Modlitewnik DROGA DO NIEBA dostępny w kancelarii parafialnej

Informacje dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych

(zostało zgłoszone 26 dzieci)

1. Nasze dzieci przygotowują się do spełniania przez całe swoje życie praktyk religijnych systematycznej spowiedzi i Komunii świętej. Przygotowanie nie jest ukierunkowane jedynie na dzień uroczystości pierwszokomunijnej.

2. Uroczystość Pierwszej Komunii świętej odbędzie się 8 maja 2022 (Msza święta o godzinie 11:00 i nabożeństwo o godzinie 16:00). Spowiedź święta i próby w kościele odbędą się w dniach poprzedzających. Rodzina, która chciałaby (ze względów sanitarnych) zorganizować odrębną uroczystość, powinna zgłosić się do Proboszcza.

3. Rodzice dbają o regularne uczestniczenie dzieci i całych rodzin w niedzielnych Mszach świętych. Dzieci uczestniczą w katechezie szkolnej, przychodzą na Msze święte szkolne (wtorki, godzina 17:10) i codziennie modlą się w swoich domach.

4. Upragnioną postawą każdego dziecka jest chrześcijańska dobroć i pobożność, włączenie w praktyki religijne, gorliwość w przygotowaniach i otwartość na wiedzę katechizmową.

5. Od rodziców oczekuje się świadectwa życia chrześcijańskiego, spełnienia obietnic chrzcielnych, wysiłku wychowawczego czyli: zainteresowania katechezą dzieci, zainteresowania praktykami w kościele, spełnienia wspólnych praktyk modlitewnych w domu, pomocy w nauce materiału katechizmowego w zakresie podanym przez Siostrę Arielę, włączenia w przygotowanie uroczystości.

6. Metryki chrzcielne dzieci ochrzczonych poza Zbrosławicami rodzice dostarczą do połowy listopada.

7. Role i zadania spełniane w dniu Pierwszej Komunii świętej zostaną przydzielone dla wszystkich, bez wyjątku, dzieci – aby każde czuło się tak samo zaangażowane.

8. W przygotowaniu świątyni parafialnej (sprzątanie i dekorowanie) będą uczestniczyć wszyscy rodzice.

9. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych proszeni są o złożenie daru na Parafię – szczegółowy cel zostanie zaproponowany przez Proboszcza.

10. Rodzice zadbają o wyposażenie dziecka w strój, różaniec i modlitewnik.

11. Dzieci pierwszokomunijne zwyczajowo uczestniczą w tzw. białym tygodniu, uroczystości Bożego Ciała, uroczystości Odpustowej i pielgrzymce.

12. Dzieci pierwszokomunijne są zaproszone do włączenia się w służbę ministrancką i dzieci Maryi.

Niech Bóg Wszechmogący Wam błogosławi
we wszystkich Waszych staraniach.

 

 

Załącznik 1
Materiał katechizmowy dla dzieci pierwszokomunijnych (dostępny w modlitewniku „Droga do nieba”)

Proszę o pomoc rodziców w nauce poniższych treści katechizmowych. Dziecko, wraz z rodzicem, zapraszam do kancelarii parafialnej celem przedstawienia materiału (w całości lub partiami – według uznania rodziców). Proszę zachować nieprzekraczalny termin – 20 grudnia 2021.

Do kancelarii można przychodzić: w zwykłych godzinach pracy kancelarii lub bezpośrednio po Mszach świętych szkolnych lub bezpośrednio po Mszach świętych niedzielnych lub w innym terminie uzgodnionym telefonicznie (601 579 698).

1. Sześć głównych prawd wiary.

2. Siedem sakramentów świętych.

3. Dwa przykazania miłości.

4. Dziesięć przykazań Bożych.

5. Pięć przykazań kościelnych.

6. Pięć warunków dobrej spowiedzi: rachunek sumienia, żal za grzechy, spowiedź szczera, mocne postanowienie poprawy, zadośćuczynienie Bogu i bliźnim.

7. Co to jest grzech ciężki: Grzech ciężki jest to zupełnie świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej. Grzech ciężki zostaje odpuszczony tylko podczas spowiedzi sakramentalnej.

8. Co to jest grzech lekki: Grzech lekki jest to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w małej rzeczy, lub w rzeczy ważnej, ale nie całkiem świadome i dobrowolne. Grzech lekki może być zgładzony przez szczery akt żalu.

9. Modlitwy: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Aniele Boży...

10. Pieśni: Com przyrzekł Bogu..., Już gościsz Jezu w sercu mym..., Kiedyś o Jezu..., Cześć Maryi, cześć i chwała...

Uwaga: Przygotowanie rachunku sumienia z pomocą modlitewnika „Droga do nieba” oraz formułka spowiedzi sakramentalnej będą uczone w ramach katechezy szkolnej w późniejszym terminie.

Załącznik 2
Formuła spowiedzi sakramentalnej

PENITENT (osoba spowiadająca się):

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

 

KAPŁAN: Na wieki wieków. Amen.

 

PENITENT czyniąc Znak Krzyża mówi:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

PENITENT: Rozpoczynając wyznanie grzechów:

Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem (-am): . . . . . . . . . . .

Pokutę zadaną wypełniłem (-am).

Grzechu nie zataiłem (-am).

Obraziłem (-am) Pana Boga następującymi grzechami: . . . . . . . . . . .

 

PENITENT: Na zakończenie mówi:

Więcej grzechów nie pamiętam,

za wszystkie serdecznie żałuję,

postanawiam się poprawić

proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

 

Następnie KAPŁAN poucza penitenta i wskazuje pokutę konieczną do wypełnienia

 

KAPŁAN udziela rozgrzeszenia:

Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i ducha Świętego.

 

PENITENT:

Amen.

 

KAPŁAN:

Wysławiajmy Pana bo jest dobry.

 

PENITENT:

A jego miłosierdzie trwa na wieki.

 

KAPŁAN pukając w konfesjonał:

Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

 

PENITENT odchodzi od konfesjonału.

 

Załącznik 3

 

Zaangażowanie dzieci podczas uroczystości pierwszokomunijnej – 8 V 2022

1. Przed kościołem – dzieci proszą rodziców o błogosławieństwo

Mamo, kochana, Tato kochany!

Pobłogosławcie ten dzień nam dany!

Pobłogosławcie swe dziecko małe,

co dla Jezusa pragnie być całe!

Wznieście swe dłonie błogosławiące,

by serca nasze były gorące.

Naznaczcie krzyżem wasze pociechy,

by uciekały precz od nas grzechy.

Abyśmy z Bogiem dziś zjednoczeni,

błogosławieństwem waszym wzmocnieni,

nigdy od Niego nie odstąpili

w łasce, na co dzień bez grzechu żyli.

2. Po wejściu do świątyni – przed znakiem Krzyża na rozpoczęcie Mszy świętej

Uroczysty dzień zawitał, dzień od dawna upragniony.

Serca biją nam radośnie, jak świąteczne srebrne dzwony.

Po raz pierwszy we Mszy świętej w pełni dziś uczestniczymy

I z Jezusem zmartwychwstałym, jak najmocniej się łączymy.

Jezus, który tu zamieszkał, do ołtarza nas zaprasza

nakarmiona Boskim darem, najszczęśliwsza dusza nasza.

Przyrzekamy Ci, o Jezu, że będziemy jak najczęściej,

gościć Ciebie w naszych sercach, bo Ty jesteś naszym szczęściem.

Pobłogosław nas, o Chryste, naszych ojców, nasze mamy.

Niech dla Ciebie serca czyste, całe życie zachowamy.

3. Pierwsze Czytanie

Czytanie...

[...]

Oto słowo Boże.

4. Psalm responsoryjny

Refren:...

[...]

Refren...

[...]

Refren...

[...]

Refren...

5. Drugie czytanie

Czytanie...

[...]

Oto słowo Boże.

6. Alleluja

Alleluja, alleluja, alleluja.

[...]

7. Odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego Do świec ...

8. Modlitwa Wiernych

Panie Jezu, nasze serca są pełne radości. Dzisiaj w Komunii spotkamy Ciebie. Złącz nasze serca trwałą przyjaźnią i spraw, byśmy wiernie trwali w świętym Kościele. Ciebie prosimy...

Panie Jezu, dziękujemy Ci za papieża Franciszka. Prosimy Cię daj mu zdrowie i błogosław mu we wszystkim co czyni dla dobra Kościoła i świata. Ciebie prosimy...

Panie Jezu, wspomagaj swą mocą księdza Proboszcza oraz Siostry zakonne. Otaczaj ich opieką, błogosławieństwem oraz życzliwością ludzi do których ich posyłasz. Ciebie prosimy...

Panie Jezu, spójrz na naszych rodziców, dziadków, chrzestnych, nauczycieli. Pomagaj im, by silni Tobą, dawali nam przykład prawdziwej wiary, miłości i świętości, a wynagradzając ich trudy obdarz ich zdrowiem i otocz dalszą opieką. Ciebie prosimy...

Panie Jezu, przeżywając własne szczęście prosimy Cię za wszystkie dzieci na świecie, aby mogły, tak jak my, przeżywać radość należenia do Ciebie i w Tobie odnalazły najlepszego Przyjaciela. Ciebie prosimy...

Panie Jezu, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Za to, że możemy przyjąć Cię do swego serca. Trzymaj nas mocno za rękę, abyśmy nigdy nie odwrócili się od Ciebie. Ciebie prosimy...

9. Procesja z darami Do darów...

Dobry Boże, w uroczystym dniu pierwszej Komunii świętej przynosimy Ci dary:

Świecę - niech ogień Ducha Świętego rozpala nasze serca miłością, byśmy odważnie głosili, że Jezus jest Panem.

Hostie - które staną się prawdziwym Ciałem Pana Jezusa. Bóg ukochał nas tak bardzo, że daje nam Samego Siebie.

Wino – owoc pracy rąk ludzkich, znak przyjaźni i radości. Za chwilę stanie się krwią Pana Jezusa. Przyjmij Panie naszą pracę i nasze wysiłki podejmowane w Twoim imieniu.

Kwiaty – znak, wdzięczności za dar Eucharystii, w której będziemy dziś w pełni uczestniczyć.

10. Adoracja przed Komunią – po śpiewie „Baranku Boży”

Moje małe serce całe drży z radości,

bo ciebie, o Jezu, będę dziś w nim gościć.

Już zaraz za chwilę, to wszystko się stanie,

oddam moje serce tobie na mieszkanie.

I wejdź w nie cichutko, tyś jest mój Bóg żywy,

choć w Hostii ukryty, lecz całkiem prawdziwy.

Nakarm mnie dziś, Jezu, tym chlebem wspaniałym,

nasyć głodną duszę i me serce małe.

11. Dziękczynienie po Komunii – przed modlitwą pokomunijną kapłana

W tym chlebie białym, w którym stworzenie

znajduje pokój, życie, istnienie

dałeś nam siebie w Komunii cały,

by nasze serca się otwierały.

Kocham Cię Jezu – tak z wiarą powtarzam.

Kocham Cię Jezu – z Twą wolą się zgadzam.

Kocham Cię Jezu – moc złego kruszysz.

Kocham Cię Jezu – tak z całej duszy.

Wznieśmy swe ręce do Pana naszego,

Wznieśmy swe serca, uwielbiajmy Jego,

Śpiewajmy Panu hymn dziękczynienia

Za dar przeogromny naszego zbawienia.

12. Podziękowanie – po modlitwie pokomunijnej dzieci wypowiadają podziękowania i zanoszą bukiecik trzymany w ręce do kapłana ..., siostry katechetki... i dwóch wychowawczyń...

Jezu nasz kochany, który jesteś w niebie,

dzisiaj z głębi serca wołamy do Ciebie:

naucz nas pokory, daj nam dar mądrości,

byśmy się od Ciebie uczyli miłości.

Byśmy wiary strzegli w każdej życia chwili

i nigdy się krzyża Twego nie wstydzili,

byśmy szanowali człowieka drugiego.

A Ty swoją mocą uchroń nas ode złego.

Naszego Proboszcza obdarzaj łaskami

i Ducha Świętego siedmioma darami,

by w Twojej winnicy owocnie pracował

oraz naszym życiem szczerze się radował.

Naszych wychowawców i nauczycieli,

którzy wiele pracy z nami w szkole mieli,

obdarz swoją łaską i ludzką wdzięcznością,

aby wszelkie dobro było ich radością.