BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIA DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

1. Praktyki religijne całych rodzin: uczestniczymy w niedzielnych Mszach świętych, dopilnowujemy, by dziecko było na Mszy świętej szkolnej oraz do comiesięcznej spowiedzi.

2. Kalendarium przygotowań i uroczystości:

Próby dla dzieci: (szczegółowe funkcje na stronie internetowej)
15 IX – wtorek – po Mszy szkolnej
17 IX – czwartek – godz. 17:30
22 IX – wtorek – po Mszy szkolnej
(ewentualnie 24 IX – czwartek – godz. 17:30)

Spowiedź: (rachunek sumienia w Drodze do nieba i formułka spowiedzi na stronie internetowej)
26 IX – sobota – godz. 9:00 – klasa IVA
26 IX – sobota – godz. 10:00 – klasa IVB

Sprzątanie kościoła:
24 IX – czwartek – godz. 18:00 – panie (mycie kościoła) – zabieramy z domu narzędzia pracy
26 IX – sobota – godz. 12:00 – panowie (sprzątanie otoczenia) – zabieramy z domu narzędzia pracy

DZIEŃ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ – 27 IX:
10:45 – Błogosławieństwo udzielane przez rodziców przy kaplicy Serca Jezusowego
11:00 – Msza święta w kościele (100% miejsc siedzących zarezerwowanych dla uczestników Pierwszej Komunii Świętej - alfabetycznie)
16:00 – półgodzinne Nabożeństwo popołudniowe – dzieci przychodzą z Drogą do nieba

Biały Tydzień: dzieci przychodzą z Drogą do nieba
28 IX – poniedziałek – godz. 17:10 – Msza święta – podziękowanie dla rodziców, rodzin, wychowawców, koleżanek i kolegów – dzień pamiątkowych fotografii
29 IX – wtorek – godz. 17:10 – Msza święta szkolnadzień obrazków pamiątkowych
30 IX – środa – godz. 17:10 – Msza świętadzień ofiary na misje
1 X – czwartek – godz. 17:10 – Różaniecdzień poświęcenia różańców, modlitewników i wszystkich dewocjonaliów
2 X – piątek – godz. 17:10 – Różaniec i Msza święta pierwszopiątkowadzień przypomnienia o systematycznej pierwszopiątkowej spowiedzi

3. Inne ustalenia:

Każde dziecko posiada swój modlitewnik Droga do nieba.
Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych jest pozostawiona jako propozycja.
Ofiara pieniężna zostaje przeznaczona na stypendia mszalne z uroczystości pierwszokomunijnej i dni białego tygodnia, na kwiaty i wystrój kościoła oraz na dar dla Parafii – ozdobne żyrandole chóru bocznego kościoła.
 

 

Załącznik
Formuła spowiedzi sakramentalnej

PENITENT (osoba spowiadająca się):

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

 

KAPŁAN: Na wieki wieków. Amen.

 

PENITENT czyniąc Znak Krzyża mówi:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

PENITENT: Rozpoczynając wyznanie grzechów:

Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem (-am): . . . . . . . . . . .

Pokutę zadaną wypełniłem (-am).

Grzechu nie zataiłem (-am).

Obraziłem (-am) Pana Boga następującymi grzechami: . . . . . . . . . . .

 

PENITENT: Na zakończenie mówi:

Więcej grzechów nie pamiętam,

za wszystkie serdecznie żałuję,

postanawiam się poprawić

proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

 

Następnie KAPŁAN poucza penitenta i wskazuje pokutę konieczną do wypełnienia

 

KAPŁAN udziela rozgrzeszenia:

Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i ducha Świętego.

 

PENITENT:

Amen.

 

KAPŁAN:

Wysławiajmy Pana bo jest dobry.

 

PENITENT:

A jego miłosierdzie trwa na wieki.

 

KAPŁAN pukając w konfesjonał:

Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

 

PENITENT odchodzi od konfesjonału.

 

 

Załącznik
Zaangażowanie dzieci podczas uroczystości pierwszokomunijnej

 

1. Przed kościołem – dzieci proszą rodziców o błogosławieństwo

 

Zofia Lubos

Mamo, kochana, Tato kochany!

Pobłogosławcie ten dzień nam dany!

Pobłogosławcie swe dziecko małe,

co dla Jezusa pragnie być całe!

 

Mateusz Watoła

Wznieście swe dłonie błogosławiące,

by serca nasze były gorące.

Naznaczcie krzyżem wasze pociechy,

by uciekały precz od nas grzechy.

 

Maja Sośnierz

Abyśmy z Bogiem dziś zjednoczeni,

błogosławieństwem waszym wzmocnieni,

nigdy od Niego nie odstąpili

w łasce, na co dzień bez grzechu żyli

 

2. Po wejściu do świątyni – przed znakiem Krzyża na rozpoczęcie Mszy świętej

 

Karolina Strzelczyk

Uroczysty dzień zawitał, dzień od dawna upragniony.

Serca biją nam radośnie, jak świąteczne srebrne dzwony.

 

Kamil Knappik

Po raz pierwszy we Mszy świętej w pełni dziś uczestniczymy

I z Jezusem zmartwychwstałym, jak najmocniej się łączymy.

 

Zofia Szołtysek

Jezus, który tu zamieszkał, do ołtarza nas zaprasza

nakarmiona Boskim darem, najszczęśliwsza dusza nasza.

 

Wanessa Lis

Przyrzekamy Ci, o Jezu, że będziemy jak najczęściej,

gościć Ciebie w naszych sercach, bo Ty jesteś naszym szczęściem.

Alicja Kosmol

Pobłogosław nas, o Chryste, naszych ojców, nasze mamy.

Niech dla Ciebie serca czyste, całe życie zachowamy.

 

3. Pierwsze Czytanie – Jan Górczak

Czytanie z Księgi Ezechiela.

Tak mówi Pan Bóg: «Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze».

Oto słowo Boże.

 

4. Psalm responsoryjny – Nikodem Mazur

Refren: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Refren

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, *
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu.

Refren

Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.

Refren

 

5. Drugie czytanie – Lena Matusik

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian.

Bracia: Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jakaś moc przekonująca Miłości, jakieś uczestnictwo w Duchu, jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia. Niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże.

 

6. Alleluja – Karolina Kazimierczak

Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 

7. Odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego – Do świec Jakub Wiktorowicz, Laura Nowak

 

8. Modlitwa Wiernych

 

Szymon Ukleja: Panie Jezu, nasze serca są pełne radości. Dzisiaj w Komunii spotkamy Ciebie. Złącz nasze serca trwałą przyjaźnią i spraw, byśmy wiernie trwali w świętym Kościele. Ciebie prosimy...

 

Alicja Korniak: Panie Jezu, dziękujemy Ci za papieża Franciszka. Prosimy Cię daj mu zdrowie i błogosław mu we wszystkim co czyni dla dobra Kościoła i świata. Ciebie prosimy...

 

Bartosz Przybylski: Panie Jezu, wspomagaj swą mocą księdza Proboszcza. Otocz go swoją opieką, błogosławieństwem oraz życzliwością ludzi do których go posyłasz. Ciebie prosimy...

 

Maja Ostafińska: Panie Jezu, spójrz na naszych rodziców, dziadków, chrzestnych, nauczycieli. Pomagaj im, by silni Tobą, dawali nam przykład prawdziwej wiary, miłości i świętości, a wynagradzając ich trudy obdarz ich zdrowiem i otocz dalszą opieką. Ciebie prosimy...

 

Wojciech Mandrela: Panie Jezu, przeżywając własne szczęście prosimy Cię za wszystkie dzieci na świecie, aby mogły, tak jak my, przeżywać radość należenia do Ciebie i w Tobie odnalazły najlepszego Przyjaciela. Ciebie prosimy...

 

Martyna Marcinkiewicz: Panie Jezu, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Za to, że możemy przyjąć Cię do swego serca. Trzymaj nas mocno za rękę, abyśmy nigdy nie odwrócili się od Ciebie. Ciebie prosimy...

 

9. Procesja z darami – Do darów Tomasz Jarząbek, Emilian Simiński, Barbara Sznura. Komentarz Zofia Baran:

 

Dobry Boże, w uroczystym dniu pierwszej Komunii świętej przynosimy Ci dary:

Świecę - niech ogień Ducha Świętego rozpala nasze serca miłością, byśmy odważnie głosili, że Jezus jest Panem.

Hostie - które staną się prawdziwym Ciałem Pana Jezusa. Bóg ukochał nas tak bardzo, że daje nam Samego Siebie.

Wino – owoc pracy rąk ludzkich, znak przyjaźni i radości. Za chwilę stanie się krwią Pana Jezusa. Przyjmij Panie naszą pracę i nasze wysiłki podejmowane w Twoim imieniu.

Kwiaty – znak, wdzięczności za dar Eucharystii, w której będziemy dziś w pełni uczestniczyć.

 

10. Adoracja przed Komunią – po śpiewie „Baranku Boży”

 

Nina Batkiewicz: Moje małe serce całe drży z radości,

bo ciebie, o Jezu, będę dziś w nim gościć.

Już zaraz za chwilę, to wszystko się stanie,

oddam moje serce tobie na mieszkanie.

 

Borys Brzoza: I wejdź w nie cichutko, tyś jest mój Bóg żywy,

choć w Hostii ukryty, lecz całkiem prawdziwy.

Nakarm mnie dziś, Jezu, tym chlebem wspaniałym,

nasyć głodną duszę i me serce małe.

 

11. Dziękczynienie po Komunii – przed modlitwą pokomunijną kapłana

 

Abigail Mol: W tym chlebie białym, w którym stworzenie

znajduje pokój, życie, istnienie

dałeś nam siebie w Komunii cały,

by nasze serca się otwierały.

Kocham Cię Jezu – tak z wiarą powtarzam.

Kocham Cię Jezu – z Twą wolą się zgadzam.

Kocham Cię Jezu – moc złego kruszysz.

Kocham Cię Jezu – tak z całej duszy.

Wznieśmy swe ręce do Pana naszego,

Wznieśmy swe serca, uwielbiajmy Jego,

Śpiewajmy Panu hymn dziękczynienia

Za dar przeogromny naszego zbawienia.

 

12. Podziękowanie – po modlitwie pokomunijnejdzieci wypowiadają podziękowania i zanoszą bukiecik trzymany w ręce do kapłana, siostry katechetki i dwóch wychowawczyń.

 

Hanna Wilczęga: Jezu nasz kochany, który jesteś w niebie,

dzisiaj z głębi serca wołamy do Ciebie:

naucz nas pokory, daj nam dar mądrości,

byśmy się od Ciebie uczyli miłości.

 

Oskar Lizurek: Byśmy wiary strzegli w każdej życia chwili

i nigdy się krzyża Twego nie wstydzili,

byśmy szanowali człowieka drugiego.

A Ty swoją mocą uchroń nas ode złego.

 

Carmen Kolińska: Naszego Proboszcza obdarzaj łaskami

i Ducha Świętego siedmioma darami,

by w Twojej winnicy owocnie pracował

oraz naszym życiem szczerze się radował.

 

Adam Szczególski: Naszych wychowawców i nauczycieli,

którzy wiele pracy z nami w szkole mieli,

obdarz swoją łaską i ludzką wdzięcznością,

aby wszelkie dobro było ich radością.