KRONIKA PRAFIALNA GRUDZIEŃ 2021

29 listopadO godz. 15.00 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Marcina Gruszki pod przewodnictwem ks. biskupa gliwickiego Jana Kopca. Eucharystię koncelebrowało 37 kapłanów; przy głównym ołtarzu obok ks. biskupa ks. prałat Bernard Koj, dyrektor DPS-u OO. Kamilianów O. Jerzy Kuk oraz dziekan dekanatu Pyskowice o. Grzegorz Wrodarczyk, klaretyn. Kazanie wygłosił ks. biskup. Powiedział min. „Wiemy, że na tej ziemi już nie będzie nam dane korzystać z owoców życia Marcina. Trzeba nam zgodzić się z tym, że to się już zamknęło. To wszystko składamy dziś na ołtarzu i Bogu mówimy, że tyle możemy zrobić i na więcej nas nie stać. Ale to także nas ubogaca, wbrew pozorom potrzeba nam, żebyśmy się oswoili z nieprzewidywalnością (za Gościem Niedzielnym nr49/2021, s. III)”. Na koniec Eucharystii pogrzebowej dziękował dziekan o. Grzegorz, wspominając gościnność ks. Marcina Gruszki oraz jego zaangażowanie w prace renowacyjne przy kościele. Stacji na cmentarzu parafialnym przewodniczył ks. biskup.

1 grudnia – Mszy świętej roratniej przewodniczył nowy proboszcz ks. Marcin Wojtczak, który wcześniej posługiwał jako wikariusz w parafii św. Józefa w Zabrzu. Tegoroczne Roraty oparte są o materiały z Gościa Niedzielnego na temat zmierzania do Betlejem, prowadzeni przez GPS-a: Gabriela, który Skutecznie Prowadzi. Grupa dzieci chętnie uczestniczy a pod koniec Mszy św. losowane są w nagrodę czekolady, które ofiarowują parafianie.

2 grudnia – W czasie spotkania z rodziną śp. ks. Marcina Gruszki uporządkowano sprawy parafialne i wydano rzeczy, które należały do zmarłego. Parafia pokryła koszty pogrzebu.

3 grudnia – Odbyły się comiesięczne odwiedziny chorych parafian.

4 grudnia – Barbórkowa Msza św. zgromadziła w kościele parafialnym górników z rodzinami oraz emerytów. W modlitwie pamiętaliśmy również o zmarłych górnikach. Modlitwę ubogaciła obecność górników przy sztandarze.

5 grudnia – W II niedzielę adwentu ks. Marcin Wojtczak wygłosił kazanie oraz opowiedział w kilku słowach o sobie, zapowiadając pamięć w modlitwie o zmarłych kapłanach posługujących w Zbrosławicach. Na Mszy św. o godz. 11.00 obecny był kanclerz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach ks. Sebastian Wiśniewski, który przeczytał dekret ustanawiający nowego proboszcza i sprawował msze św. w intencji parafii. Ks. proboszcz wraz z oo. Kamilianami wziął udział w odpuście ku czci św. Mikołaja w Pyskowicach. Wieczorem w Zabrzu odbyła się Msza św. dziękczynna za posługę ks. Marcina w parafii św. Józefa.

6 grudnia – Na zakończenie Rorat dzieci odwiedził w kościele św. Mikołaj i obdarował smacznymi piernikami.

7 grudnia – W parafialnej świątyni zgromadziły się przedszkolaki z rodzicami, by uczestniczyć w nabożeństwie adwentowym, przybliżającym tematykę oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Wieczorem ks. proboszcz na probostwie spotkał się z sołtysami naszych wiosek.

8 grudnia – W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi przedpołudniem odbyło się na probostwie robocze spotkanie „przekazania” parafii. Obecni byli o. Grzegorz Wrodarczyk – dziekan dekanatu Pyskowice, ks. Artur Ochman, wiceekonom Diecezji Gliwickiej, ks. Sebastian Wiśniewski – kanclerz Kurii oraz ks. proboszcz Marcin. Na zakończenie spotkania sporządzono protokół, w którym nowy proboszcz został zobowiązany do konkretnych działań kancelaryjnych. Wieczorna Eucharystia po raz ostatni 8 dnia miesiąca miała charakter modlitwy za rodziny – od nowego roku zaplanowano Mszę św. sanktuaryjną na II niedzielę miesiąca. Msza św. powiązana była również ze świętem wspólnoty Dzieci Maryi, którą opiekuje się s. Ariela. Kilkanaście dziewcząt zmieniło wstążeczkę z medalikiem oraz kilka dziewcząt wstąpiło do wspólnoty.

9 grudnia – Przedpołudniem ks. proboszcz wziął udział w pogrzebie mamy ks. Andrzeja Mikuły z Zabrza z parafii św. Wojciecha. Wieczorem odbyło się zaplanowane jeszcze przez śp. ks. Marcina Gruszkę spotkanie Rady Parafialnej. Protokołowała p. Agnieszka Bilińska. Oprócz zapoznania się ks. proboszcza z członkami Rady podjęto kilka ważnych ustaleń, wśród nich min. zamówienia kabiny WC, która ma stanąć w pobliżu toalety nieczynnej zimą oraz dopracowania godzin sprawowanych nabożeństw w nowym roku. Rada Parafialna poprosiła również, by w kościele było cieplej. Ks. proboszcz podjął już starania, by dokonać przeglądu pieców gazowych: w kościele i na probostwie, gdyż od kilku lat nie wykonano prac serwisowych.

11 grudnia – Na probostwie po porannych Roratach odbyło się spotkanie wspólnoty Dzieci Maryi. Brało w nim udział kilkanaście dziewcząt wraz z s. Arielą. Postanowiono min., że organizacyjnymi sprawami będzie się zajmować starsza Marianka – Victoria Kucharczyk.

13 grudnia – W klasztorze u Sióstr trwają prace związane z podłączeniem nowego pieca gazowego – zajmują się tym ojciec i syn Krzysztof i Wojciech Michalik.

14 grudnia – Kościół i ks. proboszcza odwiedził o. Waldemar Szczygioł SJ z Bytomia, pochodzący z naszej parafii.

18 grudnia – Na probostwie odbyło się spotkanie ks. proboszcza z ministrantami i lektorami. Uczestnicy dzielili się swoim doświadczeniem przy Ołtarzu i opowiadali o swoich zainteresowaniach. Natomiast w kościele prawie przez cały dzień trwało serwisowanie naszego pieca gazowego. Pompa z pieca niestety jest uszkodzona, ale operatywność p. Krystiana Puchały sprawiła, że mamy działającą zastępczą pompę. Serwis Wiesmanna z Kopienicy pomógł w zaprogramowaniu pieca oraz byśmy potrafili wtedy, gdy będziemy potrzebowali podnieść temperaturę w kościele.

19 grudnia – W IV niedzielę adwentu popołudniu odbyła się uroczystość wprowadzenia ks. Marcina Wojtczaka na urząd proboszcza przez dziekana dekanatu Pyskowice o. Grzegorza Wrodarczyka. W nieszporach adwentowych wzięła udział rodzina, przyjaciele, parafianie i licznie zgromadzeni kapłani, zaproszeni przez nowego proboszcza. Kazanie wygłosił ks. dr Rajmund Brol – proboszcz z Suchej Góry; ciekawe rady skierował do nowego proboszcza w formie dekalogu o. Grzegorz. O historii i przeszłości opowiadał również ks. infułat Paweł Pyrchała z Zabrza. Po złożeniu wyznania wiary i przyrzeczeniach nowego proboszcza przywitali najpierw przedstawiciele Rady Parafialnej oraz sołtysi ze Zbrosławic, Ptakowic i Wilkowic. Parafianie życzyli: „by Ksiądz czuł się dobrze we wspólnocie parafialnej, był otoczony życzliwością, zrozumieniem i wsparciem oraz by nie zabrakło Księdzu wytrwałości i odwagi w budowaniu żywego Kościoła”. Kapłani zostali ugoszczeni kolacją w restauracji niedaleko kościoła przy ul. Wolności.

20 grudnia – Kilkunastu parafian kobiet i mężczyzn na czele z s. Dagmarą i ks. proboszczem przygotowywało kościół na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. 4 choinki podarowała p. Barbara Lepszy z Ptakowic. Oprócz przygotowanej stajenki i żywych choinek s. Dagmara przygotowała piękne stroiki na kinkiety z żarówkami oraz przystroiła świece. Nowością byli Trzej Królowie, którzy w oddali zmierzają do stajenki... Wieczorem w Pyskowicach odbyło się dekanalne spotkanie kapłanów, w którym wziął udział ks. Marcin oraz oo. Kamilianie.

21 grudnia – Codzienna okazja do spowiedzi cieszyła się powodzeniem. Wraz z o. Jerzym ks. proboszcz spowiadali codziennie dłużej niż było zaplanowane. Bogu niech będą dzięki, że wierni oczyszczają dusze, by święta Bożego Narodzenia przeżyć przygotowanym i w stanie łaski uświęcającej.

24 grudnia – W czasie Rorat nagrodzone zostały dzieci nie tylko czekoladami, ale też kolorowankami o tematyce świątecznej i różańcami. Przedpołudnie ks. proboszcz spędził odwiedzając ponad trzystu osadzonych, przebywających w Areszcie Śledczym w Gliwicach. To poruszające spotkanie w celach z opłatkiem – niekiedy jedyne w tym dniu dla więźnia... z życzeniami i często smutkiem na twarzach... Popołudniu była jeszcze okazja do spowiedzi świętej; niezawodnie pomagał w konfesjonale o. Jerzy. Wieczerzę wigilijną ks. proboszcz przeżył w klasztorze we wspólnocie sióstr, które dbają o księdza.

25 grudnia – Pasterkę o północy rozpoczęła uroczysta procesja. Msza św. celebrowana była przez o. Jerzego, ks. Darka Janowskiego przebywającego w domu na urlopie oraz ks. proboszcza. W kazaniu ks. Marcin poruszył temat CISZY, tak ważny w życiu każdego. Tej bowiem cichej i świętej nocy świętowaliśmy Narodzenie Jezusa. W ciągu dnia obchodziliśmy również pamiątkę 50-tych urodzin śp. ks. Marcina Gruszki. Msza św. w jego intencji odprawiona została o godz. 11.00 z udziałem mamy i brata z rodziną. Pamiętaliśmy również o 65 rocznicy śmierci wcześniejszego proboszcza ks. Floriana Sobotty.

26,27 grudnia – W II święto pobłogosławiliśmy owies, a w święto św. Jana, Apostoła wino. Siostra Christiana organistka wyjechała na swoje rekolekcje, zastępują ją organiści z Kamieńca – p. Rafał i p. Łukasz. Rozpoczęły się nabożeństwa kolędowe dla rodzin z poszczególnych ulic parafii według planu powieszonego w gablotkach oraz umieszczonego na stronie internetowej.

28 grudnia – W święto Młodzianków na porannej Eucharystii dzieci oraz kobiety w stanie błogosławionym otrzymały specjalne błogosławieństwo.

31 grudnia – Ostatni dzień roku kalendarzowego łączy się z dziękczynieniem za otrzymane od Boga łaski. Msza św. dziękczynna odbyła się o godz. 17:10 wraz z nabożeństwem. O godz. 23:45 wierni zgromadzili się z proboszczem i siostrami na adoracji Najświętszego Sakramentu. Po błogosławieństwie sakramentalnym ponad 40 osób składało sobie życzenia i wypiło ciepłe, przygotowane napoje.