KAPŁANI, KTÓRZY POSŁUGIWALI W PARAFII ZBROSŁAWICE

Według "Kroniki Parafialnej" do 1610r. posługiwało w parafii 9 proboszczów, których imiona nie przetrwały do naszych czasów. W latach 1610-1629 kościół w Zbrosławicach był w rękach protestantów. Kościół przywrócono katolikom na mocy edyktu z 6 marca 1629r.

10. Ks. Adam Barankowitz (proboszcz) (1629-1651)

Proboszcz w Zbrosławicach od 16 marca 1629r. i Kamieńcu (rezydujący w Zbrosławicach). Posługiwał w Zbrosławicach do 1651r.

11. Ks. Walenty Klos (proboszcz) (1652-1685)

Urodzony w 1621r. w Gliwicach. Rozpoczynał studia w Ołomuńcu, Nysie i Pradze (studiów nie ukończył "bowiem mało pojmował"). Wyświęcony w 1645r. w Nysie. Wizytacja z 1679r. wystawia mu złą opinię - zaniedbanego pijaka o lekkich obyczajach, który sporadycznie głosił kazania i nie nauczał. Odesłany z parafii do domu księży emerytów w 1685r.

12. Ks. Tomasz Antoni Niemtzyk (proboszcz) (1685-1691)

Urodzony w Głogówku, studiował we Wrocławiu. Wyświęcony na diakona w marcu 1684r., na kapłana w czerwcu 1685r. w Nysie. Posługiwał jako wikariusz w Pyskowicach. W Zbrosławicach rozpoczął posługę proboszcza już w 1685r. Do 1687r. nawrócił jednego szlachcica i jednego chłopa. Zmarł w Zbrosławicach 24 grudnia 1691r. i tutaj został pochowany.

13. Ks. Tomasz Paweł Schnura (proboszcz) (1691-1715)

Urodzony w 1664r. w Toszku, studiował we Wrocławiu. Wyświęcony na diakona w grudniu 1688r., na kapłana w czerwcu 1689r. w Nysie. Wikariuszem był w Toszku. Posługiwał się językiem niemieckim, choć w wymowie był bardzo słaby. W Zbrosławicach posługiwał w latach 1691-1715. Wybudował nowe probostwo.

14. Ks. Andrzej Horoba (proboszcz) (1716-1728)

Urodzony w 1671r. w Kuźni Raciborskiej, studiował w Krakowie. Wyświęcony w 1700r. w Krakowie. W Zbrosławicach posługiwał jako proboszcz w latach 1716-1728. Eucharystię sprawował w parafii 4 razy w tygodniu. Utrzymywał na plebanii brata wraz z jego rodziną, z czego parafianie nie byli zadowoleni. W 1727r. wizytator nakazał mu oddalić brata.

15. Ks. Jan Aleksy Kudera (administrator) (1728)

Urodzony w 1669r. w Głogówku. Wyświęcony na diakona i kapłana w 1697r. we Wrocławiu. Administrator w Kamieńcu w latach 1706-1729. Tymczasowo sprawował posługę administratora w Zbrosławicach w 1728r. Reprezentował parafię na konwencie dekanalnym wiosną 1728r.

16. Ks. Józef Rossol /Rosali/ (administrator) (1729-1733)

Święcenia diakonatu przyjął we wrześniu 1726r., a kapłańskie w marcu 1727r. Administrator w Kamieńcu w latach 1729-1730. W Zbrosławicach administratorem przez cztery lata od 1729r. do 1733r. W 1733r. przeszedł na inną parafię. Zmarł w 1758r. w Janowitz.

17. Ks. Florian Evanetzki (administrator) (1734-1736)

Pochodził z Grodziszcz. Wyświęcony na diakona w grudniu 1722r., na kapłana w marcu 1723 w kaplicy domowej ks. bpa Sommerfelda we Wrocławiu. Administrator Sierot w latach 1727-1734, Kopienicy i Zbrosławic przez dwa lata 1734-1736.

18. Ks. Walenty Ignacy Rischeck (proboszcz) (1736-1765)

Wyświęcony w katedrze wrocławskiej w marcu 1734r. dla dóbr wioski Księży Las. Do Zbrosławic przybył z początkiem 1736r. i posługiwał jako proboszcz przez 29 lat. Z 1737r. pochodzi spisany przez niego inwentarz kościoła i parafii. Rozpoczął gruntowną przebudowę kościoła Zbrosławickiego. Pomagał mu duszpastersko w 1757r. ks. Antoni Janetzko (19.), wikariusz mieszkający w Miedarach, urodzony w 1731r., wyświęcony na subdiakona w marcu 1756r. Ks. Rischeck zmarł nagle w Zbrosławicach w 1765r. i tutaj został pochowany.

20. Ks. Mateusz Scholz (1765-1800)

Urodził się w 1732r. w Rozmierzy. Posługiwał jako proboszcz w Zbrosławicach przez 35 lat – 1765-1800. Kontynuator prac budowlanych przy kościele. Wybudował także nowe probostwo. Zmarł w grudniu 1800r. w Zbrosławicach i tutaj został pochowany.

21. Ks. Józef Barthusel (wikariusz, proboszcz, dziekan) (1799-1835)

Urodził się w 1772r. w Babicach. Święcenia diakonatu przyjął w marcu 1798r., a kapłańskie w kwietniu 1798r, we Wrocławiu. Skierowany do pracy duszpasterskiej w Zbrosławicach najpierw jako wikariusz w 1799r., a następnie jako proboszcz przez 35 lat w latach 1800-1835. W księgach metrykalnych odnajdujemy jego podpisy. Wspomagał go duszpastersko (1809-1810) franciszkanin o. Wacław Przemyski (22.). W okresie 1817-1830r. rezydentem w Zbrosławicach był ks. Eugeniusz Kreczmer (23.), urodzony 1751r., pomagał duszpastersko i udzielał sakramentów. Ks. Barthusel był również dziekanem dekanatu pyskowickiego. Umiera w Pyskowicach na zawał serca we wrześniu 1835r. Pochowany został w Zbrosławicach.

24. Ks. Franciszek Ormanin (administrator) (1835)

Urodził się w październiku 1810r. w Mikołowie. Świecenia kapłańskie przyjął w kwietniu 1835r. We wrześniu skierowany do Zbrosławic, gdzie posługiwał przez kilka tygodni administrując parafią. Proboszczem został w 1843r. w Mokrem i tam zmarł w 1863r.

25. Ks. Bucke (proboszcz) (1836)

Jako proboszcz Zbrosławic figuruje w jednym z pism landratury tarnogórskiej w 1836r.

26. Ks. Jerzy Ruski (1835-1839)

27. Ks. Franciszek Żurek (proboszcz) (1839-1872)

Urodził się w październiku 1807r. w Opolu. Wyświęcony w maju 1834r. Rozpoczął posługę proboszcza w Zbrosławicach 3 września 1839r. Wprowadził w parafii sobotnie nabożeństwo maryjne. Wybudował mur wokół terenu kościelnego, powiększył cmentarz. Był wicedziekanem dekanatu pyskowickiego. Wspomagali go duszpastersko kapłani: wikariusz w latach 1857-1862 - ks. Franciszek Cieślik (28.), urodzony w styczniu 1830r. w Opolu, wyświęcony na kapłana w czerwcu 1856r., zmarł w Mikulczycach w marcu 1895r.; wikariusz z Rept w latach 1868-1869 - ks. Józef Grünastel (29.), urodzony w grudniu 1839r., wyświęcony w czerwcu 1868r.; wikariusz z Wieszowy w latach 1870-1872 - ks. Franciszek Kirchniawy (30.), urodzony w październiku 1843r. w Witosławicach, wyświęcony w czerwcu 1870r., zmarł w grudniu 1911r. w Staniszczach Wielkich. W Zbrosławicach pochował swoją matkę Marię. Po śmierci w Zbrosławicach w listopadzie 1872r. pochowany w wybudowanej przez siebie kaplicy grobowej na zbrosławickim cmentarzu. Duszpastersko wspomagał także parafię duszpasterz z Bytomia w 1872r. – ks. Juliusz Bronder (31.), urodzony w Opolu w grudniu 1833r., wyświęcony w czerwcu 1857r.

32. Ks. Karol Nowak (administrator) (1872-1873)

Urodził się w styczniu 1838r. w Wiśniczu; święcenia kapłańskie przyjął w lipcu 1862r. Administratorem parafii w Zbrosławicach był w latach 1872-1873. Zmarł w styczniu 1881r.

33. Ks. Reinhold Paul (proboszcz, rezydent emeryt) (1873-1892)

Urodzony w Krapkowicach w październiku 1837r. Wyświęcony na kapłana w czerwcu 1864r., wikariusz w Poniszowicach, Białej i Głogówku. Posługę proboszcza w Zbrosławicach rozpoczął 4 września 1873r. Dbał o życie religijne parafian. W okresie kulturkampfu wielokrotnie więziony. Po zakończeniu proboszczowania w Zbrosławicach w sierpniu 1892r. posługiwał jako proboszcz w Łubowicach (1892-1899) i Reptach (1899-1904). Jako emeryt przez jakiś czas rezyduje w Zbrosławicach (1905-1908), a następnie w Tarnowskich Górach (1908-1911). Umiera w sierpniu 1911r. Pochowany został w Tarnowskich Górach.

34. Ks. Antoni Jan Duczek (wikariusz - administrator, proboszcz) (1892-1900)

Urodzony w czerwcu 1863r. w Pławniowicach. Wyświęcony we Wrocławiu w czerwcu 1889r. Wikariusz w Rozmierzy. W Zbrosławicach początkowo wikariuszem - administratorem, następnie od marca 1893r. - proboszczem. Znał też język polski. W 1893r. dokonał renowacji wnętrza i wstawił w kościele nowe witraże (zostały uszkodzone w roku 1945 na skutek wybuchu bomby). W 1895r. posługiwał 2212 katolikom w naszej parafii w skład, której wchodziły następujące wioski: Broslawitz Georgendorf, Gross Wilkowitz, Kempczowitz, Larischow i Miedary z Kopaniną. W 1896r. postawił i poświęcił kilka krzyży na terenie parafii. Zrezygnował z proboszczowania w 1900r. z powodu choroby. W latach 1899-1901 korzystał z pomocy wikariusza z Rept - ks. Ryszarda Wojtoka (35.), urodzonego we wrześniu 1873r., wyświęconego na kapłana w czerwcu 1899r., zmarłego w 1945r. w Żelaznej oraz wikariusza z Wieszowy - ks. Feliksa Komora (36.), urodzonego w styczniu 1875r., wyświęconego na kapłana w czerwcu 1899r., zmarłego w kwietniu 1952r. w Bytomiu Bobrku. Ks. Antoni Duczek w latach 1903-1914r. był proboszczem w Woli; jako kapelan sióstr zmarł w Pokoju w październiku 1948r. W 2023r. parafianie z proboszczem w czasie pielgrzymki nawiedzili jego grób w Pokoju.

37. Ks. Florian Sobotta (proboszcz, radca duchowny, rezydent emeryt) (1900-1954)

Urodzony we wrześniu 1870r. w Zakrzowie. Uczył się w Koźlu i Raciborzu, studiował we Wrocławiu. Wyświęcony na kapłana we Wrocławiu w czerwcu 1896r. Posługiwał w parafiach Miechowice, Pawłowice i Jastrzębie Zdrój Bzie (administrator od listopada 1898r.). W Zbrosławicach został proboszczem w lutym 1900r. i był w historii parafii najdłużej urzędującym proboszczem W latach 1903-1904 wybudował obecny budynek probostwa. Pożar, budowa i powstanie parafii w Miedarach, dwie wojny światowe. W pracy duszpasterskiej wspomagali go ks. Franciszek Wyrambik (38.), ks. Franciszek Nowak (39.), o. Tomasz Matyschok (40.), klaretyn, o. Jan Buhl (41.), klaretyn, o. Oskar Giesder (42.), klaretyn, ks. Henryk Czerwionka (43.), wikariusz, o. Piotr Warmons (44.), klaretyn, o. Dylla (45.), klaretyn, ks. Sikora (46.), wikariusz, ks. Segieth (47.), o. Jan Hollik (48.), wikariusz, klaretyn, ks. Wawrzyniec Grabowski (49.), katecheta, ks. Jerzy Heiny (50.), wikariusz, ks. Hubert Gidziella (51.), wikariusz, ks. Hubert Szdzuy (52.), wikariusz. Radca duchowny. Posługę proboszcza zakończył w 1954r. Zmarł w Zbrosławicach w grudniu 1956r. Pochowany na cmentarzu parafialnym.

pozostali kapłani w trakcie opracowania...

 

 

 

 

 

Ks. Alfons Rymer (1954-1986)

 

Urodzony w 1912 w Bottrop. W czasie wojny, w 1943 otrzymał święcenia w prywatnej kaplicy ks. kard. Teodora Innitzera w Wiedniu. W 1948 ukończył magisterskie studia rolnicze na uniwersytecie w Poznaniu. W 1954 był kuratusem przy katedrze w Opolu. W 1960 roku w czasie remontu kościoła wprowadził złocone sztukaterie i malunek na sklepieniu prezbiterium. W 1970 przebudował ołtarz po reformie Soboru Watykańskiego. W roku 1978 powiększył cmentarz. W 1979 zlecił naprawę organów, odnowił kruchtę kościoła i wykonał nowe konfesjonały, odrestaurował stacje drogi krzyżowej. W posłudze pomagali mu ks. Stiller, ks. Henryk Mitka, ks. Zbigniew Kowalski, ks. Reinhold Gallus i ks. Alojzy Politowski. Radca duchowny. Pochowany na cmentarzu parafialnym.

Ks. Werner Goriwoda (1986-2000)

Urodzony w 1942 w Mikulczycach. Wyświęcony w 1971 w Opolu. Posługiwał w Otmuchowie, Niemodlinie, Zabrzu, Gorzowie Śl. i Niwnicy. W 2000 wymienił instalację elektryczną kościoła i zlecił malowanie wnętrza. Zmarł w szpitalu 21.11.2022r. Pochowany na cemntarzu parafialnym.

Ks. Romuald Kokoszka (2000-2019)

Urodzony w 1960 w Kotulinie. Uczył się w technikum w Gliwicach, studiował w Nysie. Wyświęcony w 1986 w Opolu. Posługiwał w Opolu, Mikulczycach, Gliwicach i Bytomiu. Rozpoczął wydawanie miesięcznika "Parafianin". W roku 2005 zorganizował obchody 700 lecia Parafii. Zlecił całkowity remont budynku klasztornego. Zadbał o uporządkowanie otoczenia kościoła, remont kanalizacji deszczowej, brukowanych chodników i parkingów. W 2017 zaplanował całkowity remont budynku kościoła, zlecił wymianę dachu i naprawę spękanych murów i sklepień kościoła. Nagła choroba i śmierć nie pozwoliły mu na przeprowadzenie prac. Pochowany na cmentarzu parafialnym.

Ks. Marcin Gruszka (2019-2021)

Urodzony w 1971 w Gliwicach. Wyświęcony w 1997 w Gliwicach. Posługiwał w Mikulczycach, Zabrzu, Sośnicy, Gliwicach, Bytomiu-Karbiu, Łabędach i w Bytomiu-Suchej Górze. Kontynuował zaplanowany remont kościoła i pomyślnie ukończył go. Nagła i nieoczekiwana śmierć zakończyła jego posługę. Pochowany na cmentarzu parafialnym.