Zgodnie z misją powierzoną przez Księdza Biskupa Jana Kopca w naszej Parafii zadanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej kontynuują panowie Ginter Kreihs, Grzegorz Ziaja i Zbigniew Szaszkowski. Podczas Mszy świętych, na których gromadzi się większa liczba wiernych szafarze podają wiernym Komunię świętą pomagając w ten sposób kapłanowi, który sprawuje liturgię.