Zgodnie z misją powierzoną przez Księdza Biskupa w naszej Parafii zadanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej pełnią panowie:

  • Ginter Kreihs,
  • Grzegorz Ziaja,
  • Zbigniew Szaszkowski,
  • Grzegorz Kukla,
  • Roland Strzodka. 

Podczas Mszy świętych, na których gromadzi się większa liczba wiernych szafarze podają wiernym Komunię świętą pomagając w ten sposób kapłanowi, który sprawuje liturgię. Ponadto odwiedzają chorych parafian w niedzielę z Komunią świętą.