Informacje dla ministrantów i lektorów na Triduum Paschalne

 

Niedziela Palmowa ubiór ministrancki czerwony

Przygotować na Mszę świętą o godz. 11:00:

- ołtarz przygotowany do Mszy, krzyż procesyjny, akolitki, ewangeliarz, woda święcona, mikrofon bezprzewodowy na procesję i miejsce III do czytania Pasji, puszki na ofiary.

Procesja z palmami wychodzi z zakrystii do ołtarza polowego, tam następuje odczytanie Ewangelii i poświęcenie palm. Następnie procesja zmierza do kościoła.

krzyż procesyjny: Dominik Sowa

akolitki: Samuel Pudło, Adam Kycia

ewangeliarz: Sebastian Front

woda święcona: Jan Górczak

Czytania I i II oraz Pasja (ci sami lektorzy czytają I i II czytanie).

Msza 17:00 – E: Dawid Kuś, TI: Piotr Kycia

Msza 7:00 – E: Radek Biliński, TI: Łukasz Biliński

Msza 9:00 – E: Paweł Ziaja, TI: Robert Sowa

Msza 11:00 – E: Maciej Front, TI: Dominik Sowa - mała zmiana (Sebastian ma zajęcia na uczelni)

Obrzędy Mszy świętej.

ministranci ołtarza: Samuel Pudło, Adam Kycia

pateny: Jan Górczak, Samuel Pudło, Oskar Czubasiewicz (zmiana)

Po Mszach świętych zbiórka do puszek na dekoracje kwiatowe.

do puszek: Sebastian Front, Maciej Front, Dominik Sowa

 

Wielki Czwartek ubiór ministrancki czerwony

Przygotować na Mszę świętą o godz. 18:30:

- ołtarz przygotowany do Mszy, dwie duże hostie, cztery puszki z komunikantami, monstrancja, krzyż procesyjny, akolitki, kołatki, kadzidło, welon na procesję.

Procesja wychodzi z zakrystii do wejścia głównego, następnie do ołtarza. Podczas Gloria biją wszystkie dzwony, następnie następuje zamiana na kołatki.

krzyż i akolitki: Dominik Sowa, Piotr Ukleja, Adam Barwinek

kadzidło i welon: Paweł Idzik, Dawid Kuś

dzwonki i kołatki: Adam Kycia, Piotr Kycia

Czytania I i II.

Czytanie I: Robert Sowa, Czytanie II: Dawid Kuś

Obrzędy Mszy świętej.

ministranci ołtarza: Samuel Pudło, Kevin Kucharczyk

pateny: Jan Górczak, Adam Barwinek, Piotr Ukleja

Po Komunii Najświętszy Sakrament zostaje wystawiony na ołtarzu, zostaje przygotowana monstrancja. Procesja przechodzi do ciemnicy, tam zasypanie kadzidła i okadzenie, schowanie Najświętszego Sakramentu, krótka adoracja w ciszy i powrót do zakrystii z pokłonem przed ołtarzem. Ksiądz z pomocą ministrantów obnaża ołtarz.

do obnażenia ołtarza: Daniel Kuś, Radek Biliński

 

Wielki Piątek ubiór ministrancki fioletowy lub czerwony (Lit. Męki Pańskiej)

sprzątanie wokół kościoła o 10:30 – WSZYSCY

kołatki w południe: Radek Biliński, Maciej Front

Droga krzyżowa o 12:00 – WSZYSCY

Zbiórka ministrancka o 12:45 – WSZYSCY

Koronka do Miłosierdzia Bożego o 15:00 - DOBROWOLNIE

Przygotować na Liturgię Męki Pańskiej o godz. 18:30:

ołtarz pusty, akolitki, kołatki, obrus ołtarzowy, pateny, ampułka z wodą, puryfikaterz, monstrancja z welonem, kadzidło, welon, mikrofon bezprzewodowy.

Procesja wychodzi z zakrystii do wejścia głównego, następnie przed ołtarz. Kapłan pada na twarz, ministranci klęczą. Następnie kapłan przy ambonie odmawia modlitwę dnia. Czytania I i II oraz Pasja.

Czytanie I: Dawid Kuś, Czytanie II: Piotr Kycia, E: Dominik Sowa, TI: Łukasz Biliński

Przed adoracją krzyża kapłan z akolitami wychodzi do kruchty, zabiera krzyż i zatrzymuje się przed ołtarzem. Do adoracji podchodzą tylko kapłan i siostry. Następnie kapłan dłuższy czas (improperia) ukazuje krzyż do adoracji dla osób pozostających w ławkach. Później następuje ubranie ołtarza.

do ubrania ołtarza: Daniel Kuś, Radek Biliński

Obrzędy Komunii świętej.

pateny i ampułka z wodą: Kevin Kucharczyk, Kamil Nawrot, Adam Kycia

Po Komunii Najświętszy Sakrament pozostaje na ołtarzu, zostaje przygotowana monstrancja z welonem i następuje procesja do Bożego grobu.

akolitki: Samuel Pudło, Piotr Ukleja

kołatki: Adam Barwinek, Łukasz Biliński

mikrofon bezprzewodowy i Zwycięzca śmierci dla księdza: Daniel Kuś

Powrót do zakrystii z pokłonem przed ołtarzem. Ksiądz z pomocą ministrantów obnaża ołtarz.

do obnażenia ołtarza: Daniel Kuś, Radek Biliński

 

Wielka Sobota ubiór ministrancki fioletowy lub czerwony (Wigilia Pasch.)

kołatki w południe: Radek Biliński, Maciej Front

święcenie jajek:

     11:00 Samuel Pudło, Dawid Kuś,

     12:00 Radek Biliński, Maciej Front,

     13:00 Oskar Czubasiewicz (zmiana), Kevin Kucharczyk

Koronka do Miłosierdzia Bożego o 15:00: DOBROWOLNIE

Przygotować na Wigilię Paschalną o godz. 18:30:

ołtarz przygotowany do Mszy, paschał z przyborami do paschału, małe świeczki, dzwonki, woda święcona, kadzidło, mikrofon bezprzewodowy.

Procesja wychodzi z zakrystii do ogniska. Następuje poświęcenie ognia, rozpalenie kadzidła i paschału.

przybory do paschału: Paweł Idzik, Daniel Kuś

kadzidło: Maciej Front, Sebastian Front

małe świeczki: Adam Kycia, Jan Górczak, Adam Barwinek, Samuel Pudło

mikrofon bezprzewodowy: Dawid Kuś

Procesja wchodzi do kościoła. Po trzecim wezwaniu kapłana ministranci zapalają małe świeczki i podają ogień wiernym. Cała służba liturgiczna pozostaje przed stopniem ołtarza, następuje okadzenie paschału i mszału, następnie śpiew Exultet. Po śpiewie ministranci zajmują miejsca siedzące i słuchają czytań.

Czytanie I: Radek Biliński,

Czytanie III: Michał Knappik,

Czytanie V: Paweł Ziaja,

Czytanie Epistoły: Robert Sowa

Po liturgii słowa następuje poświęcenie wody chrzcielnej przy chrzcielnicy. Przy kapłanie posługują ministranci z mikrofonem i księgą liturgiczną.

do księgi: Robert Sowa

mikrofon bezprzewodowy: Daniel Kuś

Później następuje pokropienie wiernych.

woda święcona: Łukasz Biliński

Obrzędy Mszy świętej.

ministranci ołtarza: Piotr Kycia, Mateusz Knappik

pateny: Kevin Kucharczyk, Kamil Nawrot

 

Rezurekcja ubiór ministrancki czerwony

DO USTALENIA funkcje przy procesji: krzyż procesyjny, figura Zmartwychwstałego, kadzidło, welon, mikrofon bezprzewodowy

 

Adoracja przed Panem Jezusem dyżur na klęczniku – Wielki Piątek

7:30 – 8:00 – Adam Kycia, Piotr Kycia

8:00 – 8:30 – Kevin Kucharczyk, Adam Barwinek

8:30 – 9:00 – Jan Górczak, Kamil Nawrot

9:00 – 9:30 – Piotr Ukleja, Mieszko Gabryś

9:30 – 10:00 – Mateusz Knappik, Paweł Ziaja

10:30 – 11:00 – Łukasz Biliński, Radek Biliński (zwolnieni z pomocy dla s. Dagmary przy sprzątaniu)

11:00 – 11:30 – Daniel Kuś, Dawid Kuś (zwolnieni z pomocy dla s. Dagmary przy sprzątaniu)

11:30 – 12:00 – Maciej Front, Sebastian Front

12:00 – Droga krzyżowa – bez dyżuru

13:00 – 13:30 – DZIECI MARYI

13:30 – 14:00 – DZIECI MARYI

14:00 – 14:30 – DZIECI MARYI

14:30 – 15:00 – DZIECI MARYI

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – bez dyżuru

16:00 – 16:30 – DZIECI MARYI

16:30 – 17:00 – DZIECI MARYI

 

Adoracja przed Panem Jezusem dyżur na klęczniku – Wielka Sobota

7:30 – 8:00 – Mateusz Knappik, Paweł Ziaja

8:00 – 8:30 – Piotr Ukleja, Mieszko Gabryś

8:30 – 9:00 – Oskar Czubasiewicz (zmiana), Kamil Nawrot

9:00 – 9:30 – Kevin Kucharczyk, Adam Barwinek

9:30 – 10:00 – Adam Kycia, Piotr Kycia

10:30 – 11:00 – DZIECI MARYI

11:00 – Święcenie jajek – bez dyżuru

11:30 – 12:00 – DZIECI MARYI

12:00 – Święcenie jajek – bez dyżuru

12:30 – 13:00 – DZIECI MARYI

13:00 – Święcenie jajek – bez dyżuru

13:30 – 14:00 – DZIECI MARYI

14:00 – 14:30 – DZIECI MARYI

14:30 – 15:00 – DZIECI MARYI

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – bez dyżuru

 

 

Podczas służby zasłaniamy usta i nos (z wyjątkiem posługi przy czytaniu Pisma świętego).

Ministranci służący przy ołtarzu nie "obsługują" kielicha oraz ampułek. Reszta czynności - jak zwykle.

 

 

MINISTRANCI – szkoła podstawowa


służba 3 razy w tygodniu

 

Msza w dni robocze, Msza szkolna

oraz Msza niedzielna

 

LEKTORZY – szkoła średnia

 

służba 2 razy w tygodniu

 

Msza w sobotę 7:00 lub Msza pierwszopiątkowa lub Msza 8 dnia miesiąca

oraz Msza niedzielna

 

PONIEDZIAŁEK – 7:00

Biliński Łukasz

Brzoza Borys

Kazimierczak Kamil

 

Służba nie do pogodzenia z nauką szkolną poza Zbrosławicami

 

WTOREK – 7:00

Barwinek Adam

Barwinek Szymon

Pudło Samuel

 

 

WTOREK – Msza szkolna – 17:10

Biliński Łukasz

Brzoza Borys

Czubasiewicz Oskar

Gabryś Mieszko

Kazimierczak Kamil

Knappik Kamil

Kucharczyk Kevin

Kycia Adam

Nawrat Kamil

Ukleja Piotr

 

 

ŚRODA – 7:00

Knappik Kamil

Kucharczyk Kevin

Kycia Adam

Nawrat Kamil

 

 

CZWARTEK – 7:00

Czubasiewicz Oskar

Ukleja Piotr

 

 

PIĄTEK – 7:00

bez ministranta

 

 

SOBOTA – 7:00

Gabryś Mieszko

 

 

SOBOTA – 7:00

możliwość podjęcia służby – opcjonalnie ze Mszami 8 dnia miesiąca i pierwszopiątkowymi:

 Biliński Radosław
Front Maciej
Front Sebastian
Idzik Paweł
Kiszel Leon
Knappik Michał
Kuś Daniel
Kuś Dawid
Kycia Piotr
Pudło Mateusz
Sowa Dominik
Sowa Robert
Ziaja Paweł

 

SOBOTA 17:00, NIEDZIELA 7:00, 9:00 i 11:00

 

wolny wybór

 

(z uwzględnieniem extra służby raz w miesiącu w sobotę o 16:30 i 17:00 na nowennie – PATRZ PONIŻEJ)

 

SOBOTA 17:00, NIEDZIELA 7:00, 9:00 i 11:00

 

wolny wybór

 

(z uwzględnieniem extra służby raz w miesiącu w sobotę o 16:30 i 17:00 na nowennie – PATRZ PONIŻEJ)

 

SŁUŻBA NA NOWENNIE DO MATKI BOŻEJ ZBROSŁAWICKIEJ

 

I SOBOTA MIESIĄCA

Barwinek Adam, Barwinek Szymon, Biliński Łukasz, Biliński Radosław, Nawrat Kamil

 

II SOBOTA MIESIĄCA

Knappik Kamil, Knappik Michał, Kucharczyk Kevin, Pudło Mateusz, Pudło Samuel

 

III SOBOTA MIESIĄCA

Kazimierczak Kamil, Kycia Adam, Kycia Piotr, Ukleja Piotr

 

IV SOBOTA MIESIĄCA

Czubasiewicz Oskar, Gabryś Mieszko, Idzik Paweł, Kiszel Leon, Sowa Dominik

 

V SOBOTA MIESIĄCA

Kuś Dawid, Pudło Samuel