Peregrynacja Kopii Figury
Matki Bożej Zbrosławickiej

Zbrosławice Ptakowice Wilkowice – rok 2020

 

Ważnym wydarzeniem duchowym przeżywanym w roku 2020 w Parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach jest peregrynacja, czyli pielgrzymowanie kopii cudownej figury Matki Bożej Zbrosławickiej po domach i rodzinach naszej Wspólnoty. Każdorazowo, gdy przystępujemy do Komunii świętej, niejako „zabieramy” Pana Jezusa do siebie i pragniemy, aby on nam towarzyszył i błogosławił. W dniu uroczystości Bożego Ciała zabieramy Jezusa Eucharystycznego w stronę naszych domów i miejsc pracy. Podczas kolędowej wizyty duszpasterskiej prosimy na modlitwie, aby Chrystus błogosławił naszym mieszkaniom.

Włączając się w peregrynację figury Matki Bożej Zbrosławickiej przyjmujemy do swojego domu Tą, która raczy błogosławić w naszym Sanktuarium od wielu wieków. Ona jest cudowną, pełną łaski, dobrodziejką, która przybyła z austriackiego Imbach, aby działać w szczególny sposób wśród nas.

Zachęcam do podejmowania z gościną Maryi – Matki do naszych rodzin oraz do modlitwy w gronie domowników i gości nawiedzających nasz dom. W tej modlitwie może pomóc ten krótki modlitewnik, który proponuję jedno nabożeństwo maryjne odprawiane w domu każdego dnia tej tygodniowej wizyty Maryi wśród nas.

Zachęcam, by domownicy podejmujący Maryję Pannę, na czas nawiedzenia byli w stanie łaski uświęcającej, tak jak podejmujemy samego Jezusa w Komunii świętej, by czas peregrynacji odnawiał naszą miłość do Boga i bliźnich.

Zaproponowane poniżej modlitwy można przeplatać pieśniami maryjnymi oraz uzupełniać innymi modlitwami.

ks. Marcin Gruszka

 

Modlitewnik

 

Sobota – Dzień I – Maryja w naszym domu

(pierwszego dnia kapłan przywozi Figurę do domu, wprowadza ją na miejsce, gdzie będzie uczczona i przewodniczy pierwszym modlitwom domowników. Dobrze, by wszyscy mieszkańcy domu byli obecni podczas tych pierwszych modlitw, dobrze też zaprosić najbliższych krewnych i sąsiadów, by mogli cieszyć się naszą radością)

K.: Pokój temu domowi.

W.: I wszystkim jego mieszkańcom.

K.: Przynoszę wam radość wielką, oto Matka Boża i nasza Matka nawiedza progi wasze. Ta która otrzymała pełnię Łaski Bożej, udziela wam ze swej łaskawości. Ta, która została napełniona Mądrością Boga staje się doradczynią waszych spraw codziennych. Ta, która poznała Miłość Bożą, z wielką miłością zwraca się do was. Przyjmijcie Maryję tak, jak Ona przyjęła odwieczne Słowo Boże, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka – Jezusa Chrystusa.

K.: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę, spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W.: Amen.

K.: Czytanie z Księgi Mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Ucieszyłem się ze wszystkich, bo wiodła je Mądrość, a nie wiedziałem, że ona jest ich rodzicielką. Rzetelnie poznałem, bez zazdrości przekazuję i nie chowam dla siebie jej bogactwa. Jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym: ci, którzy go zdobyli, przyjaźń sobie Bożą zjednali, podtrzymani darami, co biorą początek z karności. Oto słowo Boże.

W.: Bogu niech będą dzięki.

K.: Maryjo, Ty jesteś pośredniczką łask darowanych od samego Boga, dlatego prosimy Boga i Ciebie z ufnością:

K.: Obdarz wszystkie dzieci Kościoła miłością i pokojem. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Daj całej rodzinie błogosławiony żywot na tej ziemi. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Przywróć zdrowie i pogodę ducha tym, którzy cierpią i się smucą. Ciebie prosimy... wysłuchaj nas Panie.

Umacniaj siły tych, którzy podejmują codzienne prace. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Przyprowadź do nawrócenia tych, którzy trwają w grzechach. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Daj radość przebywania w niebie naszym zmarłym. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

(następnie odmawiamy dziesiątkę Różańca lub, gdy to możliwe, całe pięć tajemnic radosnych Różańca przewidzianych na sobotę. Różaniec kończymy następującymi dwoma modlitwami)

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Święta Maryjo! Ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za nami, niech wszyscy doznają Twego wsparcia, którzykolwiek z nabożeństwem obchodzą Twoją świętą pamiątkę.

K.: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty... W.: Amen.

K.: Błogosławmy Panu... W.: Bogu niech będą dzięki.

 

Niedziela – Dzień II – Żyjemy dla Boga

(każdego kolejnego dnia modlitwie przewodzi jeden z domowników, pozostali modlą się pod tym przewodnictwem)

P.: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego... Amen.

P.: W zmartwychwstałym Panu, Jezusie Chrystusie jest nasze życie i zmartwychwstanie. Już teraz przynależymy do świętych Pana i żyjemy nadzieją świętości odziedziczonej na wieki. Cieszmy się z Maryją, która odkryła radość największą w poranek Zmartwychwstania.

P.: Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu,  spraw, abyśmy przez Jego Matkę Dziewicę Maryję,  osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W.: Amen.

P.: Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże.

W.: Bogu niech będą dzięki.

K.: Maryjo, Ty jesteś pośredniczką łask darowanych od samego Boga, dlatego prosimy Boga i Ciebie z ufnością:

K.: Abyśmy zawsze razem, w naszych rodzinach, mogli świętować wszystkie niedziele. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy mieli chwile wytchnienia od naszych prac. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy trwale budowali wzajemną zgodę. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy byli zachowani w zdrowiu i radości. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy tworzyli przyjazne i miłe relacje sąsiedzkie. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy mogli razem przebywać w niebie. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

(następnie odmawiamy dziesiątkę Różańca lub, gdy to możliwe, całe pięć tajemnic chwalebnych Różańca przewidzianych na niedzielę. Różaniec kończymy następującymi dwoma modlitwami)

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Święta Maryjo! Ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za nami, niech wszyscy doznają Twego wsparcia, którzykolwiek z nabożeństwem obchodzą Twoją świętą pamiątkę. Amen.

K.: Niech nam błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty... W.: Amen.

K.: Błogosławmy Panu... W.: Bogu niech będą dzięki.

 

Poniedziałek – Dzień III – Dziecięctwo

(każdego kolejnego dnia modlitwie przewodzi jeden z domowników, pozostali modlą się pod tym przewodnictwem)

P.: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego... Amen.

P.: Każdy z nas przyszedł na ten świat, jako dziecko. Zaufanie, jakie dziecko przejawia wobec ojca i matki jest pierwszym doświadczeniem naszego życia. Sami stajemy się też godni zaufania, aby i dzieci naszych rodzin mogły cieszyć się bliskością i bezpieczeństwem. Postawę dziecięctwa Bożego winniśmy zachować przez całe nasze życie, bo jeśli nie będziemy jako te dzieci, nie wejdziemy do królestwa Bożego. Przy Maryi uczymy się być dziećmi Boga i dziećmi Kościoła.

P.: Wszechmogący Boże, przyjmij nasze modlitwy i przemień je w zasługę naszego zbawienia, niech zawarta w nich ufność rozpali w nas miłość do Dziewicy Maryi, Matki Kościoła, abyśmy jako dzieci Boże wraz z Nią ściślej się zjednoczyli z dziełem odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W.: Amen.

P.: Czytanie z Księgi Psalmów. Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę - tak we mnie jest moja dusza. Izraelu, złóż nadzieję w Panu, odtąd aż na wieki! Oto Słowo Boże.

W.: Bogu niech będą dzięki.

K.: Maryjo, Ty jesteś pośredniczką łask darowanych od samego Boga, dlatego prosimy Boga i Ciebie z ufnością:

K.: Niech wszyscy członkowie Kościoła mają wielkie poszanowanie dla świętości rodziny. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Niech dzieci poczęte w łonach matek szczęśliwie przyjdą na świat. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Niech nasze dzieci mają wzór godnego i uczciwego postępowania w swoich rodzinach. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Niech dorośli cieszą się dobrym życiem, które zawsze jest darem Boga. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Niech trudy codzienności nie gaszą w nas nadziei. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Niech nasze odchodzenie z tego świata będzie narodzinami dla nieba. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

(następnie odmawiamy dziesiątkę Różańca lub, gdy to możliwe, całe pięć tajemnic radosnych Różańca przewidzianych na poniedziałek. Różaniec kończymy następującymi dwoma modlitwami)

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Święta Maryjo! Ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za nami, niech wszyscy doznają Twego wsparcia, którzykolwiek z nabożeństwem obchodzą Twoją świętą pamiątkę. Amen.

K.: Niech nam błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty... W.: Amen.

K.: Błogosławmy Panu... W.: Bogu niech będą dzięki.

 

Wtorek – Dzień IV – Ofiarność

(każdego kolejnego dnia modlitwie przewodzi jeden z domowników, pozostali modlą się pod tym przewodnictwem)

P.: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego... Amen.

P.: Maryja przeznaczyła swoje życie dla spełnienia planów przewidzianych przez Boga. Jej młodość, życie dojrzałe i starość usłużyły Jezusowi – umiłowanemu Dziecięciu, które samo siebie złożyło w ofierze na drzewie krzyża. Ona wiedziała, że przez jej pracę i ofiarność stały się rzeczy słuszne, miłe Bogu i zbawienne dla świata. Maryja podpowiada nam, że nasze życie staje się owocne tylko wtedy, gdy jest ofiarowane z miłością.

P.: Miłosierny Boże, odpuść winy nam, sługom swoim, a ponieważ nasze czyny nie mogą się Tobie podobać, niech nam wyjedna zbawienie Matka Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W.: Amen.

P.: Czytanie z Księgi przysłów. Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O len się stara i wełnę, pracuje starannie rękami. Podobnie jak okręt kupiecki żywność sprowadza z daleka. Wstaje, gdy jeszcze jest noc, i żywność rozdziela domowi, a obowiązki - swym dziewczętom. Myśli o roli - kupuje ją: z zarobku swych rąk zasadza winnicę. Przepasuje mocą swe biodra, umacnia swoje ramiona. Już widzi pożytek ze swej pracy: jej lampa wśród nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Dla domu nie boi się śniegu, bo cały dom odziany na lata, sporządza sobie okrycia, jej szaty z bisioru i z purpury. W sądach jej mąż szanowany, gdy wśród starszyzny kraju zasiądzie. Płótno wyrabia, sprzedaje, pasy dostarcza kupcowi. Strojem jej siła i godność, do dnia przyszłego się śmieje. Otwiera usta z mądrością, na języku jej miłe nauki. Bada bieg spraw domowych, nie jada chleba lenistwa. Powstają synowie, by szczęście jej uznać i mąż, ażeby ją sławić: «Wiele niewiast pilnie pracuje, lecz ty przewyższasz je wszystkie». Oto Słowo Boże.

W.: Bogu niech będą dzięki.

K.: Maryjo, Ty jesteś pośredniczką łask darowanych od samego Boga, dlatego prosimy Boga i Ciebie z ufnością:

K.: Niech nasze rodziny doskonalą się we wszelkich cnotach. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Niech praca każdego z nas będzie szanowana. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Niech wzrasta w nas zrozumienie dla ofiarności wobec bliźnich. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Niech Bóg przymnaża nam owoców naszej pracy. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Niech dzieci z wdzięcznością przyjmują trudy swoich rodziców. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Niech Bóg w niebie wynagrodzi pracowitość i ofiarność naszych zmarłych krewnych. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

(następnie odmawiamy dziesiątkę Różańca lub, gdy to możliwe, całe pięć tajemnic bolesnych Różańca przewidzianych na wtorek. Różaniec kończymy następującymi dwoma modlitwami)

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Święta Maryjo! Ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za nami, niech wszyscy doznają Twego wsparcia, którzykolwiek z nabożeństwem obchodzą Twoją świętą pamiątkę. Amen.

K.: Niech nam błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty... W.: Amen.

K.: Błogosławmy Panu... W.: Bogu niech będą dzięki.

 

Środa – Dzień V – Królowanie

(każdego kolejnego dnia modlitwie przewodzi jeden z domowników, pozostali modlą się pod tym przewodnictwem)

P.: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego... Amen.

P.: Królowanie Maryi w naszych sercach, w naszych rodzinach jest przejawem naszego zrozumienia, że to z woli Boga Ona króluje w niebie. Wywyższenie Maryi Wniebowziętej jest pouczeniem o wywyższeniu całej ludzkości – o ile ludzie zechcą wziąć udział w planach Boga. Oddając cześć Maryi w tym nabożeństwie czcimy zarazem Boga, który tak dobrze i mądrze uczynił człowieka. Jesteśmy dobrze i mądrze stworzeni, musimy jednak dbać o jakość naszego człowieczeństwa i rozwijać to człowieczeństwo ku świętości.

P.: Boże, Ty ustanowiłeś Rodzicielkę Twojego Syna naszą Matką i Królową, spraw, abyśmy za Jej wstawiennictwem osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W.: Amen.

P.: Czytanie z Księgi Psalmów.  Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca! Król pragnie twego piękna: on jest twym panem; oddaj mu pokłon! Córa Tyru nadchodzi z darami; możni narodów szukają twych względów. Cała pełna chwały wchodzi córa królewska; złotogłów jej odzieniem. W szacie wzorzystej wiodą ją do króla; za nią dziewice, jej druhny, wprowadzają do ciebie. Przywodzą je z radością i z uniesieniem, przyprowadzają do pałacu króla. Niech twoi synowie zajmą miejsce twych ojców; ustanów ich książętami po całej ziemi! Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię; dlatego po wiek wieków sławić cię będą narody. Oto Słowo Boże.

W.: Bogu niech będą dzięki.

K.: Maryjo, Ty jesteś pośredniczką łask darowanych od samego Boga, dlatego prosimy Boga i Ciebie z ufnością:

K.: Aby wszyscy chrześcijanie zjednoczyli się we czci oddawanej Maryi. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Aby w naszych rodzinach szanowane były wszystkie osoby. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Aby grzechy i zaniedbywana spowiedź nie szpeciły naszej natury. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Aby osoby nie dostrzegające swojego piękna i godności były podniesione przez Boga. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Aby między ludźmi zapanował Boży pokój. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Aby nasi zmarli przebywali w niebie z Maryją - Królową. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

(następnie odmawiamy dziesiątkę Różańca lub, gdy to możliwe, całe pięć tajemnic chwalebnych Różańca przewidzianych na środę. Różaniec kończymy następującymi dwoma modlitwami)

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Święta Maryjo! Ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za nami, niech wszyscy doznają Twego wsparcia, którzykolwiek z nabożeństwem obchodzą Twoją świętą pamiątkę. Amen.

K.: Niech nam błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty... W.: Amen.

K.: Błogosławmy Panu... W.: Bogu niech będą dzięki.

 

Czwartek – Dzień VI – Serce pojętne

(każdego kolejnego dnia modlitwie przewodzi jeden z domowników, pozostali modlą się pod tym przewodnictwem)

P.: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego... Amen.

P.: Zadaniem Jezusa było głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Maryja, która „zachowywała w sercu wszystkie te sprawy” podpowiada nam, że Ewangelia to cenny depozyt powierzony człowiekowi, aby każdy mógł Słowem Boga żyć, świadczyć o nim i z innymi się nim dzielić. Przy Maryi – Gwieździe Ewangelizacji wychowujemy siebie i innych do pełni postawy chrześcijańskiej. W Kościele Świętym głoszenie Ewangelii dokonuje się dla nas i przez nas. Nasze serca mądre i pojętne, jak serce Salomona, są w stanie w tym uczestniczyć.

P.: Boże, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, wejrzyj na nas, niech Twój lud zgromadzony przez Słowo Życia, pokrzepiony mocą sakramentów i obdarzony opieką Maryi Dziewicy, kroczy drogą zbawienia i miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W.: Amen.

P.: Czytanie z pierwszej Księgi królewskiej. Teraz więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia! Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?» Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż za twoich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów. Jeśli zaś będziesz postępować moimi drogami, zachowując moje prawa i polecenia za przykładem twego ojca, Dawida, to przedłużę twoje życie. Oto Słowo Boże.

W.: Bogu niech będą dzięki.

K.: Maryjo, Ty jesteś pośredniczką łask darowanych od samego Boga, dlatego prosimy Boga i Ciebie z ufnością:

K.: Byśmy byli posłuszni Słowu Bożemu i nauczaniu Kościoła. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Byśmy w naszych rodzinach dobrze wychowywali dzieci. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Byśmy potrafili nieumiejętnych pouczać. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Byśmy z pokorą przyjmowali upomnienia. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Byśmy modlili się za siebie nawzajem. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

By nasi zmarli oglądali Boga. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

(następnie odmawiamy dziesiątkę Różańca lub, gdy to możliwe, całe pięć tajemnic świetlanych Różańca przewidzianych na czwartek. Różaniec kończymy następującymi dwoma modlitwami)

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Święta Maryjo! Ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za nami, niech wszyscy doznają Twego wsparcia, którzykolwiek z nabożeństwem obchodzą Twoją świętą pamiątkę. Amen.

K.: Niech nam błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty... W.: Amen.

K.: Błogosławmy Panu... W.: Bogu niech będą dzięki.

 

Piątek – Dzień VII – Z Matką bolesną

(każdego kolejnego dnia modlitwie przewodzi jeden z domowników, pozostali modlą się pod tym przewodnictwem)

P.: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego... Amen.

P.: Uczestnik zbawienia w Chrystusie musi stanąć pod krzyżem. Jednak nie tylko po to, by się przyglądać, ale przede wszystkim po to, by z głęboką wiarą uznać, że w ofierze Boga jest odkupienie naszych grzechów. Pod krzyżem stoi Maryja bez grzechu poczęta i bez grzechu żyjąca. Pod krzyżem stoimy też my – grzesznicy. Maryjo współcierpiąca z Synem, racz prosić za nami grzesznymi.

P.: Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W.: Amen.

P.: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Po przedstawieniu Jezusa w świątyni Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoja duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Oto Słowo Boże.

W.: Bogu niech będą dzięki.

K.: Maryjo, Ty jesteś pośredniczką łask darowanych od samego Boga, dlatego prosimy Boga i Ciebie z ufnością:

K.: Aby w Kościele odnawiał się ciągle duch pokuty i pojednania. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy często przystępowali do spowiedzi świętej. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy owocnie podejmowali mocne postanowienie poprawy. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy potrafili naprawiać skutki popełnianych przez nas grzechów. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy przez całe nasze życie zyskiwali odpusty dane od Boga Kościołowi Świętemu. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy byli pojednani z Bogiem na godzinę naszej śmierci. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas Panie.

(następnie odmawiamy dziesiątkę Różańca lub, gdy to możliwe, całe pięć tajemnic bolesnych Różańca przewidzianych na piątek. Różaniec kończymy następującymi dwoma modlitwami)

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Święta Maryjo! Ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za nami, niech wszyscy doznają Twego wsparcia, którzykolwiek z nabożeństwem obchodzą Twoją świętą pamiątkę. Amen.

K.: Niech nam błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty... W.: Amen.

K.: Błogosławmy Panu... W.: Bogu niech będą dzięki.

 

Sobota – Dzień VIII – Błogosławieństwo

(Ostatniego dnia kapłan przybywa po figurę, przewodniczy ostatnim modlitwom, które zarazem dopełniają warunków zyskiwania odpustu zupełnego dla rodzin, które zdecydowały się podczas peregrynacji odmawiać dziennie pięć dziesiątków różańca oraz udziela błogosławieństwa kapłańskiego. Odpust zupełny za rodzinne, wspólne odmawianie Różańca zgodnie z  „Enchiridion Indulgentiarum. Normae et Concessiones.”. Następnie kapłan przewozi Figurę do kolejnego domu, gdzie peregrynacja się rozpocznie. Dobrze, by wszyscy mieszkańcy domu byli obecni podczas obrzędów błogosławieństwa kończącego peregrynację)

A. M. D. G.