Rok 2020

1 - 30 I - Konkurs plastyczny i wystawa prac plastycznych dzieci naszej Parafii (B.16.AS-01.0260)

 • Dzieci wykonały ponad 300 ozdób choinkowych - serduszek wykonanych w różnych technikach plastycznych - które stanowią dekorację choinek w parafialnej stajence betlejemskiej.

1 I - godz. 15:00 - Modlitwa o pokój w łączności z Papieżem Franciszkiem (B.16.AS-06.0170)

 • Cały Kościół katolicki obchodzi dzisiaj Światowy Dzień Pokoju. W naszej Parafii zostało przygotowane nabożeństwo w oparciu o przesłanie Papieża Franciszka zawarte w Orędziu ogłaszanym corocznie na dzień tej uroczystości. Zawarte w nim zostały treści odwołujące się do braterstwa ludzi wszystkich kultur i wyznań, pojednania w duchu chrześcijańskim, przebaczenia i woli współdziałania, troski ekologicznej oraz pojednania w wymiarze sakramentalnym będącym darem Chrystusa dla wierzących.

2 I - Wycieczka do Gliwic dla Liturgicznej Służby Ołtarza (B.16.AS-03.0050)

 • Dzieci zaangażowane w LSO naszej Parafii podczas jednodniowej wycieczki łączą wzajemną integrację z krajoznawczym aspektem wyjazdu. Wycieczka daje też sposobność do wypoczynku i rozrywki podczas seansu filmowego w kinie.

3 I - godz. 18:00 - Spotkanie przygotowujące młodzież do świadomego przyjęcia sakramentu bierzmowania (B.16.AS-05.0025)

 • Parafia podejmuje wysiłek kształtowania postaw młodzieży w duchu dojrzałości i odpowiedzialności chrześcijańskiej. Szczególnym czasem takiej formacji jest przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

5 I - godz. 15:00 - Kolędowanie z chórami Canzona i Słowiczek (B.16.AS-02.0510)

 • Zaproszeni goście - chórzyści z Tarnowskich Gór prowadzeni przez p. Adama Szeligę przedstawiają naszym Parafianom bogactwo katolickiej bożonarodzeniowej tradycji muzycznej. Koncert kolędowy ma znaczny walor duchowy i artystyczny.

6 I - godz. 15:00 - Nabożeństwo kolędowe z uczniami Naszej Szkoły (B.16.AS-02.0375)

 • Wychowawcy i uczniowie Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach przygotowali przedstawienie teatralne ukazujące wartość świętowania chrześcijańskiego w naszych, współczesnych rodzinach. Przedstawienie przeplatają kolędy i pastorałki wykonywane przez uczniów.

8 I - godz. 19:00 - Comiesięczne Nabożeństwo w intencji Rodzin (B.16.AS-08.0120)

 • Cykliczne nabożeństwo wieczorne jest okazją do modlitewnego spotkania Rodzin, które w ten sposób wyrażają wzajemną troskę o swój rozwój. Tematyka każdego miesiąca ukierunkowuje naszą uwagę na inne zagadnienie będące wyrazem dobrej woli postępu w duchowym wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. Wieczorne spotkanie składa się ze sprawowanej wspólnotowo Mszy świętej oraz nabożeństwa różańcowego. Czas spędzony w świątyni oraz jej otoczeniu daje też sposobność do podziwiania piękna Naszego Sanktuarium w ramach nocnego zwiedzania.

12 I - godz. 15:00 - Kolędowanie z duetem Duo Gloria (B.16.AS-02.0250)

 • Młodzi wykonawcy, duet Deo Gloria, przedstawiają program słowno muzyczny pogłębiający nasze przeżywanie świąt Bożego narodzenia. Prosta, ascetyczna forma ekspresji muzycznej sprzyja pełnemu zadumy zrozumieniu treści, którą przekazuje sama Ewangelia.

19 I - godz. 15:00 - Kolędowanie z zespołem Niespasowani (B.16.AS-07.0450)

 • Nasi parafianie od kilku lat współtworzą zespół muzyczny Niespasowani, który poczas prób i warsztatów przygotowuje wiele przedstawień, koncetów i nabożeństw, które łączą piękno muzyki z głębią duchowości. Tym razem prezentują szerokiemu gronu mieszkańców naszej Parafii program muzyczny złożony z kolęd i pastorałek.

20 I - godz. 19:00 - Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (B.16.AS-05.0020)

 • Grono osób współodpowiedzialnych za funkcjonowanie wspólnoty parafialnej spotyka się systematycznie aby włączyć się w bieżące zadania duszpasterskie. Każde spotkanie ma też wymiar formacyjny.

31 I - Zwiedzanie indywidualne połączone z nawiedzeniem Sanktuarium (B.16.AS-10.0600)

 • Wizyty osób odwiedzających indywidualnie nasz kościół w miesiącu styczniu łączą doznania duchowe podczas modlitwy i uczestniczenia w nabożeństwach i koncertach z doznaniami estetycznymi powiązanymi z oglądaniem stajenki betlejemskiej i świątecznego wystoju kościoła.

2 II - Spotkanie i wspólne świętowanie Dnia Życia Konsekrowanego z gośćmi naszej Parafii - Siostrami ze Zgromadzenia Opatrzności Bożej (B.16.AS-02.1300)

 • Goście Parafii - Siostry przybyłe z Misji Katolickiej z Kamerunu oraz z domu formacyjnego w Grodzisku Mazowieckim zaprezentowały Parafianom specyfikę swojej posługi wraz z zachętą do duchowego i materialnego wsparcia misji. Siostry zarazem koncertowały, przygotowując oprawę muzyczną liturgii.

2 II - godz. 15:00 - Wystawa i prezentacja fotografii z Misji Katolickiej w Essiengbot (Kamerun) (B.16.AS-01.0110)

 • Zaprezentowane fotografie tworzyły bardzo interesującą całość wraz ze słowami prelegantki, która obszernie objaśniła skalę zaangażowania misjonarzy w dziełach duszpasterskich, edukacyjnych i medycznych.

2 II - godz. 17:00 - Warsztaty formacyjne dla małżonków i animatorów Stowarzyszenia "Spotkania Małżeńskie" (B.16.AS-07.0027)

 • Proboszcz Parafii posługuje jako duszpasterz diecezjalny Stowarzyszenia "Spotkania Małżeńskie". Animatorzy tego stowarzyszenia systematycznie uczestniczą w warsztatach formacyjnych. Parafia w Zbrosławicach jest gospodarzem takich warsztatów.

7 II - godz. 18:00 - Spotkanie przygotowujące młodzież do świadomego przyjęcia sakramentu bierzmowania (B.16.AS-05.0025)

 • Parafia podejmuje wysiłek kształtowania postaw młodzieży w duchu dojrzałości i odpowiedzialności chrześcijańskiej. Szczególnym czasem takiej formacji jest przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

8 II - godz. 16:00 - Wyjazd naszych ministrantów na turniej piłkarski Liturgicznej Służby Ołtarza (B.16.AS-03.0045)

 • Ministranci starsi naszej Parafii tworzą dobrze zgraną i skuteczną drużynę piłki nożnej. Nasz zespół zwyciężył w turnieju dekanatu pyskowickiego i w miesiącu marcu będzie reprezentować dekanat w turnieju diecezjalnym. 

8 II - godz. 19:00 - Comiesięczne Nabożeństwo w intencji Rodzin (B.16.AS-08.0160)

 • Cykliczne nabożeństwo wieczorne jest okazją do modlitewnego spotkania Rodzin, które w ten sposób wyrażają wzajemną troskę o swój rozwój. Tematyka każdego miesiąca ukierunkowuje naszą uwagę na inne zagadnienie będące wyrazem dobrej woli postępu w duchowym wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. Wieczorne spotkanie składa się ze sprawowanej wspólnotowo Mszy świętej oraz nabożeństwa różańcowego. Czas spędzony w świątyni oraz jej otoczeniu daje też sposobność do podziwiania piękna Naszego Sanktuarium w ramach nocnego zwiedzania.

11 II - godz. 7:00 - Światowy Dzień Chorego (B.16.AS-07.0080)

 • W łączności z Papieżem Franciszkiem i całym Kościołem w naszej Parafii modlimy się dzisiaj z chorymi i w intencji chorych.

26 II - 1 III - Rekolekcje wielkopostne przygotowane i przeprowadzone przez ks. Pawła Kosowskiego SDB ze Staniątek (B.16.AS-05.0940)

 • Rekolekcje wielkopostne tworzą rozbudowany cykl spotkań tematycznych, przygotowanych w tym roku przez ks. Pawła Kosowskiego, salezjanina, przeznaczonych dla poszczególnych grup współtworzących całą naszą Parafię. Przeprowadzane kilkakrotnie w ciągu każdego dnia konferencje, czuwania medytacyjno modlitewne, nabożeństwa i indywidualne spotkania poradnictwa duchowego tworzą wszechstronną odpowiedź na potrzeby duchowe wyrażane przez mieszkańców Zbrosławic, Ptakowic i Wilkowic.

28 II - godz. 17:10 - Nabożeństwo pasyjne "Droga krzyżowa" przygotowane w formie warsztatów dla uczniów szkoły w Zbrosławicach (B.16.AS-07.0125)

 • Rekolekcjonista zaprosił do współprzygotowania parafialnej Drogi krzyżowej uczniów szkoły. Efektem wspólnej pracy było zaprezentowane dorosłym nabożeństwo, w którym występowały dzieci.

29 II - Zwiedzanie indywidualne połączone z nawiedzeniem Sanktuarium (B.16.AS-10.0380)

 • Wizyty osób odwiedzających indywidualnie nasz kościół w miesiącu lutym łączą doznania duchowe podczas modlitwy wielkopostnej z zainteresowaniem konferencjami rekolekcyjnymi. Zajęcia te przyciągają nie tylko mieszkańców naszych trzech miejscowości, ale także gości naszej wspólnoty.

1 i 8 III - godz. 14:15 - Nabożeństwa pasyjne "Gorzkie żale" z konferencjami ascetycznymi przygotowanymi przez o. Tomasza Siłucha CMF (B.16.AS-06.0190)

 • Zakorzenione w tradycji polskiej nabożeństwo Gorzkich żali daje sposobność do modlitewnego i medytacyjnego włączenia się wiernych w śpiewy tworzące spuściznę liturgiczną minionych wieków, z czasem refleksji podczas konferencji ascetycznych będących integralną częścią tej modlitwy. Cykl spotkań przewidziany również na kilka kolejnych niedziel musiał zostać skrócony z powodu gwałtownie rozwijającej się pandemii wirusa SARS-CoV-2 i zdecydowanych zaleceń sanitarnych polskiego rządu.

1 III - godz. 17:00 - Warsztaty formacyjne dla małżonków i animatorów Stowarzyszenia "Spotkania Małżeńskie" (B.16.AS-07.0025)

 • Proboszcz Parafii posługuje jako duszpasterz diecezjalny Stowarzyszenia "Spotkania Małżeńskie". Animatorzy tego stowarzyszenia systematycznie uczestniczą w warsztatach formacyjnych. Parafia w Zbrosławicach jest gospodarzem takich warsztatów.

2 III - 5 IV - Konkurs plastyczny i wystawa prac plastycznych dzieci naszej Parafii (B.16.AS-01.0260)

 • Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach zostali zaproszeni do udziału w konkursie plastycznym, wykonywanym w dowolnej technice plastycznej, na przedstawienie jednej, wybranej stacji Drogi krzyżowej (zgodnie z katolicką tradycją ikonograficzną). Od 12 IV dzieci swoją pracę kontynuują w domach w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych na czas trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2 .

6 i 13 III - godz. 17:10 - Nabożeństwa pasyjne "Droga krzyżowa" dla ogółu mieszkańców Parafii w Zbrosławicach (B.16.AS-06.0160)

 • Nabożeństwo Drogi krzyżowej bazuje na rozważaniach konfrontujących historyczny opis ukrzyżowania Jezusa Chrystusa z przeżyciami współczesnego człowieka. Cykl modlitewny przewidziany również na kilka kolejnych piątków musiał zostać skrócony z powodu gwałtownie rozwijającej się pandemii wirusa SARS-CoV-2 i zdecydowanych zaleceń sanitarnych polskiego rządu.

6 III - godz. 18:00 - Spotkanie przygotowujące młodzież do świadomego przyjęcia sakramentu bierzmowania (B.16.AS-05.0025)

 • Parafia podejmuje wysiłek kształtowania postaw młodzieży w duchu dojrzałości i odpowiedzialności chrześcijańskiej. Szczególnym czasem takiej formacji jest przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

8 III - godz. 19:00 - Comiesięczne Nabożeństwo w intencji Rodzin (B.16.AS-08.0155)

 • Cykliczne nabożeństwo wieczorne jest okazją do modlitewnego spotkania Rodzin, które w ten sposób wyrażają wzajemną troskę o swój rozwój. Tematyka każdego miesiąca ukierunkowuje naszą uwagę na inne zagadnienie będące wyrazem dobrej woli postępu w duchowym wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. Wieczorne spotkanie składa się ze sprawowanej wspólnotowo Mszy świętej oraz nabożeństwa różańcowego. Czas spędzony w świątyni oraz jej otoczeniu daje też sposobność do podziwiania piękna Naszego Sanktuarium w ramach nocnego zwiedzania.

8 III - 19 V - Spotkania dla narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa (B.16.AS-05.0027)

 • Parafia organizuje doroczny cykl spotkań z naukami dla narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa. Spotkania obejnują zajęcia warsztatowe z duszpasterzem oraz diecezjalną doradczynią życia rodzinnego. Tegoroczny cykl spotkań został rozciągnięty w czasie. Spotkania stały się niemożliwe do przeprowadzenia w okresie ograniczeń związanych ze stanem epidemicznym. Zajęcia były kontynuowane w maju.

10 III - godz. 16:00 - Uroczystość bierzmowania dla młodzieży naszej Parafii - Pyskowice, kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy (B.16.AS-03.0110)

 • Młodzież przygotowywana w ramach comiesięcznych spotkań formacyjnych w Parafii może przytąpić do sakramentu bierzmowania. Dostępuje tej godności podczas uroczystej liturgii sprawowanej pod przewodnictwem Ks. Bp Jana Kopca w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach. W wyjeździe do Pyskowic młodzież uczestniczy wraz ze swoimi świadkami, rodzicami, krewnymi i przyjaciółmi.

14 III - Niemal wszystkie formy funkcjonowania Parafii zostają wstrzymane na czas nieokreślony w związku zaleceniami sanitarnymi związanymi z zagrożeniem epidemicznym wirusa SARS-CoV-2 na terenie całego kraju. Parafia podporządkowuje się poleceniom Ministra Zdrowia RP z dnia 14 III 2020 oraz Dekretowi Biskupa Diecezji Gliwickiej z dnia 14 III 2020. Zaistniała na terenia całego kraju sytuacja sanitarna może zakłócić  wskaźnik produktu powiązany z projektem WND-RPSL.05.03.01-24-05C6/17-003: "Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok]".

31 III - Zwiedzanie indywidualne połączone z nawiedzeniem Sanktuarium (B.16.AS-10.0105)

 • Wizyty osób odwiedzających indywidualnie nasz kościół w miesiącu lutym pozwalają naszym gościom uczestniczyć w misteriach wielkopostnych. Liczba odwiedzin po 14 marca spadła do zera, od tego dnia w Polsce obowiązują przepisy dotyczące izolacji i zachowania dystansu społecznego, zabraniające nieuzasadnionego przmieczania i gromadzenia się.

18 IV - Udział Parafii w "Narodowym czytaniu Biblii". (B.16.AS-07.0050)

 • Siostra Ariela została włączona w ogólnokrajowy program "Narodowego czytania Biblii". W Diecezji Gliwickiej został przygotowany film z pełnym tekstem Ewangelii wg św. Mateusza, w którym rolę lektorów spełniają przedstawiciele różnych parafii naszego Kościoła lokalnego. Z racji nasilenia ograniczeń sanitarnych w Polsce cały program został zrealizowany zdalnie dzięki łączności internetowej. Film jest dostępny w Internecie.

30 IV - Zwiedzanie indywidualne połączone z nawiedzeniem Sanktuarium (B.16.AS-10.0000)

 • Brak wizyt

8 V - godz. 19:00 - Comiesięczne Nabożeństwo w intencji Rodzin (B.16.AS-08.0030)

 • Majowe nabożeństwo sanktuatyjne odprawiane w intencji rodzin, poświęcone jest tym wszystkim, którzy uczą się tworzenia relacji służących okazywaniu wzajemnej miłości, w warunkach ciągłego przebywania ze sobą wynikającego z obowiązku przebywania w domu w czasie zagrożenia epidemicznego.

24 V - godz. 15:00 - Nabożeństwo majowe z udziałem Chóru ze Zbrosławic (B.16.AS-02.0000)

 • Zaproszeni goście - chórzyści ze Zbrosławic wraz z osobami modlącymi się na tradycyjnym nabożeństwie majowym będą wykonywać pieśni kościelne ku czci NMP. Tak zaaranżowane nabożeństwo łączy walory duchowe i artystyczne.