Rok 2020

1 - 30 I - wystawa prac plastycznych dzieci naszej Parafii (B.16.AS-01.0260)

 • Dzieci wykonały ponad 300 ozdób choinkowych - serduszek wykonanych w różnych technikach plastycznych - które stanowią dekorację choinek w parafialnej stajence betlejemskiej.

1 I - godz. 15:00 - Modlitwa o pokój w łączności z Papieżem Franciszkiem (B.16.AS-06.0170)

 • Cały Kościół katolicki obchodzi dzisiaj Światowy Dzień Pokoju. W naszej Parafii zostało przygotowane nabożeństwo w oparciu o przesłanie Papieża Franciszka zawarte w Orędziu ogłaszanym corocznie na dzień tej uroczystości. Zawarte w nim zostały treści odwołujące się do braterstwa ludzi wszystkich kultur i wyznań, pojednania w duchu chrześcijańskim, przebaczenia i woli współdziałania, troski ekologicznej oraz pojednania w wymiarze sakramentalnym będącym darem Chrystusa dla wierzących.

2 I - Wycieczka do Gliwic dla Liturgicznej Służby Ołtarza (B.16.AS-03.0050)

 • Dzieci zaangażowane w LSO naszej Parafii podczas jednodniowej wycieczki łączą wzajemną integrację z krajoznawczym aspektem wyjazdu. Wycieczka daje też sposobność do wypoczynku i rozrywki podczas seansu filmowego w kinie.

3 I - godz. 18:00 - Spotkanie przygotowujące młodzież do świadomego przyjęcia sakramentu bierzmowania (B.16.AS-05.0025)

 • Parafia podejmuje wysiłek kształtowania postaw młodzieży w duchu dojrzałości i odpowiedzialności chrześcijańskiej. Szczególnym czasem takiej formacji jest przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

5 I - godz. 15:00 - Kolędowanie z chórami Canzona i Słowiczek (B.16.AS-02.0510)

 • Zaproszeni goście - chórzyści z Tarnowskich Gór prowadzeni przez p. Adama Szeligę przedstawiają naszym Parafianom bogactwo katolickiej bożonarodzeniowej tradycji muzycznej. Koncert kolędowy ma znaczny walor duchowy i artystyczny.

6 I - godz. 15:00 - Nabożeństwo kolędowe z uczniami Naszej Szkoły (B.16.AS-02.0375)

 • Wychowawcy i uczniowie Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach przygotowali przedstawienie teatralne ukazujące wartość świętowania chrześcijańskiego w naszych, współczesnych rodzinach. Przedstawienie przeplatają kolędy i pastorałki wykonywane przez uczniów.

8 I - godz. 19:00 - Comiesięczne Nabożeństwo w intencji Rodzin (B.16.AS-08.0120)

 • Cykliczne nabożeństwo wieczorne jest okazją do modlitewnego spotkania Rodzin, które w ten sposób wyrażają wzajemną troskę o swój rozwój. Tematyka każdego miesiąca ukierunkowuje naszą uwagę na inne zagadnienie będące wyrazem dobrej woli postępu w duchowym wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. Wieczorne spotkanie składa się ze sprawowanej wspólnotowo Mszy świętej oraz nabożeństwa różańcowego. Czas spędzony w świątyni oraz jej otoczeniu daje też sposobność do podziwiania piękna Naszego Sanktuarium w ramach nocnego zwiedzania.

12 I - godz. 15:00 - Kolędowanie z duetem Duo Gloria (B.16.AS-02.0250)

 • Młodzi wykonawcy, duet Deo Gloria, przedstawiają program słowno muzyczny pogłębiający nasze przeżywanie świąt Bożego narodzenia. Prosta, ascetyczna forma ekspresji muzycznej sprzyja pełnemu zadumy zrozumieniu treści, którą przekazuje sama Ewangelia.

19 I - godz. 15:00 - Kolędowanie z zespołem Niespasowani (B.16.AS-07.0450)

 • Nasi parafianie od kilku lat współtworzą zespół muzyczny Niespasowani, który poczas prób i warsztatów przygotowuje wiele przedstawień, koncetów i nabożeństw, które łączą piękno muzyki z głębią duchowości. Tym razem prezentują szerokiemu gronu mieszkańców naszej Parafii program muzyczny złożony z kolęd i pastorałek.

20 I - godz. 19:00 - Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (B.16.AS-05.0020)

 • Grono osób współodpowiedzialnych za funkcjonowanie wspólnoty parafialnej spotyka się systematycznie aby włączyć się w bieżące zadania duszpasterskie. Każde spotkanie ma też wymiar formacyjny.

31 I - Zwiedzanie indywidualne połączone z nawiedzeniem Sanktuarium (B.16.AS-10.0600)

 • Wizyty osób odwiedzających indywidualnie nasz kościół w miesiącu styczniu łączą doznania duchowe podczas modlitwy i uczestniczenia w nabożeństwach i koncertach z doznaniami estetycznymi powiązanymi z oglądaniem stajenki betlejemskiej i świątecznego wystoju kościoła.

2 II - Spotkanie i wspólne świętowanie Dnia Życia Konsekrowanego z gośćmi naszej Parafii - Siostrami ze Zgromadzenia Opatrzności Bożej (B.16.AS-02.1300)

 • Goście Parafii - Siostry przybyłe z Misji Katolickiej z Kamerunu oraz z domu formacyjnego w Grodzisku Mazowieckim zaprezentowały Parafianom specyfikę swojej posługi wraz z zachętą do duchowego i materialnego wsparcia misji. Siostry zarazem koncertowały, przygotowując oprawę muzyczną liturgii.

2 II - godz. 15:00 - Wystawa i prezentacja fotografii z Misji Katolickiej w Essiengbot (Kamerun) (B.16.AS-01.0110)

 • Zaprezentowane fotografie tworzyły bardzo interesującą całość wraz ze słowami prelegantki, która obszernie objaśniła skalę zaangażowania misjonarzy w dziełach duszpasterskich, edukacyjnych i medycznych.

2 II - godz. 17:00 - Warsztaty formacyjne dla małżonków i animatorów Stowarzyszenia "Spotkania Małżeńskie" (B.16.AS-07.0027)

 • Proboszcz Parafii posługuje jako duszpasterz diecezjalny Stowarzyszenia "Spotkania Małżeńskie". Animatorzy tego stowarzyszenia systematycznie uczestniczą w warsztatach formacyjnych. Parafia w Zbrosławicach jest gospodarzem takich warsztatów.

7 II - godz. 18:00 - Spotkanie przygotowujące młodzież do świadomego przyjęcia sakramentu bierzmowania (B.16.AS-05.0025)

 • Parafia podejmuje wysiłek kształtowania postaw młodzieży w duchu dojrzałości i odpowiedzialności chrześcijańskiej. Szczególnym czasem takiej formacji jest przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

8 II - godz. 16:00 - Wyjazd naszych ministrantów na turniej piłkarski Liturgicznej Służby Ołtarza (B.16.AS-03.0045)

 • Ministranci starsi naszej Parafii tworzą dobrze zgraną i skuteczną drużynę piłki nożnej. Nasz zespół zwyciężył w turnieju dekanatu pyskowickiego i w miesiącu marcu będzie reprezentować dekanat w turnieju diecezjalnym. 

8 II - godz. 19:00 - Comiesięczne Nabożeństwo w intencji Rodzin (B.16.AS-08.0160)

 • Cykliczne nabożeństwo wieczorne jest okazją do modlitewnego spotkania Rodzin, które w ten sposób wyrażają wzajemną troskę o swój rozwój. Tematyka każdego miesiąca ukierunkowuje naszą uwagę na inne zagadnienie będące wyrazem dobrej woli postępu w duchowym wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. Wieczorne spotkanie składa się ze sprawowanej wspólnotowo Mszy świętej oraz nabożeństwa różańcowego. Czas spędzony w świątyni oraz jej otoczeniu daje też sposobność do podziwiania piękna Naszego Sanktuarium w ramach nocnego zwiedzania.

11 II - godz. 7:00 - Światowy Dzień Chorego (B.16.AS-07.0080)

 • W łączności z Papieżem Franciszkiem i całym Kościołem w naszej Parafii modlimy się dzisiaj z chorymi i w intencji chorych.