Kronika parafialna - styczeń 2020

Zapoanaj się z wydarzeniami, które miały miejsce w tym miesiącu.

Kronika Parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach – styczeń 2020

1 stycznia –  Nowy rok jest dniem uczczenia Maryi – Bożej Rodzicielki. Zarazem cały Kościół katolicki obchodzi dzisiaj Światowy Dzień Pokoju. W naszej Parafii zostało przygotowane nabożeństwo w oparciu o przesłanie Papieża Franciszka zawarte w Orędziu ogłaszanym corocznie na dzień tej uroczystości. Zawarte w nim zostały treści odwołujące się do braterstwa ludzi wszystkich kultur i wyznań, pojednania w duchu chrześcijańskim, przebaczenia i woli współdziałania, troski ekologicznej oraz pojednania w wymiarze sakramentalnym będącym darem Chrystusa dla wierzących.

1 - 31 stycznia –  Trwa wystawa prac plastycznych dzieci naszej Parafii. Dzieci wykonały ponad 300 ozdób choinkowych - serduszek wykonanych w różnych technikach plastycznych - które stanowią dekorację choinek w parafialnej stajence betlejemskiej.

2 stycznia Dzieci zaangażowane w Liturgicznej Służbie Ołtarza naszej Parafii podczas jednodniowej wycieczki łączą wzajemną integrację z radosnym aspektem wyjazdu. Wycieczka daje też sposobność do wypoczynku i rozrywki podczas seansu filmowego w kinie.

5 stycznia – Kolędowanie z chórami Canzona i Słowiczek. Zaproszeni goście - chórzyści z Tarnowskich Gór prowadzeni przez p. Adama Szeligę przedstawiają naszym Parafianom bogactwo katolickiej bożonarodzeniowej tradycji muzycznej. Koncert kolędowy ma znaczny walor duchowy i artystyczny.

6 stycznia Wychowawcy i uczniowie Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach przygotowali przedstawienie ukazujące wartość świętowania chrześcijańskiego w naszych, współczesnych rodzinach. Przedstawienie przeplatają kolędy i pastorałki wykonywane przez uczniów.

8 stycznia O godzinie 19:00 gromadzimy się na comiesięcznej Mszy świętej i Nabożeństwie w intencji Rodzin. W styczniu prosimy, aby osobom samotnie podejmującym macierzyństwo lub ojcostwo nigdy nie zabrakło miłości i motywacji do spełnienia swoich zadań; aby więzy bliższego i dalszego pokrewieństwa mobilizowały całe rodziny do wspierania samotnych matek i ojców; aby dzieci przyjmowały z wdzięcznością i posłuszeństwem wychowawczy trud spełniany przez samotnych ojców lub matki.

12 stycznia – Kolędowanie z duetem Duo Gloria. Młodzi wykonawcy, przedstawiają program słowno muzyczny pogłębiający nasze przeżywanie świąt Bożego narodzenia. Prosta, ascetyczna forma ekspresji muzycznej sprzyja pełnemu zadumy zrozumieniu treści, którą przekazuje sama Ewangelia.

19 stycznia – Kolędowanie z zespołem Niespasowani. Nasi młodzi Parafianie oraz Goście Parafii współtworzą zespół teatralno muzyczny, który tym razem wprowadza nas w świat przeżyć duchowych związanych z czasem świąt Bożego Narodzenia. Występ łączy w sobie także wspomnienie o zmarłym Proboszczu Romualdzie i stanowi wstęp do przeżywania w najbliższych dniach dnia babci i dnia dziadka.

19 stycznia – Począwszy od tego dnia Parafianie zapisują się na peregrynację kopii figury Matki Bożej Zbrosławickiej w domach. Podczas kazań zostali zachęceni do podjęcia domowej tygodniowej modlitwy w ramach peregrynacji.

20 stycznia – Parafialna Rada Duszpasterska podczas pierwszego w tym roku zebrania została zaznajomiona z planami duszpasterskimi i inwestycyjnymi na nowy rok. Została też przedstawiona propozycja Gminy Zbrosławice, aby wykorzystać dawny dom katechetyczny do zadań prowadzonych przez Gminę, co mogłoby wiązać się z modernizacją budynku. (rzeczoznawca budowlany ocenił konstrukcję budynku, jako niedostateczną do spełnienia funkcji obiektu użyteczności publicznej, wskazał na uszkodzenia stropów i murów zewnętrznych, co spowodowało rezygnację Gminy z realizacji współpracy).

 

 

 

 

wstecz