Kronika parafialna - sierpień 2020

Zapoznaj się z wydarzeniami, które miały miejsce w tym miesiącu.

Kronika Parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach – sierpień 2020

8 sierpnia – Comiesięczna modlitwa w intencji rodzin w Sanktuarium Macierzyństwa Maryi gromadzi wiernych podczas Mszy świętej sprawowanej o godzinie 19:00, a następnie podczas Różańca.

14 sierpnia – Rozpoczynamy uroczystości odpustowe. W godzinach popołudniowych wierni są zaproszeni do uczestniczenia w sakramencie pokuty. O godzinie 19:00 odprawiamy wieczorną Mszę świętą wigilijną, zaś o godzinie 20:00 sprawujemy Nieszpory Maryjne, a następnie Różaniec ofiarowany za zmarłych połączony z procesją na cmentarz.

15 sierpnia – Dzień odpustu Wniebowzięcia NMP zachęca parafian oraz miłych gości naszej Parafii do uczestniczenia w przedpołudniowych Mszach świętych oraz w Nieszporach o Wniebowzięciu Maryi sprawowanych o godzinie 15:00. Liturgii przewodniczy oraz homilię głosi ojciec Jerzy Kuk MI ze Zbrosławic. W czasie liturgii zostają poświęcone wota dla Matki Bożej Zbrosławickiej, jedno wotum od ojca Jerzego Kuka za uratowanie życia po wypadku przy wycinaniu drzewa, drugie wotum to karawaka za uchronienie Parafii podczas wiosennej epidemii wirusowej. W uroczystościach biorą udział niemal wszyscy kapłani dekanatu pyskowickiego zebrani pierwszy raz po wielomiesięcznej izolacji epidemicznej. Barwnym urozmaiceniem odpustu są liczne stragany znajdujące się na ulicach Kościelnej i Wolności oraz wydarzenia festynowe przy Gminie Zbrosławice.

22 sierpnia – Zakończyliśmy prace konserwatorskie i renowacyjne przy głównej bramie kościoła. Stało się możliwe zachowanie i wyeksponowanie oryginalnego drewna, z którego wykonano drzwi. Odrzwia i główne elementy mocujące także pochodzą ze starych historycznych drzwi. Drzwi zostały zabezpieczone nowymi zamkami i sztabami. Za prace konserwatorskie i stolarskie dziękuję panu Ryszardowi Kozłowskiemu z Laryszowa.

24 sierpnia – Ministranci i Dzieci Maryi spędzają radosny dzień podczas wycieczki na Jurę Krakowsko Częstochowską. Mają okazję do zwiedzenia warowni w Ogrodzieńcu oraz małej wartowni rycerskiej na Górze Birów. Wydarzeniem duchowym jest Msza święta sprawowana na ołtarzu Wieczernika przy kaplicy Matki Bożej Skałkowej. Jest też czas na obiad w regionalnej „Karczmie Jurajskiej” w Podzamczu oraz zabawa w parku eksperymentów fizycznych, parku linowym, lunaparku, parku miniatur architektury i domu strachów, które umiejscowione są u stóp warowni.

25 sierpnia – Nasi Parafianie, panowie Jan Lepszy i Marian Twardawa, wykonują prace naprawcze przy białej murowanej bramie przed głównym wejściem do kościoła. Zostają zespojone pęknięcia w bramie oraz całość jest ponownie wygładzona i pomalowana.

 

wstecz