Rok 2020

1 - 30 I - Konkurs plastyczny i wystawa prac plastycznych dzieci naszej Parafii (B.16.AS-01.0256)

 • Dzieci wykonały ponad 300 ozdób choinkowych - serduszek wykonanych w różnych technikach plastycznych - które stanowią dekorację choinek w parafialnej stajence betlejemskiej.

1 I - godz. 15:00 - Modlitwa o pokój w łączności z Papieżem Franciszkiem (B.16.AS-06.0163)

 • Cały Kościół katolicki obchodzi dzisiaj Światowy Dzień Pokoju. W naszej Parafii zostało przygotowane nabożeństwo w oparciu o przesłanie Papieża Franciszka zawarte w Orędziu ogłaszanym corocznie na dzień tej uroczystości. Zawarte w nim zostały treści odwołujące się do braterstwa ludzi wszystkich kultur i wyznań, pojednania w duchu chrześcijańskim, przebaczenia i woli współdziałania, troski ekologicznej oraz pojednania w wymiarze sakramentalnym będącym darem Chrystusa dla wierzących.

2 I - Wycieczka do Gliwic dla Liturgicznej Służby Ołtarza (B.16.AS-03.0046)

 • Dzieci zaangażowane w LSO naszej Parafii podczas jednodniowej wycieczki łączą wzajemną integrację z krajoznawczym aspektem wyjazdu. Wycieczka daje też sposobność do wypoczynku i rozrywki podczas seansu filmowego w kinie.

3 I - godz. 18:00 - Spotkanie przygotowujące młodzież do świadomego przyjęcia sakramentu bierzmowania (B.16.AS-05.0025)

 • Parafia podejmuje wysiłek kształtowania postaw młodzieży w duchu dojrzałości i odpowiedzialności chrześcijańskiej. Szczególnym czasem takiej formacji jest przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

5 I - godz. 15:00 - Kolędowanie z chórami Canzona i Słowiczek (B.16.AS-02.0510)

 • Zaproszeni goście - chórzyści z Tarnowskich Gór prowadzeni przez p. Adama Szeligę przedstawiają naszym Parafianom bogactwo katolickiej bożonarodzeniowej tradycji muzycznej. Koncert kolędowy ma znaczny walor duchowy i artystyczny.

6 I - godz. 15:00 - Nabożeństwo kolędowe z uczniami Naszej Szkoły (B.16.AS-02.0374)

 • Wychowawcy i uczniowie Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach przygotowali przedstawienie teatralne ukazujące wartość świętowania chrześcijańskiego w naszych, współczesnych rodzinach. Przedstawienie przeplatają kolędy i pastorałki wykonywane przez uczniów.

8 I - godz. 19:00 - Comiesięczne Nabożeństwo w intencji Rodzin (B.16.AS-08.0122)

 • Cykliczne nabożeństwo wieczorne jest okazją do modlitewnego spotkania Rodzin, które w ten sposób wyrażają wzajemną troskę o swój rozwój. Tematyka każdego miesiąca ukierunkowuje naszą uwagę na inne zagadnienie będące wyrazem dobrej woli postępu w duchowym wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. Wieczorne spotkanie składa się ze sprawowanej wspólnotowo Mszy świętej oraz nabożeństwa różańcowego. Czas spędzony w świątyni oraz jej otoczeniu daje też sposobność do podziwiania piękna Naszego Sanktuarium w ramach nocnego zwiedzania.

12 I - godz. 15:00 - Kolędowanie z duetem Duo Gloria (B.16.AS-02.0252)

 • Młodzi wykonawcy, duet Deo Gloria, przedstawiają program słowno muzyczny pogłębiający nasze przeżywanie świąt Bożego narodzenia. Prosta, ascetyczna forma ekspresji muzycznej sprzyja pełnemu zadumy zrozumieniu treści, którą przekazuje sama Ewangelia.

19 I - godz. 15:00 - Kolędowanie z zespołem Niespasowani (B.16.AS-02.0457)

 • Nasi parafianie od kilku lat współtworzą zespół muzyczny Niespasowani, który poczas prób i warsztatów przygotowuje wiele przedstawień, koncetów i nabożeństw, które łączą piękno muzyki z głębią duchowości. Tym razem prezentują szerokiemu gronu mieszkańców naszej Parafii program muzyczny złożony z kolęd i pastorałek.

20 I - godz. 19:00 - Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (B.16.AS-05.0021)

 • Grono osób współodpowiedzialnych za funkcjonowanie wspólnoty parafialnej spotyka się systematycznie aby włączyć się w bieżące zadania duszpasterskie. Każde spotkanie ma też wymiar formacyjny.

31 I - Zwiedzanie indywidualne połączone z nawiedzeniem Sanktuarium (B.16.AS-10.0639)

 • Wizyty osób odwiedzających indywidualnie nasz kościół w miesiącu styczniu łączą doznania duchowe podczas modlitwy i uczestniczenia w nabożeństwach i koncertach z doznaniami estetycznymi powiązanymi z oglądaniem stajenki betlejemskiej i świątecznego wystoju kościoła.

2 II - Spotkanie i wspólne świętowanie Dnia Życia Konsekrowanego z gośćmi naszej Parafii - Siostrami ze Zgromadzenia Opatrzności Bożej (B.16.AS-02.975)

 • Goście Parafii - Siostry przybyłe z Misji Katolickiej z Kamerunu oraz z domu formacyjnego w Grodzisku Mazowieckim zaprezentowały Parafianom specyfikę swojej posługi wraz z zachętą do duchowego i materialnego wsparcia misji. Siostry zarazem koncertowały, przygotowując oprawę muzyczną liturgii.

2 II - godz. 15:00 - Wystawa i prezentacja fotografii z Misji Katolickiej w Essiengbot (Kamerun) (B.16.AS-01.0118)

 • Zaprezentowane fotografie tworzyły bardzo interesującą całość wraz ze słowami prelegantki, która obszernie objaśniła skalę zaangażowania misjonarzy w dziełach duszpasterskich, edukacyjnych i medycznych.

2 II - godz. 17:00 - Warsztaty formacyjne dla małżonków i animatorów Stowarzyszenia "Spotkania Małżeńskie" (B.16.AS-07.0029)

 • Proboszcz Parafii posługuje jako duszpasterz diecezjalny Stowarzyszenia "Spotkania Małżeńskie". Animatorzy tego stowarzyszenia systematycznie uczestniczą w warsztatach formacyjnych. Parafia w Zbrosławicach jest gospodarzem takich warsztatów.

7 II - godz. 18:00 - Spotkanie przygotowujące młodzież do świadomego przyjęcia sakramentu bierzmowania (B.16.AS-05.0025)

 • Parafia podejmuje wysiłek kształtowania postaw młodzieży w duchu dojrzałości i odpowiedzialności chrześcijańskiej. Szczególnym czasem takiej formacji jest przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

8 II - godz. 16:00 - Wyjazd naszych ministrantów na turniej piłkarski Liturgicznej Służby Ołtarza (B.16.AS-03.0044)

 • Ministranci starsi naszej Parafii tworzą dobrze zgraną i skuteczną drużynę piłki nożnej. Nasz zespół zwyciężył w turnieju dekanatu pyskowickiego i w miesiącu marcu będzie reprezentować dekanat w turnieju diecezjalnym.

8 II - godz. 19:00 - Comiesięczne Nabożeństwo w intencji Rodzin (B.16.AS-08.0157)

 • Cykliczne nabożeństwo wieczorne jest okazją do modlitewnego spotkania Rodzin, które w ten sposób wyrażają wzajemną troskę o swój rozwój. Tematyka każdego miesiąca ukierunkowuje naszą uwagę na inne zagadnienie będące wyrazem dobrej woli postępu w duchowym wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. Wieczorne spotkanie składa się ze sprawowanej wspólnotowo Mszy świętej oraz nabożeństwa różańcowego. Czas spędzony w świątyni oraz jej otoczeniu daje też sposobność do podziwiania piękna Naszego Sanktuarium w ramach nocnego zwiedzania.

11 II - godz. 7:00 - Światowy Dzień Chorego (B.16.AS-07.0080)

 • W łączności z Papieżem Franciszkiem i całym Kościołem w naszej Parafii modlimy się dzisiaj z chorymi i w intencji chorych.

26 II - 1 III - Rekolekcje wielkopostne przygotowane i przeprowadzone przez ks. Pawła Kosowskiego SDB ze Staniątek (B.16.AS-05.0943)

 • Rekolekcje wielkopostne tworzą rozbudowany cykl spotkań tematycznych, przygotowanych w tym roku przez ks. Pawła Kosowskiego, salezjanina, przeznaczonych dla poszczególnych grup współtworzących całą naszą Parafię. Przeprowadzane kilkakrotnie w ciągu każdego dnia konferencje, czuwania medytacyjno modlitewne, nabożeństwa i indywidualne spotkania poradnictwa duchowego tworzą wszechstronną odpowiedź na potrzeby duchowe wyrażane przez mieszkańców Zbrosławic, Ptakowic i Wilkowic.

27 i 28 II - godz. 17:10 – Wystawa obrazków ilustrujących tematykę spotkań dzieci z rekolekcjonistą (B.16.AS-01.0041 – dwie wystawy)

Rekolekcjonista poprosił, by dzieci po zakończeniu każdego dnia rekolekcji wykonały w domu ilustracje do nauk rekolekcyjnych, które to prace zostaną zaprezentowane w formie małej wystawy. takie wystawy zostały przygotowane dwa razy.

28 II - godz. 17:10 - Nabożeństwo pasyjne "Droga krzyżowa" przygotowane w formie warsztatów dla uczniów szkoły w Zbrosławicach (B.16.AS-07.0125)

 • Rekolekcjonista zaprosił do współprzygotowania parafialnej Drogi krzyżowej uczniów szkoły. Efektem wspólnej pracy było zaprezentowane dorosłym nabożeństwo, w którym występowały dzieci.

29 II - Zwiedzanie indywidualne połączone z nawiedzeniem Sanktuarium (B.16.AS-10.0380)

 • Wizyty osób odwiedzających indywidualnie nasz kościół w miesiącu lutym łączą doznania duchowe podczas modlitwy wielkopostnej z zainteresowaniem konferencjami rekolekcyjnymi. Zajęcia te przyciągają nie tylko mieszkańców naszych trzech miejscowości, ale także gości naszej wspólnoty.

1 i 8 III - godz. 14:15 - Nabożeństwa pasyjne "Gorzkie żale" z konferencjami ascetycznymi przygotowanymi przez o. Tomasza Siłucha CMF (B.16.AS-06.0186)

 • Zakorzenione w tradycji polskiej nabożeństwo Gorzkich żali daje sposobność do modlitewnego i medytacyjnego włączenia się wiernych w śpiewy tworzące spuściznę liturgiczną minionych wieków, z czasem refleksji podczas konferencji ascetycznych będących integralną częścią tej modlitwy. Cykl spotkań przewidziany również na kilka kolejnych niedziel musiał zostać skrócony z powodu gwałtownie rozwijającej się pandemii wirusa SARS-CoV-2 i zdecydowanych zaleceń sanitarnych polskiego rządu.

1 III - godz. 17:00 - Warsztaty formacyjne dla małżonków i animatorów Stowarzyszenia "Spotkania Małżeńskie" (B.16.AS-07.0027)

 • Proboszcz Parafii posługuje jako duszpasterz diecezjalny Stowarzyszenia "Spotkania Małżeńskie". Animatorzy tego stowarzyszenia systematycznie uczestniczą w warsztatach formacyjnych. Parafia w Zbrosławicach jest gospodarzem takich warsztatów.

2 III - 5 IV - Konkurs plastyczny i wystawa prac plastycznych dzieci naszej Parafii (B.16.AS-01.0254)

 • Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach zostali zaproszeni do udziału w konkursie plastycznym, wykonywanym w dowolnej technice plastycznej, na przedstawienie jednej, wybranej stacji Drogi krzyżowej (zgodnie z katolicką tradycją ikonograficzną). Od 12 IV dzieci swoją pracę kontynuują w domach w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych na czas trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2 .

6 i 13 III - godz. 17:10 - Nabożeństwa pasyjne "Droga krzyżowa" dla ogółu mieszkańców Parafii w Zbrosławicach (B.16.AS-06.0160)

 • Nabożeństwo Drogi krzyżowej bazuje na rozważaniach konfrontujących historyczny opis ukrzyżowania Jezusa Chrystusa z przeżyciami współczesnego człowieka. Cykl modlitewny przewidziany również na kilka kolejnych piątków musiał zostać skrócony z powodu gwałtownie rozwijającej się pandemii wirusa SARS-CoV-2 i zdecydowanych zaleceń sanitarnych polskiego rządu.

6 III - godz. 18:00 - Spotkanie przygotowujące młodzież do świadomego przyjęcia sakramentu bierzmowania (B.16.AS-05.0025)

 • Parafia podejmuje wysiłek kształtowania postaw młodzieży w duchu dojrzałości i odpowiedzialności chrześcijańskiej. Szczególnym czasem takiej formacji jest przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

8 III - godz. 19:00 - Comiesięczne Nabożeństwo w intencji Rodzin (B.16.AS-08.0151)

 • Cykliczne nabożeństwo wieczorne jest okazją do modlitewnego spotkania Rodzin, które w ten sposób wyrażają wzajemną troskę o swój rozwój. Tematyka każdego miesiąca ukierunkowuje naszą uwagę na inne zagadnienie będące wyrazem dobrej woli postępu w duchowym wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. Wieczorne spotkanie składa się ze sprawowanej wspólnotowo Mszy świętej oraz nabożeństwa różańcowego. Czas spędzony w świątyni oraz jej otoczeniu daje też sposobność do podziwiania piękna Naszego Sanktuarium w ramach nocnego zwiedzania.

8 III - 19 V - Spotkania dla narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa (B.16.AS-05.0027)

 • Parafia organizuje doroczny cykl spotkań z naukami dla narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa. Spotkania obejmują zajęcia warsztatowe z duszpasterzem oraz diecezjalną doradczynią życia rodzinnego. Tegoroczny cykl spotkań został rozciągnięty w czasie. Spotkania stały się niemożliwe do przeprowadzenia w okresie ograniczeń związanych ze stanem epidemicznym. Zajęcia były kontynuowane w maju.

10 III - godz. 16:00 - Uroczystość bierzmowania dla młodzieży naszej Parafii - Pyskowice, kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy (B.16.AS-03.0110)

 • Młodzież przygotowywana w ramach comiesięcznych spotkań formacyjnych w Parafii może przystąpić do sakramentu bierzmowania. Dostępuje tej godności podczas uroczystej liturgii sprawowanej pod przewodnictwem Ks. Bp Jana Kopca w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach. W wyjeździe do Pyskowic młodzież uczestniczy wraz ze swoimi świadkami, rodzicami, krewnymi i przyjaciółmi.

14 III - Niemal wszystkie formy funkcjonowania Parafii zostają wstrzymane na czas nieokreślony w związku zaleceniami sanitarnymi związanymi z zagrożeniem epidemicznym wirusa SARS-CoV-2 na terenie całego kraju. Parafia podporządkowuje się poleceniom Ministra Zdrowia RP z dnia 14 III 2020 oraz Dekretowi Biskupa Diecezji Gliwickiej z dnia 14 III 2020. Zaistniała na terenie całego kraju sytuacja sanitarna może zakłócić wskaźnik produktu powiązany z projektem WND-RPSL.05.03.01-24-05C6/17-003: "Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok]".

31 III - Zwiedzanie indywidualne połączone z nawiedzeniem Sanktuarium (B.16.AS-10.0109)

 • Wizyty osób odwiedzających indywidualnie nasz kościół w miesiącu lutym pozwalają naszym gościom uczestniczyć w misteriach wielkopostnych. Liczba odwiedzin po 14 marca spadła do zera, od tego dnia w Polsce obowiązują przepisy dotyczące izolacji i zachowania dystansu społecznego, zabraniające nieuzasadnionego przemieszczania i gromadzenia się.

18 IV - Udział Parafii w "Narodowym czytaniu Biblii". (B.16.AS-07.0049)

 • Siostra Ariela została włączona w ogólnokrajowy program "Narodowego czytania Biblii". W Diecezji Gliwickiej został przygotowany film z pełnym tekstem Ewangelii wg św. Mateusza, w którym rolę lektorów spełniają przedstawiciele różnych parafii naszego Kościoła lokalnego. Z racji nasilenia ograniczeń sanitarnych w Polsce cały program został zrealizowany zdalnie dzięki łączności internetowej. Film jest dostępny w Internecie.

18 IV – Konkurs prac plastycznych towarzyszących „Narodowemu czytaniu Biblii” (B.16.AS-01.0049)

 • Ewangelia świętego Mateusza zainspirowała 48 uczestników do wykonania prac plastycznych będących ilustracjami do wybranych fragmentów biblijnych.

30 IV - Zwiedzanie indywidualne połączone z nawiedzeniem Sanktuarium (B.16.AS-10.0000)

 • Brak wizyt

1 – 31 V - godz. 17:00 – Maryjne nabożeństwa majowe (B.16.AS-05.0611)

 • Polska tradycja katolicka zaprasza wiernych na codzienne spotkania modlitewne w ramach maryjnych nabożeństw majowych. Stanowią one szkołę systematycznej modlitwy oraz pozwalają na lepsze zrozumienie maryjnego rysu pobożności katolickiej. Praktyka ukierunkowana jest na dzieci i młodzież.

8 V - godz. 19:00 - Comiesięczne Nabożeństwo w intencji Rodzin (B.16.AS-08.0033)

 • Majowe nabożeństwo sanktuaryjne odprawiane w intencji rodzin, poświęcone jest tym wszystkim, którzy uczą się tworzenia relacji służących okazywaniu wzajemnej miłości, w warunkach ciągłego przebywania ze sobą wynikającego z obowiązku przebywania w domu w czasie zagrożenia epidemicznego.

17 V - godz. 6:30 – 12:30 – Audycja prezentująca dorobek intelektualny i duchowy św. Jana Pawła II (B.16.AS-05.0270)

 • W niedzielę poprzedzającą setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II czas pomiędzy Mszami świętymi wypełnia audycja opracowana przez Parafian, przypominająca najważniejsze wypowiedzi nauczania papieskiego, które mogliśmy usłyszeć podczas licznych pielgrzymek do Polski. Także nauczanie homiletyczne podczas Mszy świętych nawiązuje do nauczania papieskiego.

18 – 30 V – Konkurs plastyczny w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II (B.16.AS-01.0246)

 • Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach podejmujący naukę zdalną w domach uczestniczą w konkursie plastycznym wykonywanym w dowolnej technice twórczej, którego zadaniem jest upamiętnienie postaci i działalności naszego rodaka – św. Jana Pawła II.

24 V - godz. 15:00 - Nabożeństwo majowe z udziałem Chóru ze Zbrosławic (B.16.AS-02.0085)

 • Zaproszeni goście - chórzyści ze Zbrosławic wraz z osobami modlącymi się na tradycyjnym nabożeństwie majowym będą wykonywać pieśni kościelne ku czci NMP. Tak zaaranżowane nabożeństwo łączy walory duchowe i artystyczne.

26 V - godz. 17:00 – Msza święta w pierwszą rocznicę śmierci księdza Romualda Kokoszki (B.16.AS-02.0450)

 • Spotkanie modlitewne jest wyrazem wdzięczności i łączności duchowej z wieloletnim Proboszczem parafii zbrosławickiej. Msza jest przeżyciem duchowym oraz okazją do wspomnienia wszechstronnej aktywności zmarłego duszpasterza – także tej, która była powiązana z troską o świątynię i realizowaniem projektu mającego na celu zwiększenie atrakcyjności zbrosławickiego Sanktuarium.

31 V - Zwiedzanie indywidualne połączone z nawiedzeniem Sanktuarium (B.16.AS-10.0074)

 • W maju stopniowo odradza się ruch pielgrzymkowy związany z Sanktuarium Macierzyństwa Maryi oraz Szlakiem św. Jakuba. Przyczynkiem do nawiedzania naszej Parafii są codzienne nabożeństwa maryjne tradycyjnie odprawiane w maju w kościołach katolickich.

1 VI – Odpust sanktuaryjny Matki Bożej Zbrosławickiej (B.16.AS-04.0555)

 • Tradycyjnie, w dniu święta Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła świętujemy odpust w Sanktuarium Macierzyństwa Maryi w Zbrosławicach. Liczni Parafianie i Goście uczestniczą w tej uroczystości, która jest jednym z najradośniejszych świąt na naszym terenie. Uczestnicy liturgii mogą też korzystać z przygotowywanej, jak co roku, oferty straganowej.

6 VI – Pomoc materialna Parafii zbrosławickiej dla misji katolickich w Kamerunie (B.16.AS-07.0119)

 • Liczne grono Parafian włączyło się w gromadzenie pomocy materialnej, przede wszystkim medycznej, dla placówki misyjnej w Essingebot w Kamerunie. Ponad 1 m3 niezbędnych na misjach przyborów zostaje przetransportowany do Wrocławia, gdzie kompletuje się kontener z darami dla wielu placówek katolickich w środkowej Afryce.

8 VI – Comiesięczne Nabożeństwo w intencji Rodzin (B.16.AS-08.0090)

 • Czerwcowa modlitwa w intencji rodzin w naszym Sanktuarium ofiarowana jest w intencji seniorów. Modlimy się za starszych Parafian: abyśmy sami uczyli się zrozumienia dla godnego przeżywania starości; aby nasi seniorzy doznawali ulgi w swoich chorobach, cierpieniach oraz ograniczeniach ciała i ducha; aby w naszych rodzinach była zachowana więź między pokoleniami.

10 VI – Prace plastyczne, florystyczne i dekoratorskie związane z przygotowaniem ołtarzy na Boże Ciało (B.16.AS-01.0011)

 • Szczególną formą warsztatów plastycznych, florystycznych i dekoratorskich jest przygotowanie wystroju uroczystości Bożego Ciała – w polskiej tradycji kościelnej te dekoracje są wyjątkowo okazałe. Nadzór artystyczny nad pracami sprawowała SM Dagmara CSDP.

11 VI - godz. 9:00 – Procesja uroczystości Bożego Ciała (B.16.AS-03.0425)

 • Uroczystość Bożego Ciała jest praktyką katolicką ukierunkowaną na świadectwo postawy chrześcijańskiej wobec otaczającego świata. Wyjście ze świątyni w stronę Zbrosławic jest zaproszeniem dla nowych osób do zintegrowania się ze wspólnotą katolicką. Tegoroczna procesja eucharystyczna jest też widomym znakiem powrotu wspólnoty Parafian do zwyczajnego funkcjonowania po najbardziej nasilonej fazie zagrożenia epidemicznego.

21 VI - godz. 15:00 – Zwyczajowy odpust Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wilkowicach (B.16.AS-04.0120)

 • Mniejsze, lokalne wspólnoty naszych Parafian i gości Parafii dwa razy w roku świętują w swoich wioskach. W czerwcu wychodzimy z naszej świątyni w stronę Wilkowic. Wspólny obchód uroczystości kościelnej Najświętszego Serca Pana Jezusa zgromadził wilkowicką część Parafii wraz ze szczególną pomocą aktywnych w tej wiosce sołtysa oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej. Uczestnicy odpustu mogli też skorzystać ze straganowego słodkiego poczęstunku.

28 VI – Błogosławieństwo i modlitwa w intencji uczestników ruchu drogowego, poświęcenie pojazdów, kwesta wspomagająca misjonarzy (B.16.AS-05.0680)

 • Rozpoczynające się wyjazdy wakacyjne oraz bliska perspektywa święta św. Krzysztofa zachęcają katolików do zastanowienia się nad zagadnieniem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W tym dniu pouczenie homiletyczne służy wzajemnemu uwrażliwieniu wszystkich przemieszczających się po drogach. Ponadto zostają pobłogosławieni piesi, kierowcy i pasażerowie oraz są poświęcone wszelkie pojazdy. Kierowcy swoimi datkami wspomagają zakup środków transportu dla misjonarzy.

30 VI – 7 VII – Rekolekcje dla małżeństw i rodzin współorganizowane przez księdza Proboszcza i Stowarzyszenie „Spotkania małżeńskie” (B.16.AS-07.0147)

 • Dom świętej Teresy z Lisieux w Rabce jest miejscem organizowania corocznych rekolekcji dla małżeństw i rodzin. Organizatorami są, ksiądz Proboszcz zbrosławickiej Parafii oraz Stowarzyszenie „Spotkania małżeńskie”. W ciągu ośmiu dni odbywają się szkolenia, zajęcia warsztatowe oraz formacja duchowa ukierunkowana na małżonków. Jest to także czas radosnego wypoczynku całych rodzin oraz zwiedzania gór i rejonu nowotarskiego. Opisywane poniżej wydarzenia z dni 1 – 6 VII towarzyszące zasadniczemu ciągowi rekolekcyjnemu dotyczą tej samej współorganizacji Parafii Zbrosławice i Stowarzyszenia „Spotkania małżeńskie”, są jednak dodatkowym zaangażowaniem wykraczającym poza warsztatowe zajęcia rekolekcyjne.

30 VI – Zwiedzanie indywidualne połączone z nawiedzeniem Sanktuarium (B.16.AS-10.0488)

 • Czerwcowe imprezy, dwa odpusty, uroczystość Bożego Ciała i inne okazje sprzyjają nasileniu ruchu turystycznego i wzrostowi odwiedzin. Parafia zaprasza do indywidualnego i grupowego zwiedzania.

1 VII – Wycieczka górska na Grzebień i Królewską Górę (B.16.AS-03.0103)

 • Rodziny współuczestniczące w rekolekcjach „Spotkań małżeńskich” obierają jeden z kierunków turystycznych w okolicach Rabki, wychodzą na okoliczne szczyty Grzebień i Królewska Góra.

2 VII – Skupienie z sakramentalną pokutą i pojednaniem (B.16.AS-06.0059)

 • Niezależnie od cyklu zajęć rekolekcyjnych i warsztatowych jeden wieczór jest poświęcony głębszej refleksji duchowej. Młodzież i dorośli uczestnicy rekolekcji chętnie włączają się w taką formę pracy.

3 VII – Wycieczka górska na Maciejową (B.16.AS-03.0111)

 • Tym razem celem wędrówki górskiej jest schronisko górskie na Hali Maciejowej w masywie Turbacza.

4 VII – Wycieczka zabytkowym pociągiem z Rabki do Mszany (B.16.AS-03.0108)

 • Skansen kolejowy w Chabówce umożliwia indywidualne zwiedzanie ekspozycji zabytkowego taboru kolejowego oraz przejażdżki pociągiem parowym. Uczestnicy rekolekcji chętnie korzystają z tych atrakcji

4 VII – Rodzinne zawody sportowe (B.16.AS-07.0143)

 • Rodziny współuczestniczące w rekolekcjach włączają się w wieczorne zawody sportowe z dyscyplinami przewidzianymi dla dorosłych i dzieci.

5 VII – Udział w wieczorze koncertowym w Parku zdrojowym w Rabce (B.16.AS-03.0090)

 • Niedzielny wieczór sprzyja wypoczynkowi oraz radosnemu spędzaniu czasu. Uczestnicy rekolekcji chętnie korzystają z takiej formy rekreacji.

6 VII – Wycieczka górska na Luboń Wielki (B.16.AS-03.0072)

 • Innym atrakcyjnym kierunkiem wycieczkowym jest Luboń Wielki dominujący nad Rabką i ukazujący okazałe panoramy. Góra wymaga większego wysiłku fizycznego.

6 VII – Pogodny wieczór przy ognisku (B.16.AS-03.0085)

 • Wszystkie wydarzenia rekolekcyjne służyły wzajemnej integracji, także ostatni wieczór i noc rekolekcyjna pozwalają na wspólne biesiadowanie przy wielkim ognisku.

8 VII – godz. 19:00 - Nabożeństwo sanktuaryjne w intencji rodzin (B.16.AS-08.0095)

 • Wakacyjny wieczór sprzyja modlitwie w otoczeniu naszej świątyni. Msza odprawiana w kościele oraz Różaniec na zewnątrz pozwalają na pełne wykorzystanie duchowego i kulturowego waloru restaurowanego Sanktuarium.

26 VII - godz. 15:00 – Zwyczajowy odpust świętej Anny w Ptakowicach (B.16.AS-04.0172)

 • Mniejsze, lokalne wspólnoty naszych Parafian i gości Parafii dwa razy w roku świętują w swoich wioskach. W lipcu wychodzimy z naszej świątyni w stronę Ptakowic. Wspólny obchód uroczystości kościelnej świętej Anny zgromadził ptakowicką część Parafii. Uczestnicy odpustu mogli też skorzystać ze straganowego słodkiego poczęstunku.

31 VII – Zwiedzanie indywidualne połączone z nawiedzeniem Sanktuarium (B.16.AS-10.0378)

 • Wakacje sprzyjają nasileniu ruchu turystycznego i wzrostowi odwiedzin. Szczęśliwie na pielgrzymie szlaki powracają wędrowcy do Santiago de Compostela oraz innych, także naszego, Sanktuariów.

8 VIII – godz. 19:00 - Nabożeństwo sanktuaryjne w intencji rodzin (B.16.AS-08.0115)

 • Comiesięczna modlitwa w intencji rodzin w Sanktuarium Macierzyństwa Maryi gromadzi wiernych podczas Mszy świętej sprawowanej o godzinie 19:00, a następnie podczas Różańca.

14 VIII – Wigilia uroczystości odpustowych czyli modlitewne czuwanie i skupienie przed uroczystością Wniebowzięcia NMP (B.16.AS-07.0175)

 • W godzinach popołudniowych wierni są zaproszeni do uczestniczenia w sakramencie pokuty. O godzinie 19:00 odprawiamy wieczorną Mszę świętą wigilijną, zaś o godzinie 20:00 sprawujemy Nieszpory Maryjne, a następnie Różaniec ofiarowany za zmarłych połączony z procesją na cmentarz..

15 VIII – Obchody odpustowe w naszej Parafii iw Gminie Zbrosławice (B.16.AS-04.1350)

 • Parafianie i Goście naszej Parafii zaproszeni są do uczestniczenia w trzech przedpołudniowych Mszach świętych oraz w Nieszporach o Wniebowzięciu Maryi sprawowanych o godzinie 15:00. Liturgii przewodniczy oraz homilię głosi ojciec Jerzy Kuk MI ze Zbrosławic. W czasie liturgii zostają poświęcone wota dla Matki Bożej Zbrosławickiej, jedno wotum od ojca Jerzego Kuka za uratowanie życia po wypadku przy pracy, drugie wotum to karawaka za uchronienie Parafii podczas wiosennej epidemii wirusowej. W uroczystościach biorą udział niemal wszyscy kapłani dekanatu pyskowickiego zebrani pierwszy raz po wielomiesięcznej izolacji epidemicznej. Barwnym urozmaiceniem odpustu są liczne stragany znajdujące się na ulicach Kościelnej i Wolności oraz wydarzenia festynowe przy Gminie Zbrosławice.

24 VIII – Wycieczka dzieci i młodzieży na Jurę Krakowsko Częstochowską (B.16.AS-03.0076)

 • Dzieci i młodzież naszej Parafii spędzają radosny dzień podczas wycieczki na Jurę Krakowsko Częstochowską. Mają okazję do zwiedzenia warowni w Ogrodzieńcu oraz małej wartowni rycerskiej na Górze Birów. Wydarzeniem duchowym jest Msza święta sprawowana na ołtarzu Wieczernika przy kaplicy Matki Bożej Skałkowej. Jest też czas na obiad w regionalnej „Karczmie Jurajskiej” w Podzamczu oraz zabawa w parku eksperymentów fizycznych, parku linowym, lunaparku, parku miniatur architektury i domu strachów, które umiejscowione są u stóp warowni.

31 VIII – Zwiedzanie indywidualne połączone z nawiedzeniem Sanktuarium (B.16.AS-10.0782)

 • Sierpień, czas wakacji oraz uroczystości odpustowe, sprowadzają licznych turystów i pielgrzymów do Zbrosławic. Tradycyjne formy świętowania, barwne obchody religijne, targowisko straganów z regionalnym asortymentem i pełna humoru zabawa gromadzą największe od wiosennego nasilenia pandemii rzesze uczestników.

6 IX – Uroczystości religijne z okazji Dożynek (B.16.AS-09.1250)

 • Sprawując liturgię Mszy świętych dziękujemy Bogu za urodzaj i zebrane plony tego roku. Rolników naszej Parafii przy ołtarzu reprezentują Państwo Grobarczykowie ze Zbrosławic. Dożynkowy wystrój kościoła jest współtworzony przez Parafię i miejscową społeczność rolników. Wśród uczestników dożynek jest wielu gości z kraju i zagranicy – są to częstokroć dawni mieszkańcy Zbrosławic.

 

5-6 IX – Dramatalia – Dni Zbrosławic organizowane przy Urzędzie Gminy z okazji uroczystości dożynkowej  (B.16.AS-09.0520)

 • Uzupełnieniem religijnego obchodu Dożynek są zabawy zorganizowane przy Urzędzie Gminy. W tym roku Dramatalia przybierały trochę skromniejszą postać w związku z ograniczeniami sanitarnymi dla imprez masowych. Nie było także oficjalnych gości zagranicznych – przedstawicieli gmin partnerskich z Francji, Niemiec, Węgier i Włoch.

6 IX – godz. 16:00 Formacja animatorów grup małżeńskich w ramach Stowarzyszenia „Spotkania Małżeńskie” (B.16.AS-07.0023)

 • Proboszcz Parafii posługujący jako duszpasterz diecezjalny Stowarzyszenia "Spotkania Małżeńskie" zaprasza na pierwsze po wakacjach spotkanie animatorów małżeńskich. Animatorzy tego stowarzyszenia systematycznie uczestniczą w warsztatach formacyjnych, a następnie w różnych wspólnotach służą pomocą dla małżonków doświadczających zagubienia lub kryzysu w swoich związkach.

8 IX – Msze szkolne w Parafii oraz formacja dzieci i młodzieży – kandydatów do sakramentów Komunii świętej i bierzmowania. (B.16.AS-05.0085)

 • Parafia podejmuje wysiłek kształtowania postaw młodzieży w duchu dojrzałości i odpowiedzialności chrześcijańskiej. Szczególnym czasem takiej formacji jest przygotowanie kandydatów do bierzmowania i Komunii świętej. Wraz z pierwszą po wakacjach Mszą świętą szkolną rozpoczynają się nowe cykle formacyjne. Aktywną współtwórczynią tych zajęć jest Siostra katechetka, SM Ariela CSDP.

8 IX – godz. 19:00 - Nabożeństwo sanktuaryjne w intencji rodzin (B.16.AS-08.0091)

 • Comiesięczna modlitwa w intencji rodzin w Sanktuarium Macierzyństwa Maryi gromadzi wiernych podczas Mszy świętej sprawowanej o godzinie 19:00, a następnie podczas wieczornego, plenerowego Różańca. We wrześniu modlimy się w intencji młodzieży i dzieci: aby proces wychowania dzieci i młodzieży prowadził je do dojrzałego, odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego; aby środowiska odpowiedzialne za wychowanie: rodzina, szkoła i parafia tworzyły spójny przekaz treści i wartości chrześcijańskich; aby dzieci i młodzież zostały uchronione od destrukcyjnych wpływów zaprzeczających wychowaniu.

11 IX - godz. 18:00 - Spotkanie przygotowujące młodzież do świadomego przyjęcia sakramentu bierzmowania (B.16.AS-05.0025)

 • Parafia podejmuje wysiłek kształtowania postaw młodzieży w duchu dojrzałości i odpowiedzialności chrześcijańskiej. Szczególnym czasem takiej formacji jest przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

14 IX – godz. 14:00 - Skupienie dla Sióstr w dzień święta Podwyższenia Krzyża świętego (B.16.AS-07.0005)

 • W święto Podwyższenia Krzyża świętego w klasztorze Sióstr Opatrzności Bożej sprawowane są modlitwy połączone ze skupieniem i refleksją teologiczną. Skupienie modlitewne było, między innymi, wyrażoną przed Bogiem wdzięcznością, że w małej kaplicy klasztornej mogła być zachowana ciągłość liturgii Kościoła katolickiego w czasie, w którym z powodu epidemii zamknięte były świątynie Diecezji Gliwickiej.

20 IX – „VII Weekend Szlachecki” – impreza współorganizowana przez Parafię (B.16.AS-03.0224)

 • Nasza Parafia jest jednym ze współorganizatorów zainicjowanego przez Centrum Kultury Śląskiej w Nakle „VII Weekendu Szlacheckiego”. Uczestniczymy w dużej imprezie rowerowej nawiedzającej cenne historyczne zabytki ziemi tarnogórskiej, gdzie jednym z okazalszych zabytków jest kościół sanktuaryjny w Zbrosławicach.

25 IX - godz. 18:00 - Spotkanie przygotowujące młodzież do świadomego przyjęcia sakramentu bierzmowania (B.16.AS-05.0025)

 • Parafia podejmuje wysiłek kształtowania postaw młodzieży w duchu dojrzałości i odpowiedzialności chrześcijańskiej. Szczególnym czasem takiej formacji jest przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

26 IX – Przygotowanie dekoracji i wystroju kościoła dla uświetnienia uroczystości I Komunii świętej (B.16.AS-01.0012)

 • SM Dagmara CSDP wraz z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych wykonują elementy dekoracji, które będą uwidocznione dla wszystkich uczestników uroczystości pierwszokomunijnej, która odbędzie się dnia 27 IX.

30 IX – Zwiedzanie indywidualne połączone z nawiedzeniem Sanktuarium (B.16.AS-10.0272)

 • Wrzesień, uroczystości dożynkowe oraz imprezy pielgrzymkowe, przyczyniają się do częstego odwiedzania naszego Sanktuarium. Dobre warunki pogodowe i małe zagrożenie sanitarno epidemiologiczne sprzyjają zmotoryzowanym, rowerowym i pieszym gościom przybywającym do Zbrosławic.

1-31 X – Całomiesięczne rozważania różańcowe w naszym Sanktuarium NMP (B.16.AS-06.0122)

 • W październiku każdego dnia nasza świątynia jest otwarta dla wiernych chcących pogłębiać swoją duchowość w ramach nabożeństw maryjnych. Tradycja październikowego Różańca włącza się w wielowiekowy zwyczaj odnajdywania w ewangelicznych świadectwach o życiu Jezusa i Maryi inspiracji do własnego rozwoju duchowego.

3 X – Rajd rowerowy „Szlakiem zabytków architektury sakralnej Polski południowej”. Część górnośląska. (B.16.AS-11.0019)

 • Odbywają się wycieczki rowerowe szlakiem zabytków Górnego Śląska i Małopolski będące elementem unijnego programu kulturalno edukacyjnego związanego z projektem renowacyjnym z lat 2018-19. Warunki epidemiczne w Polsce sprawiają, że mamy do czynienia z mniejszą liczbą zainteresowanych wycieczkami. Także zaistniała konieczność podzielenia rajdu na dwa odrębne dni, co związane jest z ograniczeniami w korzystaniu z bazy noclegowej. Za zaangażowanie dziękuję panu Zbigniewowi Szaszkowskiemu i wszystkim uczestnikom wycieczek.

4 X – godz. 16:00 - Formacja animatorów grup małżeńskich w ramach Stowarzyszenia „Spotkania Małżeńskie” (B.16.AS-07.0030)

 • Animatorzy Stowarzyszenia „Spotkania Małżeńskie” systematycznie uczestniczą w warsztatach formacyjnych, a następnie w różnych wspólnotach służą pomocą dla małżonków doświadczających zagubienia lub kryzysu w swoich związkach.

8 X – godz. 19:00 - Nabożeństwo sanktuaryjne w intencji rodzin (B.16.AS-08.0095)

 • Comiesięczna modlitwa w intencji rodzin w Sanktuarium Macierzyństwa Maryi gromadzi wiernych podczas Mszy świętej sprawowanej o godzinie 19:00, a następnie podczas wieczornego, plenerowego Różańca. Modlimy się: aby matki oraz całe rodziny z ufnością przyjmowały i realizowały swoje zadanie rodzicielskie włączające człowieka w stwórcze plany Boga; aby matki odnajdywały duchowe i materialne wsparcie dla swojego macierzyństwa; aby mocą Boga zniweczone zostały wszelkie działania prowadzące do zabijania dzieci nienarodzonych.

9 X - godz. 18:00 - Spotkanie przygotowujące młodzież do świadomego przyjęcia sakramentu bierzmowania (B.16.AS-05.0025)

 • Parafia podejmuje wysiłek kształtowania postaw młodzieży w duchu dojrzałości i odpowiedzialności chrześcijańskiej. Szczególnym czasem takiej formacji jest przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

10 X – Rajd rowerowy „Szlakiem zabytków architektury sakralnej Polski południowej”. Część małopolska. (B.16.AS-11.0019)

 • Odbywają się wycieczki rowerowe szlakiem zabytków Górnego Śląska i Małopolski będące elementem unijnego programu kulturalno edukacyjnego związanego z projektem renowacyjnym z lat 2018-19. Warunki epidemiczne w Polsce sprawiają, że mamy do czynienia z mniejszą liczbą zainteresowanych wycieczkami. Także zaistniała konieczność podzielenia rajdu na dwa odrębne dni, co związane jest z ograniczeniami w korzystaniu z bazy noclegowej. Za zaangażowanie dziękuję panu Zbigniewowi Szaszkowskiemu i wszystkim uczestnikom wycieczek.

18 X - godz. 15:00 – Różaniec z pielgrzymami do Santiago de Compostela  (B.16.AS-06.0200)

 • Podczas niedzielnego Różańca modlimy się wraz z pielgrzymami na szlaku do Santiago de Compostela oraz z ich górnośląskim duszpasterzem, ks. Grzegorzem Lepiorzem.

23 X - godz. 18:00 - Spotkanie przygotowujące młodzież do świadomego przyjęcia sakramentu bierzmowania (B.16.AS-05.0025)

 • Parafia podejmuje wysiłek kształtowania postaw młodzieży w duchu dojrzałości i odpowiedzialności chrześcijańskiej. Szczególnym czasem takiej formacji jest przygotowanie kandydatów do bierzmowania. W związku z zastosowanymi na terytorium Polski zaostrzonymi normami sanitarnymi najbliższe spotkania formacyjne zostają zawieszone.

31 X – Zwiedzanie indywidualne połączone z nawiedzeniem Sanktuarium (B.16.AS-10.0183)

 • Wrzesień, uroczystości dożynkowe oraz imprezy pielgrzymkowe, przyczyniają się do częstego odwiedzania naszego Sanktuarium. Dobre warunki pogodowe i małe zagrożenie sanitarno epidemiologiczne sprzyjają zmotoryzowanym, rowerowym i pieszym gościom przybywającym do Zbrosławic.

1-2 XI Uroczystość Wszystkich świętych i Dzień zaduszny  (B.16.AS-06.0443)

 • Tradycja nawiedzania grobów zmarłych przyczynia się do zwiększenia liczby odwiedzających nasze sanktuarium. W tym roku liczba przybyłych gości jest relatywnie mała, wynika to z wydanych na poziomie rządowym zakazów odnośnie przemieszczania się ludzi.

1-8 XI Ogólnopolska akcja „Różaniec do granic nieba”  (B.16.AS-06.0085)

 • Nasza Parafia włącza się w ogólnopolską modlitwę „Różaniec do granic nieba”. Jest to szlachetna, duchowa odpowiedź wiernych Kościoła na zalew nienawiści osób gwałtownie występujących przeciw poszanowaniu życia ludzkiego od poczęcia, do naturalnej śmierci.

8 XI – godz. 16:00 - Formacja animatorów grup małżeńskich w ramach Stowarzyszenia „Spotkania Małżeńskie” (B.16.AS-07.0027)

 • Animatorzy Stowarzyszenia „Spotkania Małżeńskie” systematycznie uczestniczą w warsztatach formacyjnych, a następnie w różnych wspólnotach służą pomocą dla małżonków doświadczających zagubienia lub kryzysu w swoich związkach.

8 XI – godz. 19:00 - Nabożeństwo sanktuaryjne w intencji rodzin (B.16.AS-08.0064)

 • Listopadowa modlitwa w intencji rodzin w naszym Sanktuarium ofiarowana jest w intencji ojców. Modlimy się o odpowiedzialne ojcostwo: aby młodzieńcy i mężczyźni uczyli się odpowiedzialnej postawy za życie własne oraz życie wszystkich w ich otoczeniu; aby odpowiedzialne ojcostwo było naturalnym, stabilnym wsparciem dla pełnego miłości macierzyństwa; aby mężczyźni doskonalili się w okazywaniu miłości, wrażliwości i wszystkich pożądanych uczuć wobec niewiast i dzieci.

21 XI - godz. 15:00 – Dzień świętej Cecylii z chórzystami i muzykami kościelnymi (B.16.AS-02.0055)

 • W przeddzień święta świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej wraz z chórzystami ze Zbrosławic i organistami kościelnymi modlimy się i śpiewamy. Radosne spotkanie łączy ludzi zatroskanych o piękno przeżycia religijnego podczas liturgii w naszym kościele.

30 XI – 24 XII – Roraty dla dzieci i dorosłych (B.16.AS-02.0095)

 • W dni robocze o godzinie 7:00 sprawujemy Roraty, podczas których podejmujemy temat: „Wiara w budowie”. Każdego dnia kształtowanie wszelkich aspektów naszej wiary porównujemy do budowania domu Bożego – świątyni, gdzie poszczególne prace budowlane ukazują także inne, duchowe znaczenie, budowania naszej postawy dziecka Bożego.

30 XI – Zwiedzanie indywidualne połączone z nawiedzeniem Sanktuarium (B.16.AS-10.0077)

 • Listopad, to czas ograniczenia aktywności turystyczno – pielgrzymkowej. Goście naszej Parafii najczęściej łączą swoje przybycie z nawiedzeniem grobów najbliższych.

8 XII – godz. 19:00 - Nabożeństwo sanktuaryjne w intencji rodzin (B.16.AS-08.0100)

 • Listopadowa modlitwa w intencji rodzin w naszym Sanktuarium ofiarowana jest w intencji ojców. Modlimy się o radosne przeżywanie rodzinnych świąt – Bożego Narodzenia. By jakiekolwiek troski, przede wszystkim choroby, nie niszczyły uroczystości.

21 XI - godz. 9:00 – Wspólne zajęcia naszych Parafian, podczas których rękodzielniczo wykonują dekoracje świąteczne, które nasi Parafianie i goście Parafii będą podziwiać podczas liturgicznego okresu Bożego Narodzenia (B.16.AS-01.0010)

 • Choć tylko 10 osób podejmuje się wykonania dekoracji bożonarodzeniowych, piękną ekspozycję: strojne choinki, bukiety, stroiki, a nade wszystko stajenkę betlejemską podziwiają setki Parafian i gości.

25 XI - godz. 15:00 – Kolędowanie jest unikatową polską tradycją. W pierwszym dniu Bożego Narodzenia wspólne kolędowanie gromadzi licznych uczestników (B.16.AS-02.0145)

 • Koncert kolędowy w tym dniu przybiera szczególną formę. Nie polega on na zapraszaniu muzyków, przed którymi zasiada widownia. Wykonawcami, muzykami są wszyscy uczestnicy, najczęściej Parafianie, którym nie chodzi o to, by chwalić się umiejętnościami, lecz o to by chwalić Boga.

 

Metryczka – zestawienie do dnia 31 XII 2020 r.

Sektor aktywności

Zadany parametr (liczba uczestników/ liczba imprez)

Zrealizowane (liczba uczestników)

Zrealizowane (liczba imprez)

1. Wystawy i konkursy

600/10

998

10

2. Koncerty

1200/10

3398

10

3. Wycieczki

1300/10

1494

12

4. Imprezy odpustowe

300/3

2197

4

5. Spotkania edukacyjne

1000/12

2176

13

6. Przedstawienia

600/3

2029

8

7. Kółka, warsztaty

300/12

979

14

8. Zwiedzanie nocne

300/3

1113

11

9. Dni Zbrosławic

1500/1

1770

2

10. Zwiedzanie indyw.

2500/n.d.

3382

n.d.

11. Rajd rowerowy

50/1

38 (76%)

2

RAZEM

9650

19574

 


Punkty 1 - 10 przewidziane projektem zostały zrealizowane w wymiarze przekraczającym założenia projektowe.
Punkt 11 zrealizowany w niepełnym wymiarze, w warunkach epidemicznych (akceptacja Urzędu Marszałkowskiego)