Szczęść Boże.

Drodzy Rodzice i Dzieci pierwszokomunijne.

Informacje, które są nam systematycznie przekazywane przez Władze Cywilne oraz Kurię Diecezjalną w Gliwicach zarysowują obraz epidemii rozciągniętej na wiele miesięcy. Ten rok szkolny dla naszych dzieci będzie przebiegał na zasadzie nauki domowej lub szkolnych zajęć opiekuńczych dla części dzieci, które i tak rozpoczną się najwcześniej za kilka tygodni. W związku z tym konieczne jest przesunięcie terminu uroczystości pierwszokomunijnej na 27 września, godz. 11:00. Wszelkie uszczegółowienia dotyczące trybu przygotowania uroczystości będą doprecyzowane później.

Wiem, że w tym roku trudno nam cokolwiek planować, ale trzeba podjąć przewidywania na przyszłość. Rodziców, którzy chcą się skontaktować, proszę o kontakt telefoniczny (601 579 698). Zadania i funkcje na dzień pierwszej Komunii świętej pozostają bez zmian.

Rodziców prosimy o przypomnienie dzieciom zasad przygotowania do rachunku sumienia i spowiedzi. W ramach nauki domowej rodzice mogą przypomnieć dzieciom przekazaną podczas katechezy szkolnej zasadę przeprowadzenia rachunku sumienia z pomocą pytań zawartych w naszym diecezjalnym modlitewniku „Droga do nieba”. Rodzice zadbają też o przypomnienie dzieciom formuły spowiedzi sakramentalnej, tak jak została ona podana w czasie katechezy szkolnej. Poniżej przypominamy formułkę spowiedzi oraz wyszczególnienie funkcji na uroczystość komunijną.

ks. Marcin i s. Ariela

 

 

Załącznik
Formuła spowiedzi sakramentalnej

PENITENT (osoba spowiadająca się):

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

 

KAPŁAN: Na wieki wieków. Amen.

 

PENITENT czyniąc Znak Krzyża mówi:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

PENITENT: Rozpoczynając wyznanie grzechów:

Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem (-am): . . . . . . . . . . .

Pokutę zadaną wypełniłem (-am).

Grzechu nie zataiłem (-am).

Obraziłem (-am) Pana Boga następującymi grzechami: . . . . . . . . . . .

 

PENITENT: Na zakończenie mówi:

Więcej grzechów nie pamiętam,

za wszystkie serdecznie żałuję,

postanawiam się poprawić

proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

 

Następnie KAPŁAN poucza penitenta i wskazuje pokutę konieczną do wypełnienia

 

KAPŁAN udziela rozgrzeszenia:

Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i ducha Świętego.

 

PENITENT:

Amen.

 

KAPŁAN:

Wysławiajmy Pana bo jest dobry.

 

PENITENT:

A jego miłosierdzie trwa na wieki.

 

KAPŁAN pukając w konfesjonał:

Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

 

PENITENT odchodzi od konfesjonału.

 

 

Załącznik
Zaangażowanie dzieci podczas uroczystości pierwszokomunijnej

 

1. Przed kościołem – dzieci proszą rodziców o błogosławieństwo

 

Zofia Lubos

Mamo, kochana, Tato kochany!

Pobłogosławcie ten dzień nam dany!

Pobłogosławcie swe dziecko małe,

co dla Jezusa pragnie być całe!

 

Mateusz Watoła

Wznieście swe dłonie błogosławiące,

by serca nasze były gorące.

Naznaczcie krzyżem wasze pociechy,

by uciekały precz od nas grzechy.

 

Maja Sośnierz

Abyśmy z Bogiem dziś zjednoczeni,

błogosławieństwem waszym wzmocnieni,

nigdy od Niego nie odstąpili

w łasce, na co dzień bez grzechu żyli

 

2. Po wejściu do świątyni – przed znakiem Krzyża na rozpoczęcie Mszy świętej

 

Karolina Strzelczyk

Uroczysty dzień zawitał, dzień od dawna upragniony.

Serca biją nam radośnie, jak świąteczne srebrne dzwony.

 

Kamil Knappik

Po raz pierwszy we Mszy świętej w pełni dziś uczestniczymy

I z Jezusem zmartwychwstałym, jak najmocniej się łączymy.

 

Zofia Szołtysek

Jezus, który tu zamieszkał, do ołtarza nas zaprasza

nakarmiona Boskim darem, najszczęśliwsza dusza nasza.

 

Wanessa Lis

Przyrzekamy Ci, o Jezu, że będziemy jak najczęściej,

  1. Ciebie w naszych sercach, bo Ty jesteś naszym szczęściem.

Alicja Kosmol

Pobłogosław nas, o Chryste, naszych ojców, nasze mamy.

Niech dla Ciebie serca czyste, całe życie zachowamy.

 

3. Pierwsze Czytanie – Jan Górczak

 

  1. z Dziejów Apostolskich.

Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy.

Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa».

Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy, modląc się, nałożyli na nich ręce.

A słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.

Oto słowo Boże.

 

4. Psalm responsoryjny – Nikodem Mazur

 

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

 

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *

prawym przystoi pieśń chwały.

Sławcie Pana na cytrze, *

grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

 

Bo słowo Pana jest prawe, *

a każde Jego dzieło godne zaufania.

On miłuje prawo i sprawiedliwość, *

ziemia jest pełna Jego łaski.

 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *

na tych, którzy oczekują Jego łaski,

aby ocalił ich życie od śmierci *

i żywił ich w czasie głodu.

 

5. Drugie czytanie – Lena Matusik

 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:

Przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: «Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony».

Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła – i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia się. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła.

Oto słowo Boże.

 

6. Alleluja – Karolina Kazimierczak

 

Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.

Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

7. Odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego – Do świec Jakub Wiktorowicz, Laura Nowak

 

8. Modlitwa Wiernych

 

Szymon Ukleja: Panie Jezu, nasze serca są pełne radości. Dzisiaj w Komunii spotkamy Ciebie. Złącz nasze serca trwałą przyjaźnią i spraw, byśmy wiernie trwali w świętym Kościele. Ciebie prosimy...

 

Alicja Korniak: Panie Jezu, dziękujemy Ci za papieża Franciszka. Prosimy Cię daj mu zdrowie i błogosław mu we wszystkim co czyni dla dobra Kościoła i świata. Ciebie prosimy...

 

Bartosz Przybylski: Panie Jezu, wspomagaj swą mocą księdza Proboszcza. Otocz go swoją opieką, błogosławieństwem oraz życzliwością ludzi do których go posyłasz. Ciebie prosimy...

 

Maja Ostafińska: Panie Jezu, spójrz na naszych rodziców, dziadków, chrzestnych, nauczycieli. Pomagaj im, by silni Tobą, dawali nam przykład prawdziwej wiary, miłości i świętości, a wynagradzając ich trudy obdarz ich zdrowiem i otocz dalszą opieką. Ciebie prosimy...

 

Wojciech Mandrela: Panie Jezu, przeżywając własne szczęście prosimy Cię za wszystkie dzieci na świecie, aby mogły, tak jak my, przeżywać radość należenia do Ciebie i w Tobie odnalazły najlepszego Przyjaciela. Ciebie prosimy...

 

Martyna Marcinkiewicz: Panie Jezu, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Za to, że możemy przyjąć Cię do swego serca. Trzymaj nas mocno za rękę, abyśmy nigdy nie odwrócili się od Ciebie. Ciebie prosimy...

 

9. Procesja z darami – Do darów Tomasz Jarząbek, Kevin Hryniewiecki, Emilian Simiński, Barbara Sznura. Komentarz Zofia Baran:

 

Dobry Boże, w uroczystym dniu pierwszej Komunii świętej przynosimy Ci dary:

Świecę - niech ogień Ducha Świętego rozpala nasze serca miłością, byśmy odważnie głosili, że Jezus jest Panem.

Hostie - które staną się prawdziwym Ciałem Pana Jezusa. Bóg ukochał nas tak bardzo, że daje nam Samego Siebie.

Wino – owoc pracy rąk ludzkich, znak przyjaźni i radości. Za chwilę stanie się krwią Pana Jezusa. Przyjmij Panie naszą pracę i nasze wysiłki podejmowane w Twoim imieniu.

Kwiaty – znak, wdzięczności za dar Eucharystii, w której będziemy dziś w pełni uczestniczyć.

 

10. Adoracja przed Komunią – po śpiewie „Baranku Boży”

 

Nina Batkiewicz: Moje małe serce całe drży z radości,

bo ciebie, o Jezu, będę dziś w nim gościć.

Już zaraz za chwilę, to wszystko się stanie,

oddam moje serce tobie na mieszkanie.

 

Borys Brzoza: I wejdź w nie cichutko, tyś jest mój Bóg żywy,

choć w Hostii ukryty, lecz całkiem prawdziwy.

Nakarm mnie dziś, Jezu, tym chlebem wspaniałym,

nasyć głodną duszę i me serce małe.

 

11. Dziękczynienie po Komunii – przed modlitwą pokomunijną kapłana

 

Abigail Mol: W tym chlebie białym, w którym stworzenie

znajduje pokój, życie, istnienie

dałeś nam siebie w Komunii cały,

by nasze serca się otwierały.

Kocham Cię Jezu – tak z wiarą powtarzam.

Kocham Cię Jezu – z Twą wolą się zgadzam.

Kocham Cię Jezu – moc złego kruszysz.

Kocham Cię Jezu – tak z całej duszy.

Wznieśmy swe ręce do Pana naszego,

Wznieśmy swe serca, uwielbiajmy Jego,

Śpiewajmy Panu hymn dziękczynienia

Za dar przeogromny naszego zbawienia.

 

12. Podziękowanie – po modlitwie pokomunijnejdzieci wypowiadają podziękowania i zanoszą bukiecik trzymany w ręce do kapłana, siostry katechetki i dwóch wychowawczyń.

 

Hanna Wilczęga: Jezu nasz kochany, który jesteś w niebie,

dzisiaj z głębi serca wołamy do Ciebie:

naucz nas pokory, daj nam dar mądrości,

byśmy się od Ciebie uczyli miłości.

 

Oskar Lizurek: Byśmy wiary strzegli w każdej życia chwili

i nigdy się krzyża Twego nie wstydzili,

byśmy szanowali człowieka drugiego.

A Ty swoją mocą uchroń nas ode złego.

 

Carmen Kolińska: Naszego Proboszcza obdarzaj łaskami

i Ducha Świętego siedmioma darami,

by w Twojej winnicy owocnie pracował

oraz naszym życiem szczerze się radował.

 

Adam Szczególski: Naszych wychowawców i nauczycieli,

którzy wiele pracy z nami w szkole mieli,

obdarz swoją łaską i ludzką wdzięcznością,

aby wszelkie dobro było ich radością.