Tradycją naszego Sanktuarium są śpiewane od pokoleń lokalne pieśni. Możemy je usłyszeć na codziennych Mszach świętych, na sobotniej Nowennie do Matki Bożej Zbrosławickiej, pieśni te są też stałym elementem Nieszporów związanych z odpustem parafialnym. Podane poniżej teksty pieśni mogą być dodatkowym modlitewnikiem dla każdego pielgrzyma przybywającego do Zbrosławic.

Ref.: O Maryjo, nasza Zbrosławicka Pani,
swe modlitwy dziś do Ciebie zanosimy,
ocal miłość w sercach naszych,
spraw niech wzrasta nasza wiara,
a nadzieję, nadzieję w nas umacniaj.

Zwr.: Przyszłaś do nas z tak daleka,
by Twój Syn był uwielbiony,
by ratować, to co małe jest i kruche,
więc przygarnij każde dziecko,
niech odczuje Twoją miłość,
prowadź Matko, poprowadź do Jezusa.

 

Ref.: O Zbrosławicka, Matko Ty nasza,
broń i wspomagaj nas w każdy czas!
Błogosław lud twój, domy, poddasza,
wciąż do Jezusa prowadź nas.

Zwr. 1: O Zbrosławicka Matko i Pani,
miłością wierną serca nam biją,
spieszymy z prośbą, troską znękani,
Królowo nasza, Maryjo.

Zwr. 2: Od lat już tylu ojcowie nasi
cześć Ci składali na tym wzniesieniu.
Niech dziś nic także czci Twej nie gasi,
hołd, chwała Twemu Imieniu!

Zwr. 3: Choć burze grożą, strzeż w sercach wiary,
w miłości zjednocz domy, rodziny,
nieść chcemy wiernie Boże sztandary,
żyć z Bogiem w sercu, bez winy.

Zwr. 4: Miej w swej opiece Parafię całą,
błogosław młodzież, rodziców, dzieci.
Przyjm trud nasz, modły, pracę wytrwałą,
niech łaska Twoja nam świeci.

Zwr. 5: Bądź z nami Matko, zawsze i wszędzie,
do nieba kieruj wciąż nasze kroki.
Niech każdy wieniec chwały zdobędzie,
wpatrzony w cel tak wysoki.

 

Zwr. 1: Witaj Maryjo, wybranko Boga, witajże z dawien dawna.
Hołd i pokłon Matko droga lud Twój Ci z serca składa.
Bądź chwalona, pozdrowiona, Zbrosławicka Królowo!

Zwr. 2: Od dalekich górzystych ziem zabłysnął blask Twej chwały.
Skąd też łaski szedł jasny cień na Śląsk, gdzie naród cały
kocha Ciebie, Matko w niebie, Zbrosławicka Królowo!

Zwr. 3: Wciąż osuszasz uciśnionych łzy, łagodzisz ból strapionych.
Z czujnością poprzez ciemne mgły prowadzisz zaślepionych.
Wspieraj łaską i miłością, Zbrosławicka Królowo!

Zwr. 4: Podaj Maryjo Matczyne dłonie proszącemu ludowi.
Co serce swe ku Tobie rwie, a wierności ślubowi
Twoim zawsze pozostać chce, Zbrosławicka Królowo!

Zwr. 5: Przeżegnaj lud i kraj nasz cały, a za Twą niech przyczyną
zagniewania, srogie chłosty i kary grzechów miną.
Uwielbiona, wysławiona Zbrosławicka Królowo!

Zwr. 6: Tobie Maryjo uwielbienie czci z radością Ci składamy,
a Dzieciątka, co pod sercem śpi rozkazów posłuchamy.
Bądź nam Matką i Hetmanką, Zbrosławicka Królowo!