Nazwa projektu:
Zwiększenie atrakcyjności cennego obiektu kulturowego regionu:
zabytkowego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach – poprzez realizację prac remontowo konserwacyjnych
oraz wprowadzenie nowej oferty kulturalno-edukacyjnej

WND-RPSL.05.03.01-24-05C6/17-003

Celem projektu „Zwiększenie atrakcyjności cennego obiektu kulturowego regionu- zabytkowego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach poprzez realizację prac remontowo-konserwacyjnych oraz wprowadzenie nowej oferty kulturalno-edukacyjnej” jest ochrona zabytku przed postępującym procesem degradacji, a także zwiększenie dostępności kultury i edukacji dla beneficjentów projektu.

Projekt przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności cennego obiektu kulturowego regionu oraz uchronienia go przed całkowitą degradacją i wyłączeniem z użytkowania - Sanktuarium Zbrosławickie odzyska swoją dawną świetność na którą niewątpliwie zasługuje. Projekt przyczyni się do zachowania dziedzictwa narodowego oraz pogłębienia funkcji kulturowych i edukacyjnych parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach. Działania te wpłyną na zwiększenie potencjału turystycznego regionu, podkreślenie walorów jakimi są liczne zabytki. Tym samym wzmożony ruch turystyczny na obszarze gminy Zbrosławice pozwoli rozwinąć lokalną gospodarkę.

 

Całkowita wartość projektu: 1 190 672,95 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 997 508,68 PLN