Kronika parafialna - kwiecień 2020

Zapoznaj się z wydarzeniami, które miały miejsce w tym miesiącu.

Kronika Parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach – kwiecień 2020

3 kwietnia – Odwiedziny domowe z sakramentami świętymi u starszych parafian są niemożliwe. Wskazują na to zapisy Dekretu Biskupa Gliwickiego z 25 marca i przepisy o izolacji społecznej.

5 kwietnia – Kolejną zawieszoną formą aktywności duszpasterskiej jest comiesięczna formacja rodzin należących do stowarzyszenia „Spotkania małżeńskie”. Spotkania będą wznowione po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

6 kwietnia – Parafia ubiega się o zawieszenia płatności ZUS dla pracowników etatowych oraz zgłasza ograniczenie możliwości realizacji projektu UE dotyczącego działalności społeczno, edukacyjno, kulturalnego z powodu zaistnienia siły wyższej.

9 - 11 kwietnia – Obrzędy Triduum Paschalnego w kościele parafialnym sprawowane są jedynie z udziałem sióstr zakonnych.

12 kwietnia – Uroczysta celebracja Zmartwychwstania Pańskiego sprawowana jest w kaplicy domowej w klasztorze sióstr. W kościele, przy Jezusie obecnym w Najświętszym Sakramencie przez prawie cały czas panuje pustka. Życzenia świąteczne dla Parafian mogą być opublikowane jedynie drogą internetową.

16 kwietnia – Zaplanowany w naszej Parafii wielkanocny konwent kapłanów naszego Dekanatu został odwołany.

18 kwietnia – Siostra Ariela, jako przedstawicielka naszej Parafii włączyła się w narodowe dzieło czytania Biblii. Wraz z innymi mieszkańcami naszej diecezji czytała fragment po fragmencie Ewangelię świętego Mateusza. Całość jest dostępna w Internecie.

19 kwietnia – Rodzice dzieci pierwszokomunijnych dowiadują się, że uroczystość ich dzieci odbędzie się 27 września.

20 kwietnia – W następstwie postanowień rządowych łagodzących reżim sanitarny, możliwe jest zaproszenie wiernych na Msze święte do kościoła parafialnego. Obowiązuje przelicznik powierzchni użytkowej kościoła. Wewnątrz świątyni może przebywać 26 uczestników modlitwy, na zewnątrz wierni powinni zachować bezpieczny dystans. Modlący się powinni mieć zakryte usta i nos.

25 kwietnia – Zaplanowany w naszej Parafii wielkanocny konwent Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej został odwołany.

26 kwietnia – W pierwszą niedzielę, po ponownym otwarciu kościoła w czterech Mszach świętych uczestniczy około 130 wiernych (w październiku, podczas dorocznego liczenia uczestników liturgii było obecnych około 1050 wiernych). Kolejne niedziele gromadzą: 3 maja – około 190 wiernych, 10 maja – około 220 wiernych, 17 maja – około 270 wiernych, 24 maja około 320 wiernych w kościele i wokół kościoła. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę i cierpliwie czekamy.

 

wstecz