliśmy przy gitarowym akompaniamencie siostry Racheli do Matki Bozej.

16 września – autokar z pielgrzymami wyruszył o godz. 6:00 na Górę św. Anny na Obchody Kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Oprócz pielgrzymów, delegacji ze sztandarem parafialnym i ministrantów byli ks. proboszcz i siostry Dagmara, Rachela i Melania. Mszy św. przewodniczył ks. biskup senior Paweł Stobrawa, kazania głoszone były na temat warunków dobrej spowiedzi, a wieczornemu nabożeństwu ze świecami przewodniczył ks. abp Józef Kupny z Wrocławia. Powróciliśmy duchowo ubogaceni do domu około godz. 23:00. W ten dzień pamiętaliśmy w modlitwie o zmarłej przed 7 laty s. Salezji.

17 września – wspominaliśmy rocznicę śmierci św. Stanisława Papczyńskiego, którego relikwie mamy w naszym kościele. W tą niedzielę czytany był również list o śp. ks. biskupie Janie Wieczorku.

20 września – ks. proboszcz wziął udział w 26 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Służby Więziennej na Jasną Górę. Mszy św. w bazylice jasnogórskiej przewodniczył ks. abp Wacław Depo.

22 września – ks. proboszcz wraz z s. Dagmarą wzięli udział we Mszy św. eksportacyjnej w gliwickiej katedrze śp. ks. biskupa Jana Wieczorka. Marianki z s. Melanią pojechały na kilkudniowe skupienie wspólnotowe na Górę św. Anny.

23 września – o godz. 11:00 zabiły nasze parafialne dzwony na znak łączności z katedrą gliwicką, gdzie odbył się pogrzeb ks. biskupa Jana Wieczorka. Parafię reprezentował ks. proboszcz.

26 września – w czasie Mszy św. szkolnej do wspólnoty ministrantów zostali przyjęci: Patryk Janus z Ptakowic oraz Błażej Pakulla z Wilkowic. Dotarła do nas wiadomość, że w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polskiego Ładu nasz kościół otrzymał dofinansowanie do konserwacji głównego ołtarza w naszym kościele.

27 września – wspominaliśmy we Mszy św. śp. o. Michała Janoszkę, werbistę, pochodzącego z naszej parafii w 10 rocznicę śmierci.

28 września – ks. proboszcz wziął udział wraz z kapłanami dekanatu w konferencji dekanalnej, która odbyła się w Miedarach.

PAŹDZIERNIK

2 października – w kancelarii parafianie rozpoczęli zapisywać intencje mszalne na przyszły 2024 rok.

4 października – na porannej Eucharystii dziękowaliśmy Panu Bogu za s. Dagmarę w dniu kolejnych urodzin.

7 października – do naszego kościoła i cudownej figurki Matki Bożej Zbrosławickiej przybyła Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Maryi. Duża grupa 270 dziewcząt z kilkunastu parafii naszej diecezji gliwickiej wraz ze sztandarami i opiekunami. 20 kapłanów – opiekunów Marianek sprawowało Eucharystię w naszej świątyni. Konferencję formacyjną i kazanie na Mszy św. wygłosił o. Tomasz Maniura OMI z Kokotka. Nie zabrakło zabaw integracyjnych oraz słodkiego poczęstunku i ciepłej herbaty. Pogoda i humory dopisały. W organizację Pielgrzymki zaangażowały się oprócz diecezjalnych animatorek również nasze dziewczyny z s. Pią i s. Melanią.

8 października – w niedzielne popołudnie odbyła się Msza św. sanktuaryjna wraz z procesją z kopią figurki MB Zbrosławickiej wokół kościoła.

11 października – na probostwie zebrała się Parafialna Rada Duszpasterska. Omówiono prace gospodarcze i duszpasterskie ostatnich tygodni oraz wyrażono pozytywną opinię o kandydatach na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

12 października – w godzinach wieczornych w naszym kościele odbyło się modlitewne spotkanie młodzieży naszej diecezji „Pełni miłości”. Przewodniczył ks. Marcin Paś, diecezjalny duszpasterz młodzieży. W spotkaniu, nabożeństwie i Eucharystii uczestniczyło około 100 młodych z różnych parafii wraz ze swymi duszpasterzami. Diakonia techniczna przygotowała duże ognisko na farskim ogrodzie.

13 października – w czasie modlitwy różańcowej wspominaliśmy objawienie Matki Bożej z Fatimy.

14 października – w Dzień Edukacji Narodowej poranna Eucharystia sprawowana była w intencji nauczycieli i wychowawców z naszej parafii. W południe ks. proboszcz wziął udział w Pielgrzymce rodzinnej parafii do kościoła w Palowicach. Popołudniu o godz. 16:00 rozpoczęło się nabożeństwo w intencji rodzin dzieci utraconych. To drugie diecezjalne spotkanie modlitewne w Zbrosławicach. Nie zabrakło Nowenny do Matki Bożej oraz różańca. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Sławomir Madajewski, proboszcz z Opatowic. Koncelebrował ks. Michał Zurzycki, diecezjalny duszpasterz rodzin oraz nasz ks. proboszcz. Deszcz uniemożliwił procesję do pomnika dziecka utraconego.

16 października – obchodziliśmy 45 rocznicę wyboru na stolicę Piotrową św. Jana Pawła II. W czasie różańca procesja z modlitwą udała się pod krzyż papieski na naszym cmentarzu.

19 października – w czasie Eucharystii zamówionej przez nasze siostry wspominaliśmy pamiątkę urodzin ks. proboszcza Romualda Kokoszki.

21 października – przedpołudniem w klasztorze sióstr Opatrzności Bożej w Częstochowie rozpoczęło się skupienie dla dziewcząt, w którym brały udział także nasze Marianki. Skupienie prowadziła s. Pia i s. Rachela.

22 października – obchodziliśmy w naszym kościele Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła. Kazania głosił ks. płk. Zenon Sodzawiczny, proboszcz z parafii św. Andrzeja Boboli w Leszczynach.

23 października – dziewiętnastoosobowa delegacja z naszej parafii pojechała autokarem z parafianami z Miedar, o. dziekanem Grzegorzem oraz naszym proboszczem na wieczorny różaniec i Eucharystię przy relikwiach bł. Rodziny Ulmów do Pyskowic do parafii Nawrócenia św. Pawła.

30 października – na Eucharystii wspominaliśmy 75 rocznicę śmierci ks. proboszcza Antoniego Duczka, którego grób odwiedziliśmy w czasie majowej pielgrzymki w Pokoju. Następnego dnia pamiętaliśmy o misjonarzu, pochodzącym z naszej parafii o. Erneście Szlappie w 36 rocznicę śmierci

LISTOPAD

1 listopada – w Uroczystość Wszystkich Świętych popołudniu o godz. 14:00 wierni oraz kapłani (ks. proboszcz, o. Jerzy i o. Józef) zgromadzili się w kościele na wspólnej modlitwie Litanii do Wszystkich Świętych, a następnie w procesji udali się na cmentarz, aby modlić się przy 5 stacjach za naszych bliskich zmarłych. O godz. 15:00 przy ołtarzu polowym sprawowana była Eucharystia za zmarłych poleconych w wypominkach, zaleckach.

2 listopada – trzy Eucharystie sprawowane w Dzień Zaduszny były największym darem złożonym bliskim zmarłym. W czasie Mszy świętych zbierana ofiara przeznaczona była na Eucharystie w intencji dusz w czyśćcu cierpiących – od parafian, które będą sprawowane w przyszłym roku kalendarzowym.

4 listopada – w I sobotę miesiąca po nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi odbyło się na probostwie spotkanie przełożonych Róż Różańcowych. O godz. 10:00 u „Kucharza Gastronoma” odbyło się spotkanie diakonii misyjnej z siostrą Anuncjatą z Kamerunu. Siostra opowiadała o sytuacji dzieci w Kamerunie i o adopcji misyjnej, w której uczestniczy kilkadziesiąt osób z naszej parafii. W niedzielę siostra dzieliła się z parafianami misyjnym doświadczeniem, a przed kościołem zbierała ofiary do skarbonek.

2-7 listopada – modliliśmy się codziennie na różańcu za zmarłych polecanych w wypominkach.

5-8 listopada – ks. proboszcz wziął udział w rekolekcjach kapłańskich i szkoleniu kapelanów Służby Więziennej w Ośrodku Szkolenia SW w Popowie.

10 listopada – w naszej parafialnej wspólnocie świętowaliśmy urodziny siostry Racheli.

12 listopada – w naszym kościele odbyła się wystawa prac dzieci ze szkolnego konkursu „Święty – uśmiechnięty”, który przeprowadziła s. Melania. W kategorii klas I-III wyróżnione zostały prace: Franciszka Markiewicza z klasy II a oraz Sonii Hadryś z klasy II a. III miejsce – Magdalena Nowara z klasy II a, II miejsce – Hugo Grylicki z klasy I a, I miejsce – Antonina Korab z klasy II a. W kategorii klas IV-VIII wyróżnione zostały prace: Julii Jankowiak z klasy V a oraz Aurelii Breguły z klasy IV a. III miejsce – Barbara Sznura z klasy V a; II miejsce – Patrycja Mróz z klasy V b; I miejsce – Faustyna Żurek z klasy VI b. Nagrody uczestnicy otrzymali w czasie Mszy św. szkolnej w kościele.

13 listopada – decyzją Przełożonej Generalnej Matki Haliny ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej s. Arleta została skierowana do posługi w klasztorze w Częstochowie. Dziękujemy za dwa miesiące posługi w naszej wspólnocie parafialnej.

15 listopada – diakonia kulturalna wraz z siostrami i ks. proboszczem pojechali do Katowickiego Spodka na Widowisko: MARYJA.

19 listopada – w czasie niedzielnych Eucharystii gościliśmy o. Roberta, Oblata Maryi Niepokalanej z Katowic, który głosił kazania i rozprowadzał kalendarze misyjne. Parafianie ofiarowali również kalendarze do gliwickiego aresztu dla osadzonych w ilości 63.

20/21/24 listopada – Eucharystie sprawowane były za + kapłanów proboszczów: ks. Franciszka Żurka w 151 rocznicę śmierci; ks. Wernera Goriwodę w 1 rocznicę śmierci oraz ks. Marcina Gruszkę w 2 rocznicę śmierci.

21 listopada – wspominaliśmy św. Taryscjusza, patrona ministrantów. Eucharystia sprawowana była w intencji naszych ministrantów i ich rodzin.

22 listopada – obchodząc wspomnienie św. Cecylii patronki muzyki kościelnej modliliśmy się za s. organistkę Rachelę oraz wspomagających naszą parafię organistów p. Klaudiusza Sowę, p. Łukasza Bisza oraz p. Łukasza Buczka.

23 listopada – o godz. 18:00 na nabożeństwie w kościele dziękowaliśmy za charyzmat i życie Sł. Bożej Matki Antoniny Mirskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej z okazji 118 rocznicy śmierci.

25 listopada – w sobotę Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” przeprowadziło zbiórkę zużytego sprzętu RTV AGD; przychody z akcji przeznaczone są na pomoc polskim misjonarzom.

GRUDZIEŃ

1 grudnia – w I piątek miesiąca upłynęły 2 lata posługi proboszcza ks. Marcina Wojtczaka – z tej okazji odprawiona została poranna dziękczynna Eucharystia. Przedpołudniem z posługi sakramentalnej skorzystało 30 chorych. Popołudniu tradycyjnie była okazja do spowiedzi św., adoracja Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństwo do Serca Jezusowego. We Mszy św. i spotkaniu uczestniczyła młodzież klasy II przygotowująca się do bierzmowania.

2 grudnia – poranna Eucharystia w intencji Żywego Różańca związana była także z wymianą tajemnic różańcowych na przyszły rok. Ponad 200 osób od swoich przełożonych otrzymało karty rozważanych tajemnic na cały rok. W ten sposób system wymiany tajemnic w 150 rocznicę Żywego Różańca w naszej parafii został uporządkowany i ujednolicony we wszystkich jedenastu Różach Różańcowych.

2 grudnia – w wigilię I Niedzieli Adwentu rozpoczęły się w naszej parafii odwiedziny duszpasterskie od ulic: Pogodnej, Krasickiego, Jagiellońskiej i Wolności. Tegorocznym tematem kolędy są słowa śpiewanej przez dzieci pieśni: Eucharystio nie możemy żyć bez ciebie – w Tobie są wszystkie nasze źródła. Temat ma związek z przyszłorocznym Kongresem Eucharystycznym w naszej diecezji.

4 grudnia – odbyły się pierwsze Roraty pod tematem PLACU BUDOWY stajenki, na wzór św. Franciszka z Asyżu, który przed 800 laty zbudował w Greccio pierwszą stajenkę. Obok dekoracji adwentowej stanęła nasza figura św. Franciszka z Asyżu. Wieniec adwentowy, jak od wielu lat, tak i w tym roku wykonała pani Kobielnik z ul. Traugutta. W czasie porannych Rorat pamiętaliśmy o siostrze Chrystianie z okazji przypadających urodzin. O godz. 9:00 ks. proboszcz odprawił Mszę św. barbórkową w intencji górników i ich rodzin.

6 grudnia – w czasie Rorat odwiedził dzieci naszej parafii św. Mikołaj i obdarował dzieci słodyczami.

8 grudnia – w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w południe modliliśmy się w kościele w Godzinie Łaski. Popołudniowa Eucharystia sprawowana była w intencji wspólnoty Dzieci Maryi. Wieczorem w katedrze gliwickiej ks. proboszcz wraz z delegacją parafian udali się na uroczystość ustanowienia Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. Dla naszej parafii ustanowieni przez ks. biskupa Sławomira Odera zostali panowie: Grzegorz Kukla ze Zbrosławic oraz Roland Strzodka z Ptakowic.

12 grudnia – ks. proboszcz uczestniczył w spotkaniu opłatkowym proboszczów z naszej gminy, którego gospodarzem był pan wójt Wiesław Olszewski.

14 grudnia – diakonia kulturalna wzięła udział w koncercie w NOSPR-ze w Katowicach.

15 grudnia – w naszej parafialnej wspólnocie świętowaliśmy urodziny siostry Pii. Popołudniu w klasztorze odbyło się spotkanie opłatkowe dla Marianek i Scholki. O godz. 17:00 odbyła się dodatkowa Eucharystia za żyjących i zmarłych radnych Gminy Zbrosławice.

17 grudnia – w III Niedzielę Adwentu ks. proboszcz w czasie Eucharystii używał po raz pierwszy ornatu koloru różowego. Gościliśmy w naszej parafii spod Szczecina pana Romana Kępińskiego ROMCIA-TOMCIA, który zachęcał parafian do czytania Pisma Świętego. Rozprowadzał również pięknie wydane rymowane teksty Pisma Świętego. Wieczorem po kolędzie ks. proboszcz wziął udział w Dekanalnych Spotkaniu Opłatkowym kapłanów dekanatu Pyskowice.

19 grudnia – diakonie: dekoracyjna, porządkowa i techniczna przygotowywały naszą świątynię do przeżywania świąt Bożego Narodzenia (choinki, stajenka, wystawa szopek pana Jana Drechslera). W ten dzień zainstalowany został ekran do wyświetlania tekstów przez pracowników firmy z Krakowa. Od tego dnia wierni mogą bez problemów korzystać z wielu przygotowanych tekstów pieśni i modlitw z ekranu. Obsługą zajmuje się s. Rachela.

21 grudnia – od tego dnia rozpoczęła się wieczorna spowiedź przedświąteczna. W konfesjonale do dyspozycji wiernych oprócz proboszcza był również o. Jerzy Kuk, kamilianin. Wieczorem odbyło się spotkanie opłatkowe mieszkańców Zbrosławic w Bibliotece, na które zaproszono także ks. proboszcza.

22 grudnia – przedpołudniem ks. proboszcz odwiedził z posługą sakramentalną chorych. Do kościoła z kolędowaniem i programem świątecznym przyszli uczniowie i nauczyciele naszej Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach.

24 grudnia – do naszej wspólnoty parafialnej przyjechał ks. Amadeusz Pełka, pochodzący ze Zbrosławic, a obecnie pracujący w Kongregacji ds. Ewangelizacji w Watykanie, przy papieżu Franciszku. Zamieszkał na dwa tygodnie na probostwie, sprawował Eucharystie, spowiadał i głosił ciekawe kazania. Poranna Eucharystia sprawowana była w intencji o. Józefa z DPS-u, który obchodził w ten urodziny. Ks. proboszcz pełniąc obowiązki kapelana Aresztu Śledczego w Gliwicach odwiedził wszystkie cele Aresztu składając życzenia i dzieląc się opłatkiem z osadzonymi. Po wieczerzy wigilijnej w klasztorze ks. proboszcz i siostry zaśpiewali kolędę i złożyli życzenia parafianom na parafialnym facebooku.

25 grudnia – świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy w świątyni od Pasterki. O północy modliliśmy się za parafian i gości, wspominając również zmarłych. Przy ołtarzu oprócz ks. proboszcza byli: o. Jerzy i ks. Amadeusz. Świąteczne kazanie ubogaciły instrumenty, wygrywające fragmenty kolęd wkomponowane w treść słowa Bożego. Pasterkę uświetniła nasza parafialna orkiestra. W I święto pamiętaliśmy we Mszy św. o śp. ks. Marcinie Gruszce, na pamiątkę urodzin oraz śp. ks. Florianie Sobocie w rocznice śmierci.

31 grudnia – w czasie Eucharystii ks. proboszcz podsumował życie sakramentalne, duszpasterskie i gospodarcze naszej parafii w kończącym się 2023 roku. Popołudniowe nabożeństwo było dziękczynieniem za mijający rok. Przed północą zgromadziła się grupa wiernych na adoracji Najświętszego Sakramentu. Nowy Rok przywitaliśmy błogosławieństwem sakramentalnym oraz życzeniami, składanymi przed kościołem.