Modlitewnik DROGA DO NIEBA dostępny w kancelarii parafialnej

Informacje dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych

1. Nasze dzieci przygotowują się do spełniania przez całe swoje życie praktyk religijnych systematycznej spowiedzi i Komunii świętej. Przygotowanie nie jest ukierunkowane jedynie na dzień uroczystości pierwszokomunijnej.

2. Uroczystość Pierwszej Komunii świętej odbędzie się 11 maja 2025. Spowiedź święta i próby w kościele odbędą się w dniach poprzedzających.

3. Rodzice dbają o regularne uczestniczenie dzieci i całych rodzin w niedzielnych Mszach świętych. Dzieci uczestniczą w katechezie szkolnej, przychodzą na Msze święte szkolne (wtorki, godzina 17:00) i codziennie modlą się w swoich domach.

4. Upragnioną postawą każdego dziecka jest chrześcijańska dobroć i pobożność, włączenie w praktyki religijne, gorliwość w przygotowaniach i otwartość na wiedzę katechizmową.

5. Od rodziców oczekuje się świadectwa życia chrześcijańskiego, spełnienia obietnic chrzcielnych, wysiłku wychowawczego czyli: zainteresowania katechezą dzieci, zainteresowania praktykami w kościele, spełnienia wspólnych praktyk modlitewnych w domu, pomocy w nauce materiału katechizmowego w zakresie podanym przez księdza Proboszcza, włączenia w przygotowanie uroczystości.

6. Metryki chrzcielne dzieci ochrzczonych poza Zbrosławicami rodzice dostarczą do połowy listopada.

7. Role i zadania spełniane w dniu Pierwszej Komunii świętej zostaną przydzielone dla wszystkich, bez wyjątku, dzieci – aby każde czuło się tak samo zaangażowane.

8. W przygotowaniu świątyni parafialnej (sprzątanie i dekorowanie) będą uczestniczyć wszyscy rodzice.

9. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych proszeni są o złożenie daru na Parafię – szczegółowy cel zostanie zaproponowany przez Proboszcza.

10. Rodzice zadbają o wyposażenie dziecka w strój, różaniec i modlitewnik.

11. Dzieci pierwszokomunijne zwyczajowo uczestniczą w tzw. białym tygodniu, uroczystości Bożego Ciała, uroczystości Odpustowej i pielgrzymce.

12. Dzieci pierwszokomunijne są zaproszone do włączenia się w służbę ministrancką i dzieci Maryi.

Niech Bóg Wszechmogący Wam błogosławi
we wszystkich Waszych staraniach.

 

 

Załącznik 1
Materiał katechizmowy dla dzieci pierwszokomunijnych (dostępny w modlitewniku „Droga do nieba”)

Proszę o pomoc rodziców w nauce poniższych treści katechizmowych.

1. Sześć głównych prawd wiary.

2. Siedem sakramentów świętych.

3. Dwa przykazania miłości.

4. Dziesięć przykazań Bożych.

5. Pięć przykazań kościelnych.

6. Pięć warunków dobrej spowiedzi: rachunek sumienia, żal za grzechy, spowiedź szczera, mocne postanowienie poprawy, zadośćuczynienie Bogu i bliźnim.

7. Co to jest grzech ciężki: Grzech ciężki jest to zupełnie świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej. Grzech ciężki zostaje odpuszczony tylko podczas spowiedzi sakramentalnej.

8. Co to jest grzech lekki: Grzech lekki jest to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w małej rzeczy, lub w rzeczy ważnej, ale nie całkiem świadome i dobrowolne. Grzech lekki może być zgładzony przez szczery akt żalu.

9. Modlitwy: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Aniele Boży...

10. Pieśni: Com przyrzekł Bogu..., Już gościsz Jezu w sercu mym..., Kiedyś o Jezu..., Cześć Maryi, cześć i chwała...

Uwaga: Przygotowanie rachunku sumienia z pomocą modlitewnika „Droga do nieba” oraz formułka spowiedzi sakramentalnej będą uczone w ramach katechezy szkolnej w późniejszym terminie.

Załącznik 2
Formuła spowiedzi sakramentalnej

PENITENT (osoba spowiadająca się):

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

 

KAPŁAN: Na wieki wieków. Amen.

 

PENITENT czyniąc Znak Krzyża mówi:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

PENITENT: Rozpoczynając wyznanie grzechów:

Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem (-am): . . . . . . . . . . .

Pokutę zadaną wypełniłem (-am).

Grzechu nie zataiłem (-am).

Obraziłem (-am) Pana Boga następującymi grzechami: . . . . . . . . . . .

 

PENITENT: Na zakończenie mówi:

Więcej grzechów nie pamiętam,

za wszystkie serdecznie żałuję,

postanawiam się poprawić

proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

 

Następnie KAPŁAN poucza penitenta i wskazuje pokutę konieczną do wypełnienia

 

KAPŁAN udziela rozgrzeszenia:

Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy, w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 

PENITENT:

Amen.

 

KAPŁAN:

Wysławiajmy Pana bo jest dobry.

 

PENITENT:

Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

 

KAPŁAN pukając w konfesjonał:

Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

 

PENITENT odchodzi od konfesjonału.